വാര്‍ത്താവിനിമയ, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യാ മന്ത്രാലയം

ജീവൻ പ്രമാൺ  പത്ര

Posted On: 07 DEC 2022 1:56PM by PIB Thiruvananthpuram

 

 
ന്യൂ ഡൽഹി: ഡിസംബർ 7, 2022  
 
രാജ്യത്തെ പോസ്റ്റ്മാൻമാരുടെയും ഗ്രാമീണ ഡാക് സേവകരുടെയും ശൃംഖല ഉപയോഗിച്ചാണ് ജീവൻ പ്രമാൺ പത്രകൾ അഥവ ലൈഫ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഗവൺമെന്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിൽ 2021-22 വരെ 36,066 ജീവൻ പ്രമാൺ പത്രകളും, 2022-23ൽ (31.10.2022 വരെ), 30,773 പത്രകളും വിതരണം ചെയ്തു.
 
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

 

ആധാർ വഴി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയ പേയ്‌മെന്റ് സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ, പെൻഷനും 'നേരിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യ കൈമാറ്റത്തിനു കീഴിലുള്ള' (DBT) പേയ്‌മെന്റുകൾക്കും പുറമെ, ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്‌മെന്റ് ബാങ്ക് ഉപഭോക്താക്കൾക്കും മറ്റും വകുപ്പ് വാതിൽപ്പടി ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യവും നൽകി വരുന്നു. കൂടാതെ 0-5 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആധാർ എൻറോൾമെന്റ് സൗകര്യവും നൽകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് വെബ് പോർട്ടലിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത, സ്പീഡ്-രേജിസ്റെർഡ് പോസ്റ്റ് സാമഗ്രികൾ റീട്ടെയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ വഴി പിക്കപ്പ് സൗകര്യവും വകുപ്പ് വിപുലീകരിച്ചു.
 
ഇന്ന് ലോക്‌ സഭയിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് രേഖാമൂലം നൽകിയ മറുപടിയിൽ വാർത്താവിനിമയ സഹമന്ത്രി ശ്രീ ദേവുസിൻഹ് ചൗഹാൻ ആണ് ഈ വിവരം അറിയിച്ചത്.
 
അനുബന്ധം:
 

State / Union Territory (UT)

2021-22

2022-23(Up to 31.10.2022)

Andaman & Nicobar Islands

                   72

                         80

Andhra Pradesh

             46,165

                  29,793

Arunachal Pradesh

                    50

                         58

Assam

               4,109

                    4,725

Bihar

             10,023

                    3,101

Chandigarh

                  578

                       557

Chhattisgarh

               2,346

                    1,766

Delhi

               7,830

                    6,933

Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu

                  112

                       104

Goa

               3,416

                    2,878

Gujarat

             24,262

                  16,475

Haryana

               3,469

                    3,164

Himachal Pradesh

               4,372

                    4,184

Jammu & Kashmir including UT of Ladakh

               3,293

                    2,757

Jharkhand

               1,319

                    1,343

Karnataka

             41,729

                  35,127

Kerala

             36,066

                  30,773

Lakshadweep

                    11

                          -  

Madhya Pradesh

               9,547

                    5,995

Maharashtra

             60,918

                  51,352

Manipur

                  215

                       208

Meghalaya

                  606

                       790

Mizoram

                  240

                       479

Nagaland

                    90

                       129

Orissa

               7,530

                    5,839

Puducherry

                  921

                    2,003

Punjab

               6,008

                    6,240

Rajasthan

               2,616

                    1,930

Sikkim

                  246

                       199

Tamil Nadu

             68,818

               2,38,811

Telangana

             60,786

                  36,350

Tripura

                  840

                    1,209

Uttar Pradesh

             21,931

                  16,103

Uttarakhand

               3,761

                    3,286

West Bengal

             20,021

                  12,545

Grand Total

          4,54,316

               5,27,286

 

 
*****************************************
RRTN/SKY
 
****


(Release ID: 1881371) Visitor Counter : 128


Read this release in: English , Urdu , Gujarati , Tamil