ആരോഗ്യ, കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം

ശിശുമരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധേയമായ നാഴികക്കല്ലുകൾ പിന്നിട്ട്  ഇന്ത്യ

Posted On: 23 SEP 2022 2:39PM by PIB Thiruvananthpuramന്യൂ ഡൽഹി: സെപ്തംബർ 23, 2022

ശിശുമരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ സുപ്രധാന നേട്ടം കൈവരിച്ചു. രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (RGI) 2022 സെപ്റ്റംബർ 22-ന് പുറത്തിറക്കിയ സാമ്പിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം (SRS) സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് 2020 പ്രകാരം, 2030-ഓടെ നേടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്ന സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (SDG) കൈവരിക്കുന്നതിനായി 2014 മുതലുള്ള കാലയളവിൽ രാജ്യം IMR, U5MR, NMR എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ കുറവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.

 

INDICATOR

SRS 2014

SRS 2019

SRS 2020

Crude Birth Rate (CBR)

21.0

19.7

19.5

Total Fertility Rate

2.3

2.1

2.0

Early Neonatal Mortality Rate (ENMR) – 0- 7 days

20

16

15

Neonatal Mortality Rate (NMR)

26

22

20

Infant Mortality Rate (IMR)

39

30

28

Under 5 Mortality Rate (U5MR)

45

35

32

 

രാജ്യത്തെ അഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ശിശുമരണം (Under 5 Mortality Rate -U5MR) 2019-ൽ  3 പോയിന്റിന്റെ (വാർഷിക കുറവ് : 8.6%) ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായി (2020-ൽ ജീവനോടെയുള്ള 1000 ജനനങ്ങളിൽ 32; 2019-ൽ 1000-ൽ 35). വനിതാ U5MR (33) പുരുഷന്മാരേക്കാൾ (31) കൂടുതലാണ്.

ശിശുമരണ നിരക്ക് (IMR) 2019-ൽ ജീവനോടെയുള്ള 1000 ജനനങ്ങളിൽ 30 എന്നതിൽ നിന്ന് 2020-ൽ ജീവനോടെയുള്ള 1000 ജനനങ്ങളിൽ 28 ആയി 2 പോയിന്റ് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി (വാർഷിക കുറവ്: 6.7%). 2020-ൽ ലിംഗ വ്യത്യാസം നിരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല (ആൺ-പെൺ നിരക്ക്: 28).

നവജാതശിശു മരണനിരക്കും 2019-ൽ 1000-ന് 22-ൽ ആയിരുന്നത് 2020-ൽ 1000-ന് 20 ആയി കുറഞ്ഞു (വാർഷിക കുറവ്: 9.1%).

SRS 2020 റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം:

* കേരളം (4), ഡൽഹി (9), തമിഴ്‌നാട് (9), മഹാരാഷ്ട്ര (11), ജമ്മു കാശ്മീർ (12), പഞ്ചാബ് (12) എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ / കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഇതിനോടകം NMR-ന്റെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്‌ഷ്യം (SDG) നേടിയിട്ടുണ്ട് (2030 ഓടെ <=12 എന്ന ലക്‌ഷ്യം)

* പതിനൊന്ന് (11) സംസ്ഥാന / കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങൾ ഇതിനോടകം U5MR (2030-ഓടെ <=25) എന്ന SDG ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. കേരളം (8) മുന്നിലും, തമിഴ്‌നാട് (13), ഡൽഹി (14) എന്നിവ തൊട്ടു പിന്നിലും ആണ്.
 
 
 
RRTN/SKY


(Release ID: 1861772) Visitor Counter : 621