ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം
azadi ka amrit mahotsav

14 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 7,183.42 കോടി രൂപ റവന്യൂകമ്മി സഹായധനം അനുവദിച്ചു; കേരളത്തിന് 1097.83 കോടി രൂപ ലഭിക്കും

Posted On: 06 SEP 2022 1:53PM by PIB Thiruvananthpuram

ധനമന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള ധനവിനിയോഗ വകുപ്പ് ഇന്ന് (ചൊവ്വാഴ്), 14 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിമാസ പോസ്റ്റ് ഡെവലൂഷൻ റവന്യൂകമ്മി സഹായധനത്തിന്റെ (Post Devolution Revenue Deficit Grant - PDRDG) ആറാമത്തെ ഗഡുവായ 7,183.42 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മിഷന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.


2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 14 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 86,201 കോടി രൂപയാണ് പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തത്. 12 തുല്യ പ്രതിമാസ ഗഡുക്കളായി ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ട സഹായധനം ധനവിനിയോഗ വകുപ്പ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കും. 2022 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ ആറാമത്തെ ഗഡു അനുവദിച്ചതോടെ, 2022-23 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച റവന്യൂകമ്മി സഹായധനം ആകെ 43,100.50 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു.

ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 275 പ്രകാരം, ധനകാര്യ കമ്മീഷനുകളുടെ ശുപാർശകൾക്കനുസൃതമായി പോസ്റ്റ്- ഡെവലൂഷന് ശേഷമുള്ള റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിലെ കമ്മി നികത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കനുവദിക്കുന്ന ധനസഹായമാണ് PDRD ഗ്രാന്റ്.

2022-23 കാലയളവിൽ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ PDRD സഹായധനം ശുപാർശ ചെയ്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവയാണ്: കേരളം, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, അസം, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, മണിപ്പൂർ, മേഘാലയ, മിസോറാം, നാഗാലാൻഡ്, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, സിക്കിം, ത്രിപുര, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ.

2022-23-ലേയ്ക്ക് ശുപാർശ ചെയ് PDRD സഹായധനത്തിന്റെ സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിശദാംശങ്ങളും ആറാം ഗഡുവായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച തുകയും ഇനിപ്പറയുന്നു:

 

(കോടി രൂപയിൽ)

 

S. No.

Name of State

6th instalment released for the month of September, 2022.

Total PDRDG released to States during 2022-23.

1

Andhra Pradesh

879.08

5274.50

2

Assam

407.50

2445.00

3

Himachal Pradesh

781.42

4688.50

4

Kerala

1097.83

6587.00

5

Manipur

192.50

1155.00

6

Meghalaya

86.08

516.50

7

Mizoram

134.58

807.50

8

Nagaland

377.50

2265.00

9

Punjab

689.50

4137.00

10

Rajasthan

405.17

2431.00

11

Sikkim

36.67

220.00

12

Tripura

368.58

2211.50

13

Uttarakhand

594.75

3568.50

14

West Bengal

1132.25

6793.50

 

***(Release ID: 1857117) Visitor Counter : 102