തൊഴില്‍, ഉദ്യോഗ മന്ത്രാലയം
azadi ka amrit mahotsav

വർഷാന്ത അവലോകനം: കേന്ദ്ര തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം

Posted On: 31 DEC 2021 3:16PM by PIB Thiruvananthpuram 

മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സംരംഭങ്ങൾ:

 

1.  ഇ-ശ്രം പോർട്ടൽ

 

അസംഘടിത തൊഴിലാളികളുടെ ദേശീയ ഡാറ്റാബേസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ ഇ-ശ്രം പോർട്ടൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇത് ആധാറിനൊപ്പം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 28.12.2021 വരെ 15,53,34,546 രജിസ്ട്രേഷനുകൾ പൂർത്തിയായി.

 

2.  ഇപിഎഫ്ഒയുമായി ചേർത്ത-ആത്മ നിർഭർ ഭാരത് റോസ്ഗർ യോജന (എബിആർവൈ)

 

അനൗപചാരിക തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഔപചാരികമാക്കുന്നതിനും കോവിഡ്-19 മഹാമാരി സമയത്തും ശേഷവും പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും. 2021 ഡിസംബർ 18-ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, 42,82,688 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2966.28 കോടി രൂപയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകി .

 

3.  EDLI സ്കീമിന്റെ പുരോഗതി

 

സമാശ്വാസ ആനുകൂല്യം 28.04.2021 മുതൽ നേരത്തെയുള്ള 6 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 7 ലക്ഷമായി ഉയർത്തി. 15.02.2020 മുതൽ, 30.11.2021 വരെ 88,224 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി 2470.80 കോടി രൂപ വിതരണം ചെയ്തു.

 

4.  തൊഴിൽ സുരക്ഷ, ആരോഗ്യ, പ്രവർത്തന വ്യവസ്ഥകൾ ചട്ടം 2020 (OSH &WC കോഡ് 2020)

.  അഖിലേന്ത്യാ സർവേകളുടെ നടത്തിപ്പ്:

 

ലേബർ ബ്യൂറോ, ഇനിപ്പറയുന്ന അഖിലേന്ത്യാ സർവേകൾ നടത്തുന്നു:

 

 1.     കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെക്കുറിച്ചുള്ള അഖിലേന്ത്യാ സർവേ.

 

 2.    ക്വാർട്ടർലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അഖിലേന്ത്യാ തൊഴിൽ സർവേ (AQEES)

 

 3.    ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളെക്കുറിച്ചുള്ള അഖിലേന്ത്യാ സർവേ.

 

5 .  കോവിഡ്-19 ൽ നിന്ന് മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായ പുനരുജീവനത്തിനായുള്ള ആഗോള ആഹ്വാനത്തെക്കുറിച്ച് ത്രികക്ഷി ചർച്ച

 

തൊഴിൽ മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ച് ഐ എൽ ഒ, 10.12.2021 ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കോവിഡ് -19 ൽ നിന്ന് പുനരുജീവനത്തിനായുള്ള മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായ ആഗോള ആഹ്വാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ത്രികക്ഷി ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു

 

6   ഇ എസ് ഐ സി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വൈദ്യ പരിചരണ സൗകര്യങ്ങൾ

 

ഇ എസ് ഐ സി ആശുപത്രിയോ ഡിസ്‌പെൻസറിയോ ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്തുള്ള ഇ എസ് ഐ സി എംപാനൽ ചെയ്ത ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് ഇ എസ് ഐ സി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വൈദ്യ പരിചരണ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു.

 

7 .  ESIC കോവിഡ്-19 ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതിയുടെ സമാരംഭം

 

8 .  വാർഷിക ആരോഗ്യ പരിശോധന പരിപാടി

 

9 നാല്  ഇ എസ് ഐ സി മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ/ആശുപത്രികളിൽ 40 വയസും അതിനുമുകളിലും പ്രായമുള്ള ഇ എസ് ഐ ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത വ്യക്തികൾ / ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത സ്ത്രീകൾ (IPS/IWs) എന്നിവർക്കായുള്ള വാർഷിക ആരോഗ്യ പരിശോധന പരിപാടിയുടെ പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിച്ചു.

 

10.              ഇഎസ്‌ഐ പദ്ധതി

 

2021-ൽ ഇഎസ്‌ഐ പദ്ധതി 52 ജില്ലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു, 2,31,495 ജീവനക്കാരെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഇതിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നു. 592 ജില്ലകളിൽ ഇഎസ്‌ഐ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. 2022-ഓടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും ഇഎസ്‌ഐ പദ്ധതിയുടെ പരിരക്ഷ വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

 

11.              നാഷണൽ കരിയർ സർവീസ് (NCS)

നാഷണൽ കരിയർ സർവീസ് (NCS) പോർട്ടലിൽ 28-12-2021 വരെ ഏകദേശം 1.34 കോടി സജീവ തൊഴിലന്വേഷകരും 1.7 ലക്ഷം സജീവ തൊഴിലുടമകളും 2.21 ലക്ഷം സജീവ ഒഴിവുകളുമുണ്ട്.

 

 


(Release ID: 1787369) Visitor Counter : 82