ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം

മൂലധനചെലവിനെയും(കാപെക്‌സിന്റെയും) പശ്ചാത്തലരൂപരേഖയും സംബന്ധിച്ച് ധനമന്ത്രി ശ്രീമതി. നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍ ആറാമത് അവലോകന യോഗം നടത്തി

മന്ത്രാലയങ്ങളോടും അവരുടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളോടും (സി.പി.എസ.്ഇ) ആദ്യഘട്ടത്തിലെ (ഫ്രണ്ട് ലോഡ്) മൂലധനചെലവ് നിശ്ചയിക്കാനും എം.എസ്.എം.ഇ(സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള്‍)കളുടെ കുടിശ്ശിക എത്രയും വേഗം തീര്‍ക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാനും ആസ്തി ധനസമ്പാദനത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു

Posted On: 29 JUN 2021 6:15PM by PIB Thiruvananthpuram

മുന്നോട്ടുള്ള പശ്ചാത്തല രൂപരേഖ സംബന്ധിച്ച്കേന്ദ്ര ധനകാര്യ, കോര്‍പ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി. നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍ മുതിര്‍ന്ന ഗവണ്‍മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി വെര്‍ച്വലായി യോഗം നടത്തി. മുന്നോട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലവികസന രൂപരേഖ സംബന്ധിച്ച് ധനമന്ത്രി മന്ത്രാലയങ്ങളും/ വകുപ്പുകളുമായി നടത്തുന്ന ആറാമത്തെ അവലോകന യോഗമാണിത്.

മൂലധന ചെലവും (കാപെക്‌സ്) പശ്ചാത്തലവികസന രൂപരേഖയും സംബന്ധിച്ച ആറാമത്തെ അവലോകന യോഗം കേന്ദ്ര ധനകാര്യ, കോര്‍പ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി. നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ നടന്നു. ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയും എക്‌സ്‌പെന്‍ഡിച്ചര്‍ സെക്രട്ടറിയുമായ ഡോ. ടി. വി. സോമനാഥന്‍, സാമ്പത്തിക കാര്യ സെക്രട്ടറി ശ്രീ അജയ് സേത്ത് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.
മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും അവയുടെ സി.പി.എസ്.ഇകളുടെയും (പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങള്‍) മൂലധന ചെലവിനുള്ള(കാപെക്‌സ്) പദ്ധതികളും, ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ സ്ഥിതി, പശ്ചാത്തലസൗകര്യ നിക്ഷേപം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ എന്നിവ യോഗത്തില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തു. ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി (സാമ്പത്തിക കാര്യം), സെക്രട്ടറി , സെക്രട്ടറി (പബ്ലിക് എന്റര്‍പ്രൈസസ്), സെക്രട്ടറി (സ്റ്റീല്‍), സെക്രട്ടറി (ഭവന, നഗരകാര്യങ്ങള്‍), സെക്രട്ടറി (പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതകം), സെക്രട്ടറി (ബഹിരാകാശം) എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം ഈ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ/വകുപ്പുകളുടെ സി.പി.എസ്.ഇകളുടെ സി.എം.ഡിമാര്‍ / സി.ഇ.ഒമാര്‍ എന്നിവര്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.


മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും അവരുടെ സി.പി.എസ്.ഇകളുടെയും മൂലധന ചെലവ് പ്രകടനം അവലോകനം ചെയ്യുമ്പോള്‍ മഹാമാരിക്ക്‌ശേഷമുള്ള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതില്‍ മെച്ചപ്പെട്ട കാപെക്‌സിന് നിര്‍ണായക പങ്ക് വഹിക്കാനാകുമെന്നും അതുകൊണ്ട് മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ അവരുടെ മൂലധന ചെലവുകള്‍ കാലേക്കൂട്ടി വിലയിരുത്തണമെന്നതിന് പ്രോത്സാഹനം നല്‍കണമെന്നതിനും ധനമന്ത്രി ഊന്നല്‍ നല്‍കി. തങ്ങളുടെ മൂലധന ചെലവ് ലക്ഷ്യങ്ങളേക്കാള്‍ കുടുതല്‍ കൈവരിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുണമെന്ന് മന്ത്രാലയങ്ങളോട് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. 2021-22 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റില്‍ മൂലധന വിഹിതമായി 5.54 ലക്ഷം കോടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും 2020-21 ലെ ബജറ്റ് കണക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് 34.5 ശതമാനം വര്‍ധനയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും ശ്രീമതി. സീതാരാമന്‍ പറഞ്ഞു. . എന്നിരുന്നാലും, മൂലധനച്ചെലവ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ബജറ്റ് ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പരിശ്രമങ്ങള്‍ പൊതുമേഖലാ സംരംഭങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
ഭവന നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയത്തോട് മൂലധനച്ചെലവ് ത്വരിതപ്പെടുത്താനും അത് മുന്‍കൂട്ടി നിര്‍ണ്ണയിക്കാനുമു( ലോഡു)ള്ള പരിശ്രമങ്ങള്‍ നടത്താനും പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നവേളയില്‍ ധനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉരുക്ക് മന്ത്രാലയത്തോട് മൂലധനചെലവ് മുന്‍കൂട്ടി നിര്‍ണ്ണയിക്കാനും തടസങ്ങള്‍ നീക്കികൊണ്ട്് സ്വകാര്യനിക്ഷേപകര്‍ക്ക് പിന്തുണ ലഭ്യമാക്കാനും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. 2021-22 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ആസ്തി ധനസമ്പാദനം വേഗത്തിലാക്കാന്‍ പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രാലയത്തോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. സാധ്യമായ ഇടങ്ങളില്‍ നിന്നെല്ലാം ആഭ്യന്തര സംഭരണം നടത്തുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന്‍ ബഹിരാകാശ വകുപ്പിനോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പശ്ചാത്തല ചെലവ് എന്നത് കേന്ദ്രഗവണ്‍മെന്റ് ബജറ്റിലൂടെ നത്തുന്ന പശ്ചത്താല സൗകര്യ ചെലവുകള്‍ മാത്രമല്ലെന്നും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ചെലവുകളില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളും സ്വകാര്യമേഖലയും പശ്ചാത്തലസൗകര്യങ്ങള്‍ക്കായി നടത്തുന്ന ചെലവുകളും ഉള്‍പ്പെടുമെന്നും ശ്രീമതി സീതാരാമന്‍ എടുത്തുപറഞ്ഞു. അധിക ബജറ്റ് വിഭവങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഗവണ്‍മെന്റ് ചെലവുകളും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടും. അതിനാല്‍, നൂതന ഘടനയിലൂടെയും ധനസഹായത്തിലൂടെയും പദ്ധതികള്‍ക്ക് ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ചെലവുകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നല്‍കുകയും വേണം.
ലാഭകരമായ പദ്ധതികള്‍ക്കായി പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത (പി.പി.പി) മാതൃക മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ പരീക്ഷിക്കണമെന്നും ധനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. 2021 ജൂലൈ 31 നകം സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ (എം.എസ്.എം.ഇ) കുടിശ്ശിക കൊടുത്തതീര്‍ക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാന്‍ ശ്രീമതി.സീതാരാമന്‍ മന്ത്രാലയങ്ങളോടും അവരുടെ സി.പി.എസ്.ഇകളോടും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.
സമയപരിധിയ്ക്കനുസരിച്ച് സാനുപാതികമായ നേട്ടമുണ്ടാകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായി സുപ്രധാനമായ വന്‍കിട പദ്ധതികള്‍ക്കുള്ള ചെലവ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ യോഗത്തില്‍ ഉപസംഹാരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച ധനകാര്യ മന്ത്രി മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറിമാരോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. മേഖലാ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട പദ്ധതികളുടെ കാര്യക്ഷമമായ നടപ്പാക്കലിനായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന ഗവണ്‍മെന്റുകളുമായി നിരന്തരം അവലോകനം നടത്തണമെന്നും സീതാരാമന്‍ മന്ത്രാലയങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

 

***(Release ID: 1731265) Visitor Counter : 44