वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

जुलै 2022 या महिन्यासाठीची भारतातील घाऊक किंमत निर्देशांकविषयक आकडेवारी (आधार वर्ष 2011-12)

Posted On: 16 AUG 2022 2:31PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2022
 

जुलै 2021 या महिन्याच्या तुलनेत यावर्षी जुलै 2022 या महिन्यासाठीचा अखिल भारतीय घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर 13.93% (तात्‍पुरता) इतका आहे. जून 2022 मध्ये हा दर 15.18% होता. गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्यातील दरांच्या तुलनेत मुख्यतः खनिज तेल,  खाद्यान्ने,  कच्चे पेट्रोलियम तेल आणि नैसर्गिक वायू,  मुलभूत धातू, विद्युत, रसायने आणि इतर रासायनिक उत्पादने तसेच खाद्य उत्पादनांच्या किंमती वाढल्यामुळे जुलै 2022 मध्ये महागाईत वाढ झाल्याचे दिसते आहे. गेल्या तीन महिन्यांच्या काळात सर्व वस्तूंच्या महागाई दरात आणि घाऊक किंमत निर्देशांक घटकांच्या दरात झालेला बदल खाली दिला आहे:

Index Numbers & Annual Rate of Inflation (Y-o-Y in %)*

All Commodities/Major Groups

Weight (%)

May-22 (F)

Jun-22 (P)

Jul-22 (P)

Index

Inflation

Index

Inflation

Index

Inflation

All Commodities

100.0

155.0

16.63

154.0

15.18

153.8

13.93

I. Primary Articles

22.6

178.5

18.84

182.4

19.22

177.5

15.04

II. Fuel & Power

13.2

163.6

49.00

155.4

40.38

165.6

43.75

III. Manufactured Products

64.2

145.0

10.27

143.7

9.19

143.1

8.16

     Food Index

24.4

175.6

10.58

178.4

12.41

174.4

9.41

जुलै 2022  साठीच्या घाऊक किंमत निर्देशांकात जून 2022 मधील दरांच्या तुलनेत मासिक स्तरावर (-0.13%)  इतका बदल झाला आहे.  घाऊक किंमत निर्देशांकात गेल्या सहा महिन्याच्या कालावधीत  दर महिन्यात झालेले बदल समग्रपणे खाली मांडले आहेत:

Month Over Month (M-o-M in %) change in WPI Index#

All Commodities/Major Groups

Weight

Feb-22

Mar-22

Apr-22

May-22

Jun-22 (P)

Jul-22 (P)

All Commodities

100.00

1.04

2.48

2.28

1.77

-0.65

-0.13

I. Primary Articles

22.62

0.00

2.03

2.11

2.29

2.18

-2.69

II. Fuel & Power

13.15

2.22

4.05

5.07

8.20

-5.01

6.56

III. Manufactured Products

64.23

1.24

2.45

1.69

0.21

-0.90

-0.42

     Food Index

24.38

0.24

0.90

3.03

1.33

1.59

-2.24

प्राथमिक वस्तू (भार22.62%):- या महत्त्वाच्या गटासाठीचा निर्देशांक 2.69% ने कमी होऊन  जुलै 2022 मध्ये 177.5  (तात्पुरता) झाला. जून 2022 मध्ये हा निर्देशांक 182.4 इतका (तात्पुरता) होता. जून 2022 या महिन्यातील दरांच्या तुलनेत जुलै 2022 मध्ये खनिजांच्या किंमती 0.96% ने वाढल्या.
इंधन आणि उर्जा (भार 13.15%):- या मुख्य गटासाठीचा निर्देशांक जून 2022 मध्ये 155.4 (तात्पुरता) होता, त्यात 6.56% वाढ होऊन तो जुलै 2022 मध्ये 165.6% (तात्पुरता) झाला आहे. जून 2022 या महिन्यातील दरांच्या तुलनेत जुलै 2022 मध्ये खनिज तेलांच्या दरात 7.95% तर विजेच्या दरात 6.38% वाढ झाली आहे.
उत्पादित वस्तू (भार 64.23%): या महत्त्वाच्या गटासाठीचा निर्देशांक जून 2022 मध्ये 143.7  (तात्पुरता) होता, त्यात 0.42% वाढ होऊन तो जुलै 2022 मध्ये 143.7% (तात्पुरता) झाला आहे.  या 22 एनआयसी दोन अंकी गटातील उत्पादित प्रकारच्या वस्तूंपैकी,  नऊ गटातल्या वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाली आहे तर बारा गटांतील वस्तूंच्या किमतीत घट झाली आहे.
घाऊक किमतीवर आधारित अन्नधान्याच्या किमती (भार 24.38%): खाद्यपदार्थाशी संबंधित प्राथमिक स्वरूपाच्या वस्तूंच्या किमती, आणि उत्पादित वस्तू प्रकारातील तयार खाद्यपदार्थ या गटांतील काही वस्तूंच्या किमतीचा निर्देशांक, जून 2022 मध्ये 178.4 होता, त्यात घट होऊन तो जुलै 2022 मध्ये 174.4% झाला आहे. घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित खाद्यपदार्थांच्या किंमत निर्देशांकाच्या चलनफुगवट्याचा दर, जून 2022 मध्ये, 12.41% इतका होता, त्यात घट होऊन जुलै 2022 महिन्यात तो 9.41% झाला आहे.

Annex-I

All India Wholesale Price Indices and Rates of Inflation (Base Year: 2011-12=100) for July, 2022

 

Commodities/Major Groups/Groups/Sub-Groups/Items

Weight

Index (Jul-22) *

Latest month over month

Cumulative Inflation (YoY)

WPI Based rate of Inflation (YoY)

2021-2022

2022-2023*

2021-2022

2022-2023*

Jul-21

Jul-22*

ALL COMMODITIES

100

153.80

0.97

-0.13

11.87

15.27

11.57

13.93

I. PRIMARY ARTICLES

22.62

177.50

0.85

-2.69

8.54

17.06

6.34

15.04

A. Food Articles

15.26

178.90

0.62

-2.56

3.03

11.35

0.12

10.77

Cereals

2.82

172.10

-0.57

1.06

-2.83

8.47

-2.91

9.76

Paddy

1.43

166.20

-0.31

0.42

-1.54

2.18

-2.77

3.10

Wheat

1.03

173.60

-1.86

1.05

-2.58

11.38

-2.86

13.61

Pulses

0.64

175.10

-2.70

1.45

10.70

-1.25

8.41

1.33

Vegetables

1.87

226.10

15.67

-12.74

-6.41

37.63

-8.30

18.25

Potato

0.28

289.50

3.00

13.44

-31.30

36.40

-36.69

53.50

Onion

0.16

172.50

6.01

14.69

28.63

-21.73

72.01

-25.93

Fruits

1.60

188.20

-9.86

-3.04

11.31

15.72

-3.45

29.44

Milk

4.44

164.40

0.97

0.12

2.13

5.79

2.50

5.45

Eggs, Meat & Fish

2.40

173.10

-1.09

-2.64

9.57

5.95

7.97

5.55

B. Non-Food Articles

4.12

171.70

2.56

-2.61

18.88

19.80

22.94

12.81

Oil Seeds

1.12

208.10

2.46

-4.32

35.90

5.20

40.75

-4.06

C. Minerals

0.83

210.20

-2.29

0.96

15.40

13.70

12.55

12.17

D. Crude Petroleum & Natural gas

2.41

167.50

1.51

-5.05

55.40

72.86

42.25

65.84

Crude Petroleum

1.95

162.10

1.79

-6.57

96.66

68.85

68.48

58.77

II. FUEL & POWER

13.15

165.60

4.07

6.56

28.35

43.00

27.01

43.75

LPG

0.64

135.30

5.67

-8.95

36.42

42.68

38.14

32.00

Petrol

1.60

180.30

9.32

7.58

57.45

60.97

59.04

55.30

HSD

3.10

210.00

6.38

18.38

53.16

71.51

53.79

72.41

III. MANUFACTURED PRODUCTS

64.23

143.10

0.53

-0.42

10.78

9.75

11.46

8.16

Mf/o Food Products

9.12

167.00

0.00

-1.53

13.77

8.70

13.06

7.19

Vegetable And Animal Oils and Fats

2.64

193.40

0.60

-6.71

45.64

10.92

42.66

4.20

Mf/o Beverages

0.91

128.40

0.72

-0.08

0.54

1.87

1.20

1.50

Mf/o Tobacco Products

0.51

164.80

2.22

0.49

0.81

3.04

2.22

2.30

Mf/o Textiles

4.88

147.20

0.85

-0.94

12.86

13.98

15.85

12.54

Mf/o Wearing Apparel

0.81

147.30

0.42

0.41

2.21

4.26

3.96

3.88

Mf/o Leather and Related Products

0.54

122.90

-0.34

0.33

0.30

3.19

-0.34

4.77

Mf/o Wood and of Products of Wood and Cork

0.77

143.00

1.08

-3.57

4.03

4.21

4.39

2.00

Mf/o Paper and Paper Products

1.11

153.90

0.38

-1.22

10.42

16.51

11.34

15.28

Mf/o Chemicals and Chemical Products

6.47

147.20

0.78

-0.20

11.18

14.28

11.56

13.84

Mf/o Pharmaceuticals, Medicinal Chemical and Botanical Products

1.99

139.90

-0.30

0.00

4.32

3.31

3.31

4.17

Mf/o Rubber and Plastics Products

2.30

130.50

0.66

-0.84

12.96

8.32

13.14

7.50

Mf/o other Non-Metallic Mineral Products

3.20

132.00

0.99

-0.45

3.07

8.41

4.52

7.67

Cement, Lime and Plaster

1.64

134.30

1.37

-1.18

1.96

8.07

3.87

6.42

Mf/o Basic Metals

9.65

148.90

0.00

-0.87

26.85

16.68

29.09

11.12

Mild Steel - Semi Finished Steel

1.27

128.00

-1.12

-0.78

21.60

13.67

21.39

11.11

Mf/o Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment

3.15

140.30

1.41

0.72

11.26

10.50

14.12

8.51

Note: * = Provisional, Mf/o = Manufacture of

Annex-II

Commodities/Major Groups/Groups/Sub-Groups/Items

Weight

WPI based inflation figures for last 6 months

Feb-22

Mar-22

Apr-22

May-22

Jun-22*

Jul-22*

ALL COMMODITIES

100.0

13.43

14.63

15.38

16.63

15.18

13.93

I. PRIMARY ARTICLES

22.62

13.87

15.94

15.18

18.84

19.22

15.04

A. Food Articles

15.26

8.19

8.44

8.48

11.78

14.39

10.77

Cereals

2.82

6.07

8.12

8.05

8.08

7.99

9.76

Paddy

1.43

0.00

0.99

1.48

1.79

2.35

3.10

Wheat

1.03

11.03

14.04

11.02

10.61

10.34

13.61

Pulses

0.64

2.72

2.22

-0.34

-3.07

-2.82

1.33

Vegetables

1.87

26.99

20.08

22.59

57.55

56.75

18.25

Potato

0.28

15.66

26.36

19.84

30.34

39.38

53.50

Onion

0.16

-26.42

-9.33

-4.02

-20.40

-31.54

-25.93

Fruits

1.6

10.24

11.12

10.58

5.91

20.33

29.44

Milk

4.44

1.87

4.12

5.56

5.81

6.35

5.45

Eggs, Meat & Fish

2.4

8.14

9.42

4.63

6.37

7.24

5.55

B. Non-Food Articles

4.12

24.23

25.27

23.95

24.07

18.80

12.81

Oil Seeds

1.12

22.88

22.49

16.10

7.08

2.74

-4.06

C. Minerals

0.83

22.08

21.69

12.00

23.00

8.55

12.17

D. Crude Petroleum & Natural gas

2.41

46.14