সিবিল এবিয়েসন মন্ত্রালয়
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

শ্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্দ্যনা নিংতম লানদা থৱায় থাখিবা অথৌবশিংদা শ্রধাঞ্জলি কৎনবা মহারানি লাক্সমি বাই কি ছত্রিদা চৎখি


সিভিল এভিবেশন মন্ত্রালয়না আজাদি কা অমৃত মাহোতসব অমসুং পার্তিশন হোরর্স দে থৌরম পাংথোকখ্রে

Posted On: 14 AUG 2022 2:41PM by PIB Imphal

সিভিল এভিয়েশন অমসুং স্তীলগী মন্ত্রী, শ্রী জ্যোতিরাদিত্য এম. সিন্দ্যনা আজাদি কা অমরত মাহোতসব অমসুং পার্তিশন হোরর্স রিমেম্বরেন্স দেগী শরুক অমা ওইনা ফোতো একজিবিশন অমা হৌদোকখি অমসুং গ্বালিয়রগি মহারানি লাক্সমি বাই কি ছত্রিদা থৌরম কয়া লুচিংদুনা শিনখি।

থৌরম অদুদা মধ্য প্রদেশ সরকারগী ইনর্জীগী মন্ত্রী, শ্রী প্রধুমন সিং তোমার, গ্বালিয়রদগী মেম্বর ওফ পার্লিয়ামেন্ত (লোক সভা), শ্রী ৱিৱেক নারায়ন শেজৱলকর, গ্বালিয়রগী মেয়র, শ্রীমতি শোভা সিকরৱার, এম.পি. স্তেত সীদ এন্দ ফার্ম দেবেলপমেন্ত কোর্পোরেশনগী চেয়রমেন, শ্রী মুন্নালাল গোয়ল, মধ্য প্রদেশ সরকারগী রাজ্য মন্ত্রী, শ্রী ভগত সিং কুশ্বাহ, এম.পি.লাঘু উধ্যোগ নিগমগী চেবরপার্সন, শ্রীমতি ইমার্তি দেবি অমসুং এম.ও.সি.এ., এ.এ.আই.,মধ্য প্রদেশ সরকার অমসুং জিলাগী এদমিনিস্ত্রেশনদগী ওফিসিয়েলশিংনা শরুক য়াখি।

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image0012S4N.jpg

থৌরম অদুদা ৱা ঙাংলদুনা, সিভিল এভিয়েশনগী মন্ত্রীনা হায়খি, “মশাগী পুৱারীদা অতোপ্পা লৈবাক অমত্তদা কৈদৌনুংদা লান্দাখিদবা লৈবাক অসি ভারত খক্তনি অদুবু অতোপ্পা লম্না লান্দারকপা কয়া অমদি মায়োক্নখি। মসিগী লান্দাবগী থৌওংশিং অসিদা কোক নোনবগী মহুত্তা ভারতকী মীশিংনা মতম পুম্বদা থৌনা অমসুং অখাং কনবা উত্তুনা লাকখি অমসুং ঐখোয়গী লম অসিদা কনাগুম্বা অতোপ্পা লমগী শক্তি লৈরবশিং অদুবু মফম অসিদা লৈহনখিদে। ঐখোয়গী জাতি ফিরাল (তিরঙ্গা) অসি ঐখোয়গী কত্থোকখিবা, ময়ামদগী হেনবা ঐখোয়গী চৎনবীগী খুদম্নি অমসুং ঐখোয়গী লৈবাক অসিগী দাইভর্সিতী অসিগী চপ চাবা খুদম্নি। ঐখোয়না হয়েং ৭৫শুবা আজাদি কা অমৃত মাহোতসব পাংথোক্কদৌরিবনি অমসুং প্রজা খুদিংমক্না ভারত অসিবু অমুক হন্না খ্বাইদগী হেনবা অমা ওইহন্নবা ৱাশক্কদবনি।”

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image002SLKE.jpg

পার্তিশনগী তমথিরবা অকিবা শক্তম অদুবু নিংশিংলদুনা, শ্রী সিন্দ্যানা হায়খি, “ঐখোয়না ঐখোয়গী ধুংগী মীরোলশিংদা পার্তিশনগী মরুমদা লৈরিবা পরা অদুবু তম্বীগদবনি, মরমদি মসিনা মখোয়দা ঐখোয়গী অসিগুম্বা য়াম্না তমথিরবা থৌদোক অসিগী মতাংদা খঙহনগনি। ভারত অসি মশামক্তা সবকন্তিনেন্ত অমনি অমসুং মালেম অসিদা অতোপ্পা লৈবাক অমত্তা সবকন্তিনেন্ত ওইদে। অদুবু ভারত অসি মীওই খরগী ফত্রবা অনিংবা অপাম্বাশিং অদুগী মতুং ইন্না তোখাইনা খাইদোকখি, মসিনা মরম ওইরগা ইমুং কয়া অমা কাইহনখি অমসুং পুনশি কয়া অমা মাংহনখি। মী কয়া অমা মশাগী লৈবাক্তা রেফ্যুজী ওইনা ওইখি অমসুং ঐখোয়না ঙসি হাংদোক্লিবা মসিগী ফোতো একজিবিশন অসিদা ঐখোয়গী অহল-লমনশিংনা মায়োক্নখিবা, থেংনখিবা অৱাবশিং অদুবু উৎলি, অমসুং ঐআক্না মীপুম খুদিংমক্তা মসিবু অমুক্তংদা ওইরবসু লাক্তুনা য়েংনবা হায়জরি। ঐহাক্না মখোয়গী পাঙ্গল-থৌনা অদুবু থাগৎলি, মরমদি মখোয়না মখোয়দা লৈজবা খরা অদুনা মফম অসিদা অমুক হন্না শেমগৎলরে অমসুং ঐখোয়গী লৈবাক অসিগী চাউখৎ-থৌরাংগী ৱারীদা শরুক য়াখি।”

ভারতনা নিংতম্বগী চহি ৭৫শুবগী কুমওন থৌরম পাংথোকপা অসিদা, সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রালয়না গ্বালিয়রগী মহারানি লাক্সমি বাই কি ছত্রিদা ওগস্তকী ১৪দা ফোতো এক্জিবিশন অমা শিনখি। থৌরম অদু কেন্দ্রগী সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রী, শ্রী জ্যোতিরাদিত্যা এম.সিন্দ্যানা হৌদোকখি অমসুং লুচিংখি। থৌরম অদুদা, মআক্না জাতিগী ফিরাল (তিরঙ্গা) চিংখৎখি অমসুং মহাক্না মহারানি লাক্সমি বাইবু মহাক্কী সমাধিদা ইকাইখুম্নবা উৎখি। মহাক্না ঐখোয়গী নিংতম লানদা শরুক য়াখিবা লৈবাক অসিগীদমক্তা থৱায় কত্থোকখিবশিং/নিংতম লান্মীশিং অমসুং মখোয়গী ইমুং-মনুংশিংবুসু উনখি অমসুং থাগৎপা ফোংদোকখি।

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image003TNGE.jpg

 

আজাদি কা অমৃত মাহোতসব (এ.কে.এ.এম.) অসি লৈবাক অসিগী নিংতম্বগী চহি ৭৫শুবাগী কুমওন থৌরম পাংথোক্নবগীদমক্তা ভারত সরকার অমসুং ভারতকী প্রজা মীয়াম্না তিরঙ্গা অসিবু য়ুমদা পুরক্নবা থৱায় য়াওনা অমসুং অজাদি কা অমৃত মাহোতসবকী খুজিল থৌরাং মখাদা ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কেম্পেন অসিগী শরুক অমা ওইনা পাংথোক্লি।

***(Release ID: 1851915) Visitor Counter : 139


Read this release in: English , Urdu , Hindi , Tamil , Telugu