वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

घाऊक किमत निर्देशांकावर आधारित महागाईच्या दरात किरकोळ घट, जून 2022 मध्ये 15.18% टक्के


उत्पादित वस्तूंसाठी घाऊक किमत निर्देशांकावर आधारित महागाईच्या दरात महिना-दर-महिना घट झाली परंतु प्राथमिक वस्तू , इंधन आणि उर्जा क्षेत्रातील उत्पादनांमध्ये किरकोळ वाढ दिसून आली

जून 2022 साठी भारतातील घाऊक किमत निर्देशांकावर आधारित दर (आधारवर्षः 2011-12)

Posted On: 14 JUL 2022 5:20PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 14 जुलै 2022

 

जून  2022 मध्ये (जून  2021 च्या तुलनेत) वार्षिक महागाईचा दर  15.18टक्के (तात्पुरता) इतका राहिला असून  मे  2022 च्या  15.88टक्के  या दराच्या तुलनेत त्यात किरकोळ घट झाली आहे. जून  2022 मध्ये महागाईचा उच्चांकी  दर मुख्यतः खनिज तेल, खाद्यपदार्थ, कच्चे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, मूलभूत धातू, रसायने आणि रासायनिक उत्पादने, खाद्य उत्पादने यांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढ झाल्यामुळे  आहे.

सर्व उत्पादने  आणि घाऊक किमतीच्या  निर्देशांकांच्या  घटकांचे मागील तीन महिन्यांचे निर्देशांक आणि महागाई दर खाली दिले आहेत:

Index Numbers & Annual Rate of Inflation (Y-o-Y in %)*

All Commodities/Major Groups

Weight (%)

Apr-22 (F)

May-22 (P)

June-22 (P)

 

Index

Inflation

Index

Inflation

Index

Inflation

 

All Commodities

100.0

152.3

15.38

154.0

15.88

154.0

15.18

 

I Primary Articles

22.6

174.5

15.18

179.8

19.71

182.4

19.22

 

II Fuel & Power

13.2

151.2

38.84

154.4

40.62

155.4

40.38

 

III Manufactured Products

64.2

144.7

11.39

144.8

10.11

143.7

9.19

 

      Food Index

24.4

173.3

9.13

176.1

10.89

178.4

12.41

 

 2. मे , 2022 बरोबर तुलना करता  जून , 2022 मध्ये  घाऊक किमतीवर आधारित निर्देशांकात दर महिन्याला बदल झालेला नाहीगेल्या सहा महिन्यांतील घाऊक किमत निर्देशांकात  प्रत्येक महिन्यात झालेला बदल खाली सारांशरूपाने दिला आहे.

Month Over Month (M-o-M in %) change in WPI Index#

All Commodities/Major Groups

Weight

Jan-22

Feb-22

Mar-22

Apr-22

May-22(P)

Jun 22(P)

All Commodities

100.0

0.35

1.04

2.48

2.28

1.12

0.00

I. Primary Articles

22.6

-0.53

0.00

2.03

2.11

3.04

1.45

II. Fuel & Power

13.2

1.12

2.22

4.05

5.07

2.12

0.65

III. Manufactured Products

64.2

0.51

1.24

2.45

1.69

0.07

-0.76

     Food Index

24.4

-1.71

0.24

0.90

3.03

1.62

1.31

3. घाऊक किमतीवर आधारित निर्देशांकातील महत्वाच्या घटकांमध्ये दर महिन्याला झालेले बदल : 

i.प्राथमिक वस्तू  (वजन 22.62%):- या प्रमुख गटाचा निर्देशांक जून 2022 मध्ये मे 2022 च्या तुलनेत  (1.45%) इतका वाढून 182.4 (तात्पुरता) इतका झाला.  मे 2022  मध्ये तो  179.8 4 (तात्पुरता) इतका होता.

ii.इंधन आणि उर्जा (वजन 13.15%):- या प्रमुख गटाचा निर्देशांक जून 2022 मध्ये मे 2022 च्या तुलनेत  (0.65%) इतका वाढून 155.4 (तात्पुरता) इतका झाला, मे  2022 मध्ये तो 154.4 (तात्पुरता) इतका होता.

iii.उत्पादित उत्पादने (वजन 64.23%):- या प्रमुख गटाचा निर्देशांक जून 2022 मध्ये मे 2022 च्या तुलनेत  (-0.76%) इतका  घसरून 143.7 (तात्पुरता) इतका झाला, मे  2022 मध्ये तो 144.8 (तात्पुरता) इतका होता. उत्पादित वस्तूसाठी असलेल्या   राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण श्रेणीतील दोन-अंकी 22 गटांपैकी,14 गटांच्या किमती वाढल्या आहेत तर 8 गटांच्या किंमती कमी झाल्या आहेत.

iv.4.घाऊक किमतीवर आधारित निर्देशांकातील अन्नधान्य  निर्देशांक (वजन 24.38%):  प्राथमिक वस्तू  गटातील 'अन्नधान्य  उत्पादने' आणि उत्पादित वस्तू  गटातील 'खाद्य पदार्थ ' यांचा समावेश असलेला अन्न निर्देशांक मे, 2022 मध्ये 176.1 वरून जून 2022 मध्ये 178.4 पर्यंत वाढला आहे.

v.5.एप्रिल 2022 महिन्यासाठी अंतिम निर्देशांक (आधारवर्षः 2011-12=100) एप्रिल 2022 साठी अंतिम घाऊक किमत निर्देशांक आणि महागाईचा दर सर्व वस्तुंसाठी (आधारवर्षः 2011-12=100) अनुक्रमे 152.3 टक्के आणि 15.38 टक्के राहिला आहे. वेगवेगळ्या वस्तुंच्या गटांसाठी मागील सहा महिन्यांतील  घाऊक किमत निर्देशांकाचा वार्षिक दराचा तपशील  (Y-o-Y) परिशिष्ट II मध्ये दिला आहे  आणि गेल्या सहा महिन्यांतील विविध वस्तुंच्या गटांसाठीचा घाऊक किमत निर्देशांक परिशिष्ट III मध्ये दिला आहे.

6. प्रतिसाद दर: जून 2022 साठीचा  घाऊक किमत निर्देशांक, 82.5 टक्के प्रतिसाद दराने संकलित करण्यात आला आहे, तर एप्रिल 2022 ची  अंतिम आकडेवारी  91.4 टक्के प्रतिसाद दरावर आधारित आहे. वस्तू  निर्देशांक आणि चलनवाढ संदर्भातील ही माहिती   http://eaindustry.nic.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे.

Annex-I

All India Wholesale Price Indices and Rates of Inflation (Base Year: 2011-12=100) for June, 2022

 

Commodities/Major Groups/Groups/Sub-Groups/Items

Weight

Index (Jun-22) *

Latest month over month

Cumulative Inflation (YoY)

WPI Based rate of Inflation (YoY)

2021-2022

2022-2023*

2021-2022

2022-2023*

Jun-21

Jun-22*

ALL COMMODITIES

100

154.0

0.60

0.00

11.97

15.48

12.07

15.18

I. PRIMARY ARTICLES

22.62

182.4

1.86

1.45

9.30

18.03

8.59

19.22

A. Food Articles

15.26

183.6

0.56

2.40

4.04

11.73

3.28

14.39

Cereals

2.82

170.3

-0.50

-0.53

-2.81

8.02

-2.77

7.99

Paddy

1.43

165.5

-0.31

0.24

-1.12

1.87

-2.36

2.35

Wheat

1.03

171.8

-1.08

-1.26

-2.49

10.64

-1.77

10.34

Pulses

0.64

172.6

-0.78

0.12

11.46

-2.29

11.56

-2.82

Vegetables

1.87

259.1

16.16

16.45

-5.60

45.31

-0.78

56.75

Potato

0.28

255.2

2.87

14.85

-29.13

28.37

-31.09

39.38

Onion

0.16

150.4

25.54

7.97

16.39

-19.97

64.32

-31.54

Fruits

1.60

194.1

-10.04

-1.57

16.17

13.34

6.96

20.33

Milk

4.44

164.2

-0.32

0.18

2.00

5.91

1.65

6.35

Eggs, Meat & Fish

2.40

177.8

1.59

1.08

10.11

6.56

8.72

7.24

B. Non-Food Articles

4.12

176.3

2.34

-2.06

17.52

22.26

18.63

18.80

Oil Seeds

1.12

217.5

1.34

-2.77

34.27

8.45

36.76

2.74

C. Minerals

0.83

208.2

12.23

-9.04

16.40

17.63

15.33

8.55

D. Crude Petroleum & Natural gas

2.41

176.4

7.92

6.59

60.72

75.38

46.97

77.29

Crude Petroleum

1.95

173.5

9.74

6.25

109.40

72.52

78.47

72.98

II. FUEL & POWER

13.15

155.4

0.82

0.65

28.82

39.95

29.32

40.38

LPG

0.64

148.6

-7.44

-4.01

35.86

46.21

31.44

53.20

Petrol

1.60

167.6

4.73

4.10

56.86

59.04

59.94

57.82

HSD

3.10

177.4

7.61

0.91

52.92

62.32

59.92

54.93

III. MANUFACTURED PRODUCTS

64.23

143.7

0.08

-0.76

10.55

10.23

10.96

9.19

Mf/o Food Products

9.12

169.6

-0.95

-0.76

14.00

9.22

13.31

8.86

Vegetable And Animal Oils and Fats

2.64

207.3

-3.40

-2.58

46.66

13.01

43.58

12.36

Mf/o Beverages

0.91

128.5

-0.16

0.31

0.32

1.91

0.08

2.31

Mf/o Tobacco Products

0.51

164.0

-1.07

-0.61

0.34

3.44

-0.63

4.06

Mf/o Textiles

4.88

148.6

0.93

0.68

11.89

14.24

14.17

14.57

Mf/o Wearing Apparel

0.81

146.7

0.93

0.07

1.64

4.37

2.84

3.90

Mf/o Leather and Related Products

0.54

122.5

-1.51

0.66

0.51

2.76

0.09

4.08

Mf/o Wood and of Products of Wood and Cork

0.77

148.3

0.29

0.75

3.90

6.28

3.43

6.92

Mf/o Paper and Paper Products

1.11

155.8

0.30

1.30

10.12

16.29

10.47

17.14

Mf/o Chemicals and Chemical Products

6.47

147.5

-0.08

0.82

11.06

14.24

10.89

14.96

Mf/o Pharmaceuticals, Medicinal Chemical and Botanical Products

1.99

139.9

-1.61

0.36

4.66

3.10

4.18

3.86

Mf/o Rubber and Plastics Products

2.30

131.6

-0.50

-0.23

12.90

8.57

11.98

9.12

Mf/o other Non-Metallic Mineral Products

3.20

132.6

0.41

1.53

2.60

8.31

2.62

9.23

Cement, Lime and Plaster

1.64

135.9

0.40

2.18

1.33

7.80

2.13

9.16

Mf/o Basic Metals

9.65

150.2

0.37

-5.36

26.11

18.68

29.09

12.09

Mild Steel - Semi Finished Steel

1.27

129.0

-0.43

-3.80

21.66

14.75

23.41

10.73

Mf/o Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment

3.15

139.3

0.79

-0.29

10.31

10.94

12.04

9.25

Note: * = Provisional, Mf/o = Manufacture of

 

Annex-II