वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

घाऊक किमत निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर मे 2022 मध्ये 15.88 टक्के

Posted On: 14 JUN 2022 2:15PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 14 जून 2022

 

मे 2022 मध्ये (मे 2021 च्या तुलनेत) वार्षिक महागाईचा दर  15.88 टक्के (तात्पुरता) झाला असून  मे 2021 मध्ये हाच दर 13.11 टक्के राहिला होता. मे 2022 मध्ये महागाईचा उच्च दर मुख्यतः खनिज तेल, कच्चे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायु, खाद्यपदार्थ,. प्राथमिक धातू, खाद्येतर वस्तु, रसायने आणि रासायनिक पदार्थ, आणि खाद्य उत्पादने यांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढ झाल्यामुळे  आहे.

उद्योग संवर्धन आणि आंतरिक व्यापार विभाग, आर्थिक सल्लागार कार्यालयाने मे महिन्यासाठी भारतातील घाऊक किमतीचे निर्देशांक (तात्पुरते)  (आधारवर्षः2011-12) आणि मार्च, 2022 साठी (अंतिम) आज प्रसिद्ध  केले.

2. गेल्या तीन महिन्यांसाठी सर्व वस्तुंचे निर्देशांक आणि महागाईचे दर तसेच घाऊक किमत निर्देशांकाचे घटक खाली दिले आहेत.

Index Numbers & Annual Rate of Inflation (Y-o-Y in %)*

All Commodities/Major Groups

Weight (%)

Mar-22 (F)

Apr-22 (P)

May-22 (P)

Index

Inflation

Index

Inflation

Index

Inflation

All Commodities

100.0

148.9

14.63

151.9

15.08

154.0

15.88

I Primary Articles

22.6

170.9

15.94

174.9

15.45

179.8

19.71

II Fuel & Power

13.2

143.9

31.78

151.0

38.66

154.4

40.62

III Manufactured Products

64.2

142.3

11.26

144.0

10.85

144.8

10.11

      Food Index

24.4

168.2

9.29

172.9

8.88

176.1

10.89

    Note: P: Provisional, F: Final, *Annual rate of WPI inflation calculated over the corresponding month of previous year

 

3. मे, 2022 साठी घाऊक किमत निर्देशांकात महिना दर महिना जो बदल घडला आहे, तो एप्रिल 2022  च्या तुलनेत 1.38 टक्के इतका राहिला आहे. गेल्या सहा महिन्यांतील घाऊक किमत निर्देशांकात  प्रत्येक महिन्यात झालेला बदल खाली सारांशरूपाने दिला आहे.

Month Over Month (M-o-M in %) change in WPI Index#

All Commodities/Major Groups

Weight

Dec-21

Jan-22

Feb-22

Mar-22

Apr-22 (P)

May-22(P)

All Commodities

100.0

-0.28

0.35

1.04

2.48

2.01

1.38

I. Primary Articles

22.6

0.00

-0.53

0.00

2.03

2.34

2.80

II. Fuel & Power

13.2

-1.62

1.12

2.22

4.05

4.93

2.25

III. Manufactured Products

64.2

-0.07

0.51

1.24

2.45

1.19

0.56

     Food Index

24.4

-0.82

-1.71

0.24

0.90

2.79

1.85

   Note: P: Provisional, #Monthly rate of change, based on month over month (M-o-M) WPI calculated over the preceding month

मार्च 2021 महिन्यासाठी अंतिम निर्देशांक (आधारवर्षः 2011-12=100) – मार्च 2022 साठी अंतिम घाऊक किमत निर्देशांक आणि महागाईचा दर सर्व वस्तुंसाठी (आधारवर्षः 2011-12=100) अनुक्रमे 148.9 टक्के आणि 14.63 टक्के राहिला आहे. मे 2022 साठी वेगवेगळ्या वस्तुंच्या गटांसाठी अखिल भारतीय घाऊक किमत निर्देशांक आणि महागाईचे दर यांचा तपशील परिशिष्ट 1 मध्ये दिला आहे.

Annex-I

All India Wholesale Price Indices and Rates of Inflation (Base Year: 2011-12=100) for May, 2022

 

Commodities/Major Groups/Groups/Sub-Groups/Items

Weight

Index (May 22) *

Latest month over month

Cumulative Inflation (YoY)

WPI Based rate of Inflation (YoY)

2021-2022

2022-2023*

2021-2022

2022-2023*

May-21

May-22*

ALL COMMODITIES

100

154.0

0.68

1.38

11.91

15.48

13.11

15.88

I. PRIMARY ARTICLES

22.62

179.8

-0.86

2.80

9.67

17.57

9.40

19.71

A. Food Articles

15.26

179.3

-1.24

2.40

4.42

10.34

4.25

12.34

Cereals

2.82

171.2

0.51

0.71

-2.83

7.91

-2.58

8.01

Paddy

1.43

165.1

0.12

0.43

-0.49

1.63

-0.55

1.79

Wheat

1.03

174.0

0.83

0.69

-2.85

10.62

-2.54

10.55

Pulses

0.64

172.4

2.11

-1.32

11.42

-2.03

12.09

-3.69

Vegetables

1.87

222.5

-6.57

18.54

-8.11

39.24

-7.18

56.36

Potato

0.28

222.2

9.67

14.24

-28.02

22.45

-26.11

24.83

Onion

0.16

139.3

6.64

-11.56

-2.11

-12.47

23.24

-20.40

Fruits

1.60

197.2

-6.13

-6.89

20.70

10.45

17.81

9.98

Milk

4.44

163.9

0.13

0.80

2.18

5.46

2.31

5.81

Eggs, Meat & Fish

2.40

175.9

0.68

3.84

10.83

6.15

10.79

7.78

B. Non-Food Articles

4.12

180.0

1.26

1.52

16.96

23.98

18.37

24.14

Oil Seeds

1.12

223.7

6.75

-1.54

33.00

11.44

36.00

7.08

C. Minerals

0.83

228.9

-8.07

1.73

16.98

27.21

13.25

33.94

D. Crude Petroleum & Natural gas

2.41

165.5

2.22

8.52

69.36

74.34

59.52

79.50

Crude Petroleum

1.95

163.3

2.81

10.86

131.75

72.27

108.20

78.67

II. FUEL & POWER

13.15

154.4

0.83

2.25

28.57

39.64

36.74

40.62

LPG

0.64

154.8

-3.05

3.41

37.98

43.02

60.49

47.71

Petrol

1.60

161.0

3.68

2.48

55.26

59.69

64.88

58.78

HSD

3.10

175.8

5.35

4.77

49.32

65.67

69.16

65.23

III. MANUFACTURED PRODUCTS

64.23

144.8

1.23

0.56

10.34

10.48

11.25

10.11

Mf/o Food Products

9.12

170.9

2.01

1.06

14.35

9.15

15.58

8.65

Vegetable And Animal Oils and Fats

2.64

212.8

4.54

1.24

48.23

13.19

51.95

11.41

Mf/o Beverages

0.91

128.1

0.08

0.39

0.44

1.67

0.32

1.83

Mf/o Tobacco Products

0.51

165.0

-0.62

1.04

0.82

2.72

-0.81

3.58

Mf/o Textiles

4.88

147.6

-0.16

1.51

10.77

13.92

11.55

14.86

Mf/o Wearing Apparel

0.81

146.6

-0.29

0.48

1.05

4.39

1.08

4.79

Mf/o Leather and Related Products

0.54

121.7

1.10

0.66

0.72

2.06

1.01

1.84

Mf/o Wood and of Products of Wood and Cork

0.77

147.2

-0.07

1.52

4.14

5.60

3.91

6.44

Mf/o Paper and Paper Products

1.11

153.8

-0.15

1.25

9.94

15.18

9.77

15.99

Mf/o Chemicals and Chemical Products

6.47

146.3

0.31

1.67

11.14

13.18

11.17

13.94

Mf/o Pharmaceuticals, Medicinal Chemical and Botanical Products

1.99

139.4

1.63

1.31

4.91

1.99

6.45

1.83

Mf/o Rubber and Plastics Products

2.30

131.9

-0.82

0.08

13.37

8.34

12.85

8.83

Mf/o other Non-Metallic Mineral Products

3.20

130.6

-0.25

0.93

2.58

7.39

2.28

8.02

Cement, Lime and Plaster

1.64

133.0

-0.56

1.06

0.93

6.39

0.16

7.26

Mf/o Basic Metals

9.65

158.7

3.81

-1.12

24.63

21.79

29.24

18.88

Mild Steel - Semi Finished Steel

1.27

134.1

3.54

0.22

20.80

16.48

24.34

14.62

Mf/o Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment

3.15

139.7

3.18

1.38

9.45

11.40

12.15

10.43

Note: * = Provisional, Mf/o = Manufacture of

Annex-II

Commodities/Major Groups/Groups/Sub-Groups/Items

Weight

WPI based inflation figures for last 6 months

Dec-21

Jan-22

Feb-22

Mar-22

Apr-22*

May-22*

ALL COMMODITIES

100.0

14.27

13.68

13.43

14.63

15.08

15.88

I. PRIMARY ARTICLES

22.62

13.78

15.60

13.87

15.94

15.45

19.71

A. Food Articles

15.26

9.68

10.40

8.19

8.44

8.35

12.34

Cereals

2.82

5.16

5.48

6.07

8.12

7.80

8.01

Paddy

1.43

0.25

0.56

0.00

0.99

1.48

1.79

Wheat

1.03

11.41

10.40

11.03

14.04

10.70

10.55

Pulses

0.64

3.91

4.63

2.72

2.22

-0.34

-3.69

Vegetables

1.87

31.46

38.34

26.99

20.08

23.24

56.36

Potato

0.28

-42.48

-14.45

15.66

26.36

19.84

24.83

Onion

0.16

-19.08

-15.98

-26.42

-9.33

-4.02

-20.40

Fruits

1.6

15.16

12.36

10.24

11.12

10.89

9.98

Milk

4.44

2.08

2.21

1.87

4.12

5.11

5.81

Eggs, Meat & Fish

2.4

6.81

10.18

8.14

9.42

4.50

7.78

B. Non-Food Articles

4.12

19.28

20.48

24.23

25.27

23.81

24.14

Oil Seeds

1.12

27.80

23.27

22.88

22.49

16.10

7.08

C. Minerals

0.83

18.87

30.03

22.08

21.69

21.03

33.94

D. Crude Petroleum & Natural gas

2.41

47.50

55.40

46.14

69.20

69.07

79.50

     Crude Petroleum

1.95

51.38

60.59

55.17

83.56

65.69

78.67

II. FUEL & POWER

13.15

38.08

34.36

30.84

31.78

38.66

40.62

LPG

0.64

60.30

48.98

26.27

24.88

38.48

47.71

Petrol

1.60

75.13

66.58

56.64

53.54

60.63

58.78

HSD

3.10

70.55

64.00

55.59

52.32

66.14

65.23

III. MANUFACTURED PRODUCTS

64.23

10.71

9.50

10.24

11.26

10.85

10.11

Mf/o Food Products

9.12

8.75

8.06

9.48

10.61

9.66

8.65

Vegetable and Animal Oils and Fats

2.64

16.19

13.71

15.63

17.39

15.05

11.41

Mf/o Beverages

0.91

3.41

2.83

2.41

1.60

1.51

1.83

Mf/o Tobacco Products

0.51

2.99

1.90

0.50

2.92

1.87

3.58

Mf/o Textiles

4.88

16.88

13.89

14.01

12.95

12.98

14.86

Mf/o Wearing Apparel

0.81

3.95

3.73

3.65

3.64

3.99

4.79

Mf/o Leather and Related Products

0.54

1.01

1.94

3.94

2.38

2.28

1.84

Mf/o Wood and of Products of Wood and Cork

0.77

5.32

4.11

4.92

4.87

4.77

6.44

Mf/o Paper and Paper Products

1.11

16.41

14.60

14.00

13.62

14.38

15.99

Mf/o Chemicals and Chemical Products

6.47

14.29

13.82

13.08

13.30

12.42

13.94

Mf/o Pharmaceuticals, Medicinal Chemical and Botanical Products

1.99

3.56

4.26

3.84

3.45

2.15

1.83

Mf/o Rubber and Plastics Products

2.30

11.10

9.65

9.46

8.79

7.86

8.83

Mf/o other Non-Metallic Mineral Products

3.20

6.56

7.16

7.46

6.24

6.77

8.02

Cement, Lime and Plaster

1.64

6.18

6.72

7.18

5.02

5.53

7.26

Mf/o Basic Metals

9.65

22.54

16.53

21.47

27.02

24.81

18.88

Mild Steel - Semi Finished Steel

1.27

14.53

12.50

16.38

19.95

18.41

14.62

Mf/o Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment

3.15

12.89

11.28

10.60

11.08

12.40

10.43

Note: * = Provisional, Mf/o = Manufacture of

 

 

Annex-III

Commodities/Major Groups/Groups/Sub-Groups/Items

Weight

WPI Index for last 6 months

Dec-21

Jan-22

Feb-22

Mar-22

Apr-22*

May-22*

ALL COMMODITIES

100.0

143.3

143.8

145.3

148.9

151.9

154.0

I. PRIMARY ARTICLES

22.62

168.4

167.5

167.5

170.9

174.9

179.8

A. Food Articles

15.26

176.7

172.0

170.4

169.6

175.1

179.3

Cereals

2.82

162.9

163.6

164.2

167.7

170.0

171.2

Paddy

1.43

162.6

162.9

161.7

163.1

164.4

165.1

Wheat

1.03

164.1

164.6

166.1

171.4

172.8

174.0

Pulses

0.64

175.2

174.0

173.5

175.1

174.7

172.4

Vegetables

1.87

281.2

236.0

212.7

180.0

187.7

222.5

Potato

0.28

209.6

171.7

170.6

181.7

194.5

222.2

Onion

0.16

267.6

265.5

266.8

218.6

157.5

139.3

Fruits

1.6

163.3

161.8

168.0

177.9

211.8

197.2

Milk

4.44

157.3

157.4

157.8

161.6

162.6

163.9

Eggs, Meat & Fish

2.4

161.5

165.6

167.3

169.6

169.4

175.9

B. Non-Food Articles

4.12

164.6

165.9

170.2

175.0

177.3

180.0

Oil Seeds

1.12

210.1

210.8

215.4

226.6

227.2

223.7

C. Minerals

0.83

204.7

224.7

225.0

228.9

225.0

228.9

D. Crude Petroleum & Natural gas

2.41

109.3

122.3

125.1

151.6

152.5

165.5

     Crude Petroleum

1.95

104.0

119.8

129.1

161.9

147.3

163.3

II. FUEL & POWER

13.15

133.8

135.3

138.3

143.9

151.0

154.4

LPG

0.64

136.9

131.4

126.4

133.0

149.7

154.8

Petrol

1.60

133.1

135.1

139.1

149.7

157.1

161.0

HSD

3.10

136.1

141.2

147.5

157.8

167.8

175.8

III. MANUFACTURED PRODUCTS

64.23

136.5

137.2

138.9

142.3

144.0

144.8

Mf/o Food Products

9.12

156.6

156.9

160.5

165.7

169.1

170.9

Vegetable and Animal Oils and Fats

2.64

180.1

180.8

190.1

202.5

210.2

212.8

Mf/o Beverages

0.91

127.2

127.3

127.6

127.0

127.6

128.1

Mf/o Tobacco Products

0.51

161.9

160.7

159.8

162.4

163.3

165.0

Mf/o Textiles

4.88

139.2

140.2

142.4

143.9

145.4

147.6

Mf/o Wearing Apparel

0.81

144.7

144.7

144.7

145.1

145.9

146.6

Mf/o Leather and Related Products

0.54

119.8

120.9

121.3

120.4

120.9

121.7

Mf/o Wood and of Products of Wood and Cork

0.77

142.5

141.9

142.9

144.4

145.0

147.2

Mf/o Paper and Paper Products

1.11

141.2

142.1

143.3

148.5

151.9

153.8

Mf/o Chemicals and Chemical Products

6.47

136.8

137.5

139.2

142.3

143.9

146.3

Mf/o Pharmaceuticals, Medicinal Chemical and Botanical Products

1.99

136.6

137.1

137.9

138.0

137.6

139.4

Mf/o Rubber and Plastics Products

2.30

127.1

127.3

127.3

130.0

131.8

131.9

Mf/o other Non-Metallic Mineral Products

3.20

125.1

125.8

126.7

127.7

129.4

130.6

Cement, Lime and Plaster

1.64

127.1

127.0

128.4

129.8

131.6

133.0

Mf/o Basic Metals

9.65

141.9

143.1

147.1

157.5

160.5

158.7

Mild Steel - Semi Finished Steel

1.27

118.2

120.6

122.9

132.3

133.8

134.1

Mf/o Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment

3.15

133.1

133.2

133.5

135.3

137.8

139.7

Note: * = Provisional, Mf/o = Manufacture of

 

* * *

S.Kande/U.Kulkarni/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com(Release ID: 1833772) Visitor Counter : 122