ગૃહ મંત્રાલય

કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિત શાહે આજે નવી દિલ્હીમાં પ્રધાનમંત્રી સંગ્રહાલયની મુલાકાત લીધી


"પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ તમામ પ્રધાનમંત્રીઓનાં યોગદાનને માન આપીને 'પ્રધાનમંત્રી સંગ્રહાલય'ની સ્થાપના કરી, આ મ્યુઝિયમ દ્વારા દેશની સુરક્ષા, એકતા અને વિકાસમાં આપણા તમામ પ્રધાનમંત્રીઓએ આપેલાં યોગદાનને નાગરિકો જાણી શકશે"

"રાજકીય વિચારધારાને ધ્યાનમાં લીધા વિના તમામ પ્રધાનમંત્રીઓની સિદ્ધિઓ અને યોગદાનને દસ્તાવેજીકૃત કરવાનો પ્રશંસનીય પ્રયાસ આ મ્યુઝિયમ છે"

"આના દ્વારા મોદીજીએ 'પ્રધાનમંત્રી પદ'નું ગૌરવ વધાર્યું છે, જે એક સંસ્થા છે, હું આ માટે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીનો આભાર માનું છું"

"પ્રધાનમંત્રી મ્યુઝિયમ એ સ્વતંત્ર ભારતના ઈતિહાસને યાદગાર રીતે દસ્તાવેજીકૃત કરવાનો અદ્ભુત પ્રયાસ છે. આ સ્થાનની મુલાકાત લઈને, વ્યક્તિ ઈતિહાસની ઘણી ગૌરવશાળી ક્ષણોને અનુભવી શકે છે અને તેને વધુ નજીકથી જાણી શકે છે"

"હું તમામ નાગરિકોને, ખાસ કરીને યુવાનોને આ મ્યુઝિયમની એકવાર મુલાકાત લેવા અનુરોધ કરું છું"

Posted On: 23 MAY 2022 7:38PM by PIB Ahmedabad

કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિત શાહે આજે નવી દિલ્હીમાં પ્રધાનમંત્રી સંગ્રહાલયની મુલાકાત લીધી હતી. મ્યુઝિયમની મુલાકાત લીધા પછી, શ્રી અમિત શાહે શ્રેણીબદ્ધ ટ્વીટમાં કહ્યું કે "પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ તમામ પ્રધાનમંત્રીઓનાં યોગદાનને માન આપીને 'પ્રધાનમંત્રી સંગ્રહાલય'ની સ્થાપના કરી છે. આ મ્યુઝિયમ દ્વારા નાગરિકો આપણા તમામ પ્રધાનમંત્રીઓ દ્વારા દેશની સુરક્ષા, એકતા અને વિકાસ માટે તેમણે આપેલાં યોગદાનને જાણી શકશે. આજે મને આ અદ્ભુત મ્યુઝિયમની મુલાકાત લેવાની તક સાંપડી."

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image001HXNT.jpg

કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અને સહકારિતા મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે "પ્રધાનમંત્રી મ્યુઝિયમ એ સ્વતંત્ર ભારતના ઈતિહાસને યાદગાર રીતે દસ્તાવેજીકૃત કરવાનો એક અદ્ભુત પ્રયાસ છે. અહીં આવીને તમે ઈતિહાસની ઘણી ગૌરવશાળી ક્ષણોને અનુભવી શકશો અને તેમને વધુ નજીકથી જાણવા મળશે. હું તમામ નાગરિકોને, ખાસ કરીને યુવાનોને આ મ્યુઝિયમની એકવાર મુલાકાત લેવા વિનંતી કરું છું.

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image0021N07.jpg

શ્રી અમિત શાહે કહ્યું કે “રાજકીય વિચારધારાને ધ્યાનમાં લીધા વિના તમામ પ્રધાનમંત્રીઓની સિદ્ધિઓ અને યોગદાનને દસ્તાવેજીકૃત કરવાનો પ્રશંસનીય પ્રયાસ આ સંગ્રહાલય છે. આ દ્વારા મોદીજીએ 'પ્રધાનમંત્રી પદ'નું ગૌરવ વધાર્યું છે, જે એક સંસ્થા છે. હું આ માટે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીનો આભાર માનું છું.”

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image003TE2H.jpg

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image00468U7.jpg

SD/GP/JD(Release ID: 1827767) Visitor Counter : 224