वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय

एप्रिल 2022 महिन्यात घाऊक किंमत निर्देशांक आधारित चलनफुगवट्याचा दर 15.08%; खाद्यान्न निर्देशांकात 8.88% ची किरकोळ वाढ


खनिज तेल, मूलभूत धातू, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, रसायने, अन्न आणि खाद्येंतर उत्पादनांच्या किमती वाढल्यामुळे महागाई दरात वाढ

Posted On: 17 MAY 2022 5:05PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 17 मे 2022

एप्रिल 2022 (आधार वर्ष : 2011-12) या महिन्यासाठी मासिक घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनफुगवट्याचा दर एप्रिल, 2021 मधील 10.74% च्या तुलनेत एप्रिल, 2022 (Y-o-Y) महिन्यात चलनफुगवट्याचा वार्षिक दर 15.08% (अंदाजे) होता. घाऊक किंमत निर्देशांक अन्न निर्देशांकावर आधारित चलनफुगवट्याचा दर मार्च, 2022 मधील 8.71% वरून किरकोळ वाढून एप्रिल 2022 मध्ये 8.88% झाला. गेल्या वर्षीच्या एप्रिलच्या तुलनेत एप्रिल  2022 मधील चलनफुगवट्याचा चढा दर प्रामुख्याने खनिज तेल, मूलभूत धातू, कच्चे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, खाद्यपदार्थ, खाद्येंतर वस्तू, अन्न पदार्थ आणि रसायने आणि रासायनिक पदार्थांच्या किमती वाढल्याचा परिणाम होता.

उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन  विभागाच्या आर्थिक सल्लागार कार्यालयाने, एप्रिल, 2022 (अंदाजे) आणि फेब्रुवारी, 2022 महिन्यासाठी (अंतिम) भारतातील घाऊक किंमत निर्देशांक (आधार वर्ष: 2011-12) जारी केले.

2. सर्व कमोडिटीज आणि घाऊक किंमत निर्देशांक घटकांचे मागील तीन महिन्यांचे निर्देशांक आणि चलनफुगवटा दर खाली दिले आहेत.

Index Numbers & Annual Rate of Inflation (Y-o-Y in %)*

All Commodities/Major Groups

Weight (%)

Feb-22 (F)

Mar-22 (P)

Apr-22 (P)

Index

Inflation

Index

Inflation

Index

Inflation

All Commodities

100.0

145.3

13.43

148.8

14.55

151.9

15.08

I Primary Articles

22.6

167.5

13.87

170.3

15.54

174.9

15.45

II Fuel & Power

13.2

138.3

30.84

146.9

34.52

151.0

38.66

III Manufactured Products

64.2

138.9

10.24

141.6

10.71

144.0

10.85

      Food Index

24.4

166.7

8.67

167.3

8.71

172.9

8.88

3. मार्च, 2022 च्या तुलनेत एप्रिल, 2022 मध्ये घाऊक किंमत निर्देशांकात महिन्यागणिक बदल 2.08% होता. गेल्या सहा महिन्यांतील  घाऊक किंमत निर्देशांकातील मासिक बदल संक्षिप्त स्वरूपात पुढीलप्रमाणे -

Month Over Month (M-o-M in %) change in WPI Index#

All Commodities/Major Groups

Weight

Nov-21

Dec-21

Jan-22

Feb-22

Mar-22(P)

Apr-22 (P)

All Commodities

100.0

2.13

-0.28

0.35

1.04

2.41

2.08

I. Primary Articles

22.6

3.31

0.00

-0.53

0.00

1.67

2.70

II. Fuel & Power

13.2

7.94

-1.62

1.12

2.22

6.22

2.79

III. Manufactured Products

64.2

0.52

-0.07

0.51

1.24

1.94

1.69

     Food Index

24.4

2.34

-0.82

-1.71

0.24

0.36

3.35

4. घाऊक किंमत निर्देशांक प्राथमिक वस्तू (भार 22.62%):- या प्रमुख गटाचा निर्देशांक  मार्च 2022 मधील 170.3 वरून एप्रिल, 2022 मध्ये 2.70% ने वाढून 174.9 (अंदाजे) झाला आहे,

इंधन आणि उर्जा (वजन 13.15%):- या प्रमुख गटाचा निर्देशांक मार्च 2022 मधील 146.9 (अंदाजे) वरून एप्रिल, 2022 मध्ये 2.79% ने वाढून 151(अंदाजे) झाला आहे.

निर्मित उत्पादने (भार 64.23%):-या प्रमुख गटाचा निर्देशांक मार्च 2022 मधील 141.6 (अंदाजे) वरून एप्रिल, 2022 मध्ये 1.69% ने वाढून 144 (अंदाजे) झाला आहे, निर्मित  उत्पादनांच्या 22 एनआयसी दोन-अंकी गटांपैकी 18 गटांच्या किमतीत वाढ झाली आहे, तर 3 गटांच्या किंमती कमी झाल्या आहेत.

5. घाऊक किंमत  निर्देशांक (भार 24.38%): प्राथमिक वस्तू गटातील 'अन्न पदार्थ ' आणि उत्पादित  गटातील 'अन्न उत्पादन' यांचा समावेश असलेला खाद्य निर्देशांक मार्च, 2022 मधील 167.3 वरून एप्रिल, 2022 मध्ये 172.9 पर्यंत वाढला आहे.

फेब्रुवारी 2022 महिन्यासाठी अंतिम निर्देशांक (आधार वर्ष: 2011-12=100): फेब्रुवारी, 2022 महिन्यासाठी अंतिम घाऊक किंमत निर्देशांक आणि 'सर्व कमोडिटीज'साठी चलनफुगवटा दर (आधार: 2011-12=100) अनुक्रमे 145.3 आणि 13.43% होते.

एप्रिल, 2022 साठी विविध वस्तू  गटांसाठी अखिल भारतीय घाऊक किंमत निर्देशांक आणि चलनफुगवटा दरांचे तपशील परिशिष्ट I मध्ये आहेत. गेल्या सहा महिन्यांतील विविध वस्तू गटांसाठी घाऊक किंमत निर्देशांक आधारित वार्षिक चलनफुगवटा दर (Y-o-Y) परिशिष्ट II मध्ये दिले आहेत. गेल्या सहा महिन्यांतील विविध वस्तू  गटांसाठीचा घाऊक किंमत निर्देशांक परिशिष्ट III मध्ये  आहे.

7. प्रतिसाद दर: एप्रिल 2022 साठी घाऊक किंमत निर्देशांक 83 टक्के भारित प्रतिसाद दराने संकलित करण्यात आला आहे, तर फेब्रुवारी, 2022 साठी अंतिम दर 92 टक्के भारित प्रतिसाद दरावर आधारित आहे.

8.  पुढील प्रसिध्दीपत्रकाची तारीख: मे, 2022 साठी घाऊक किंमत निर्देशांक 14/6/2022 रोजी प्रसिद्ध होईल.

Annex-I

All India Wholesale Price Indices and Rates of Inflation (Base Year: 2011-12=100) for April, 2022

 

Commodities/Major Groups/Groups/Sub-Groups/Items

Weight

Index (Latest Month) *

Latest month over month

Cumulative Inflation (YoY)

WPI Based rate of Inflation (YoY)

2021-2022

2022-2023*

2021-2022

2022-2023*

Apr-21

Apr-22*

ALL COMMODITIES

100

151.90

1.62

2.08

10.74

15.08

10.74

15.08

I. PRIMARY ARTICLES

22.62

174.90

2.78

2.70

9.94

15.45

9.94

15.45

A. Food Articles

15.26

175.10

3.32

3.61

4.60

8.35

4.60

8.35

Cereals

2.82

170.00

1.68

1.37

-3.07

7.80

-3.07

7.80

Paddy

1.43

164.40

0.31

0.74

-0.43

1.48

-0.43

1.48

Wheat

1.03

172.80

3.86

0.82

-3.16

10.70

-3.16

10.70

Pulses

0.64

174.70

2.34

-0.23

10.74

-0.34

10.74

-0.34

Vegetables

1.87

187.70

1.60

4.45

-8.97

23.24

-8.97

23.24

Potato

0.28

194.50

12.87

8.54

-30.01

19.84

-30.01

19.84

Onion

0.16

157.50

-31.94

-27.95

-19.72

-4.02

-19.72

-4.02

Fruits

1.60

211.80

19.30

19.59

23.54

10.89

23.54

10.89

Milk

4.44

162.60

-0.32

1.82

2.04

5.11

2.04

5.11

Eggs, Meat & Fish

2.40

169.40

4.58

-0.12

10.88

4.50

10.88

4.50

B. Non-Food Articles

4.12

177.30

2.51

1.20

15.58

23.81

15.58

23.81

Oil Seeds

1.12

227.20

5.78

0.26

29.95

16.10

29.95

16.10

C. Minerals

0.83

225.00

-1.17

0.13

20.64

21.03

20.64

21.03

D. Crude Petroleum & Natural gas

2.41

152.50

0.67

0.59

80.76

69.07

80.76

69.07

Crude Petroleum

1.95

147.30

0.79

-9.02

162.24

65.69

162.24

65.69

II. FUEL & POWER

13.15

151.00

-0.27

2.79

21.27

38.66

21.27

38.66

LPG

0.64

149.70

1.50

12.56

21.46

38.48

21.46

38.48

Petrol

1.60

157.10

0.31

5.01

46.41

60.63

46.41

60.63

HSD

3.10

167.80

-2.51

6.40

32.89

66.14

32.89

66.14

III. MANUFACTURED PRODUCTS

64.23

144.00

1.56

1.69

9.44

10.85

9.44

10.85

Mf/o Food Products

9.12

169.10

2.94

2.73

13.13

9.66

13.13

9.66

Vegetable And Animal Oils and Fats

2.64

210.20

5.91

5.00

44.54

15.05

44.54

15.05

Mf/o Beverages

0.91

127.60

0.56

0.00

0.56

1.51

0.56

1.51

Mf/o Tobacco Products

0.51

163.30

1.58

1.24

2.49

1.87

2.49

1.87

Mf/o Textiles

4.88

145.40

1.02

1.32

10.00

12.98

10.00

12.98

Mf/o Wearing Apparel

0.81

145.90

0.21

0.48

1.01

3.99

1.01

3.99

Mf/o Leather and Related Products

0.54

120.90

0.51

-0.66

0.42

2.28

0.42

2.28

Mf/o Wood and of Products of Wood and Cork

0.77

145.00

0.51

0.62

4.37

4.77

4.37

4.77

Mf/o Paper and Paper Products

1.11

151.90

1.61

3.54

10.12

14.38

10.12

14.38

Mf/o Chemicals and Chemical Products

6.47

143.90

1.91

1.70

11.11

12.42

11.11

12.42

Mf/o Pharmaceuticals, Medicinal Chemical and Botanical Products

1.99

137.60

0.97

0.95

3.38

2.15

3.38

2.15

Mf/o Rubber and Plastics Products

2.30

131.80

2.26

1.54

13.89

7.86

13.89

7.86

Mf/o other Non-Metallic Mineral Products

3.20

129.40

0.83

1.65

2.89

6.77

2.89

6.77

Cement, Lime and Plaster

1.64

131.60

0.89

2.02

1.71

5.53

1.71

5.53

Mf/o Basic Metals

9.65

160.50

3.71

2.75

20.19

24.81

20.19

24.81

Mild Steel - Semi Finished Steel

1.27

133.80

2.45

4.61

17.34

18.41

17.34

18.41

Mf/o Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment

3.15

137.80

0.66

2.53

6.79

12.40

6.79

12.40

Note: * = Provisional, Mf/o = Manufacture of

Annex-II

Commodities/Major Groups/Groups/Sub-Groups/Items

Weight

WPI based inflation figures for last 6 months

Nov-21

Dec-21

Jan-22

Feb-22