ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਅਗਸਤ, 2021 ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ;

Posted On: 22 SEP 2021 4:00PM by PIB Chandigarh

1. ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਗਸਤ 2021 ਦੌਰਾਨ 2518.56 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 5.98% ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.29% ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ, 2021 ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 12480.21 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.33 % ਹੈ ਅਤੇ 3.15% ਘੱਟ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ-ਬਤੌਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ-ਬਤੌਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਸੂਚੀ-1 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਕਾਈ-ਅਧਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ, 2021 ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਕ ਚਿੱਤਰ -1 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਟੇਬਲ -1: ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ (ਟੀਐੱਮਟੀ ਵਿੱਚ)

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ

ਟੀਚਾ

ਅਗਸਤ (ਮਹੀਨਾ)

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ (ਸੰਯੁਕਤ)

2021-22 (ਅਪ੍ਰੈਲ- ਮਾਰਚ)*

2021-22

2020-21

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ %

2021-22

2020-21

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ% ਤੋਂ ਵੱਧ

ਟੀਚਾ*

ਪੈਦਾਵਾਰ*

ਪੈਦਾਵਾਰ

ਟੀਚਾ*

ਪੈਦਾਵਾਰ*

ਪੈਦਾਵਾਰ

ਓਐੱਨਜੀਸੀ

20272.88

1753.49

1642.76

1708.23

96.17

8439.43

8119.84

8515.19

95.36

ਓਆਈਐੱਲ

3182.60

262.25

253.51

242.98

104.34

1273.45

1249.15

1239.98

100.74

ਪੀਐੱਸਸੀ ਫੀਲਡ

7718.52

663.07

622.29

626.32

99.36

3197.31

3111.22

3131.26

99.36

ਕੁੱਲ

31173.99

2678.81

2518.56

2577.52

97.71

12910.20

12480.21

12886.43

96.85

 ਨੋਟ: ਰਾਊਂਡ ਆਵ੍ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਵੇ।        *ਆਰਜ਼ੀ

ਚਿੱਤਰ -1: ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ

ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਅਗਸਤ 2021 ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਓਐੱਨਜੀਸੀ (ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੁਆਰਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 6.31% ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ- ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 3.79% ਘੱਟ ਹੈ। ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਗਸਤ 2020 (3.83 %) ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ- ਅਗਸਤ 2020(4.64%) ਘੱਟ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਐੱਮਓਪੀਯੂ ਸਾਗਰ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਡਬਲਯੂਓ -16 ਕਲੱਸਟਰ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ।

 • ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਵੈੱਲਹੈਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨਪੁਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਲਸਟਰ -8 ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ।

 • ਚੱਕਰਵਾਤ ਤੌਕਤੇਈ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ।

2. ਅਗਸਤ 2021 ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਓਆਈਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਗਸਤ 2020 (4.34 %) ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ- ਅਗਸਤ 2020(0.74%) ਘੱਟ ਹੈ।ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਗਸਤ 21  ਦੇ ਟੀਚੋ ਤੋਂ (3.33%) ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ- ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ (1.91%) ਘੱਟ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਵਰਕਓਵਰ ਖੂਹਾਂ, ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ।

3. ਅਗਸਤ 2021 ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਸਸੀ/ਆਰਐੱਸਸੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਜੇਵੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 21(6.15%) ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (2.69%) ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਜੇਵੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਗਸਤ 2020 (0.64 %) ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ- ਅਗਸਤ 2020(0.64%) ਘੱਟ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਰਾਵਵਾ (ਕੈਰਨ ਐਨਰਜੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ): ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਘਾਟ ਇੰਜੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਆਈ ਹੈ।

 • ਆਰਜੇ-ਓਨ -90/1 (ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ): ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੌਲੀਮਰ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।

 • ਸੀਬੀ-ਓਐੱਨਐੱਨ -2000/1 (ਜੀਐੱਸਪੀਸੀ): ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਕੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਉਪ ਸਤਿਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਖੂਹਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 • ਸੀਬੀ-ਓਐੱਨਐੱਨ -2004/2 (ਓਐੱਨਜੀਸੀ): ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਵਿਕਾਸ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਖੂਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 • ਐੱਮਬੀ/ਓਐੱਸਡੀਐੱਸਐੱਫ/ਬੀ80/2016 (ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਇਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ): ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ।

2. ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2923.94 ਐੱਮਐੱਮਐੱਸਸੀਐੱਮ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20.203% ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਮਾਸਿਕ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 10.14% ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ, 2021 ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 13985.76ਐੱਮਐੱਮਐੱਸਸੀਐੱਮ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ 19.94% ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ6.39% ਘੱਟ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚੀ-2 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਕਾਈ-ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ, 2021 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੇਬਲ -2 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ-2 ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ-ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੇਬਲ -2: ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ (ਐੱਮਐੱਮਐੱਸਸੀਐੱਮ ਵਿੱਚ)

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ

ਟੀਚਾ

ਅਗਸਤ (ਮਹੀਨਾ)

ਅਪ੍ਰੈਲ –ਅਗਸਤ(ਸੰਯੁਕਤ)

2021-22 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਾਰਚ)*

2021-22

2020-21

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ %

2021-22

2020-21

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ % ਤੋਂ ਵੱਧ

ਟੀਚਾ*

ਪੈਦਾਵਰ*

ਪੈਦਾਵਰ

ਟੀਚਾ*

ਪੈਦਾਵਰ

ਪੈਦਾਵਰ

ਓਐੱਨਜੀਸੀ

23335.10

2002.07

1743.54

1920.55

90.78

9595.24

8526.13

9196.71

92.71

ਓਆਈਐੱਲ

2949.65

251.06

256.59

188.59

136.05

1235.25

1180.19

1041.14

113.36

ਪੀਐੱਸਸੀ ਫੀਲਡ

11834.60

1000.66

923.82

322.77

286.22

4110.52

4279.45

1422.52

300.84

ਕੁੱਲ

38119.35

3253.79

2923.94

2431.91

120.23

14941.01

13985.76

11660.37

119.94

  ਨੋਟ: ਰਾਊਂਡ ਆਵ੍ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਵੇ।        *ਆਰਜ਼ੀ

ਚਿੱਤਰ -2: ਮਹੀਨਾਵਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ

1. ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਅਗਸਤ 21 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 12.91% ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ, 2021ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11.14% ਘੱਟ ਹੈ। ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਅਗਸਤ 20 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ 9.22% ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ, 2020ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.29% ਘੱਟ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਐੱਮਓਪੀਯੂਸਾਗਰ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਬਲਿਊਓ-16 ਕਲੱਸਟਰ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ।

 • ਕੁੱਝ ਭੰਡਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ।

 • ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਕੇਜੀ-98/2 ਕਲੱਸਟਰ-2 ਦੇ ਯੂ1 ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਗ੍ਰਸਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।

 • ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਡਪੇਟਾ, ਪਾਸਰਲਾਪੁਡੀ ਅਤੇ ਐਂਡਮੁਰੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ।

 • ਅੰਕਲੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਹੇਜ ਅਤੇ ਗੰਧਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ।

2. ਅਗਸਤ 2021 ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਓਆਈਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਅਗਸਤ 21 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 2.20% ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ, 2021ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.46% ਘੱਟ ਹੈ। ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਅਗਸਤ 20 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ 36.05% ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ, 2020ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.36% ਵੱਧ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਸ ਦੀ ਘੱਟਮੰਗ।

3. ਅਗਸਤ2021 ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਸਸੀ/ ਆਰਐੱਸਸੀ/ ਸੀਬੀਐੱਮ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ / ਜੇਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਸਤ 20 ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ 186.22% ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ2020 ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ 200.84% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਅਗਸਤ 21ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 4.11 % ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ2021ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.68% ਘੱਟ ਹੈ। ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੇਜੀ ਡੀਡਬਲਯੂਐੱਨ 98/3 ਦੇ ਡੀ 34 ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਲੱਸਟਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ (ਏਏਪੀ-ਓਐੱਨ-94/1, ਕੇਜੀ-ਓਐੱਸਐੱਨ-2001/3 ਅਤੇ ਸੀਬੀ-ਓਐੱਸਐੱਨ -2003/1) ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

3. ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ ਥ੍ਰੂਪੁੱਟ)

ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਗਸਤ2021 ਦੌਰਾਨ 18438.58 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ2020 ਨਾਲੋਂ 14.17% ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 0.33% ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ, 2021 ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਿਤ ਕੱਚੇ ਥਰੋਪੁਟ 9507705ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15.30% ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 2.55% ਘੱਟ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਥਰੂਪੁੱਟ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ-ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸੂਚੀ- III ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ-IV ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਸਤ -2021 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ-ਅਧਾਰਤ ਕੱਚੇ ਥਰੂਪੁੱਟ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ, 2021 ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਾਰਣੀ -3 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ -3 ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ ਥ੍ਰੂਪੁੱਟ)

 

ਸਾਰਣੀ-3: ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ ਥ੍ਰੂਪੁੱਟ) (ਟੀਐੱਮਟੀ ਵਿੱਚ)

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ

ਟੀਚਾ

ਅਗਸਤ (ਮਹੀਨਾ)

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ (ਸੰਯੁਕਤ)

2021-22 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਾਰਚ)*

2021-22

2020-21

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ %

2021-22

2020-21

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ % ਤੋਂ ਵੱਧ

ਟੀਚਾ*

ਪੈਦਾਵਾਰ*

ਪੈਦਾਵਾਰ

ਟੀਚਾ*

ਪੈਦਾਵਾਰ.*

ਪੈਦਾਵਾਰ

ਸੀਪੀਐੱਸਈ

145812.84

11034.69

9908.62

8722.76

113.59

58655.33

52576.80

44900.15

117.10

ਆਈਓਸੀਐੱਲ

70299.81

4962.97

4903.56

3949.64

124.15

29097.16

27290.18

22242.55

122.69

ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ

30499.94

2620.00

2373.02

1763.37

134.57

13205.00

11429.23

8774.42

130.26

ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ

17199.69

1426.02

777.98

1309.71

59.40

6030.34

4085.63

6634.77

61.58

ਸੀਪੀਸੀਐੱਲ

10000.00

780.00

629.07

561.68

112.00

3640.00

3482.14

2613.44

133.24

ਐੱਨਆਰਐੱਲ 

2750.35

240.17

211.69

225.72

93.78

1107.89

1078.61

1070.24

100.78

ਐੱਮਆਰਪੀਐੱਲ

15000.00

1000.00

1006.57

905.22

111.20

5550.00

5181.67

3534.42

146.61

ਓਐੱਨਜੀਸੀ

63.04

5.53

6.74

7.43

90.78

24.94

29.35

30.32

96.81

ਜੇਵੀਜ਼

18021.00

1536.00

1709.93

1498.34

114.12

7490.00

8246.34

6135.51

134.40

ਬੀਓਆਰਐੱਲ

7000.00

600.00

598.10

450.87

132.65

2870.00

2812.12

2021.89

139.08

ਐੱਚਐੱਮ ਈਐੱਲ

11021.00

936.00

1111.83

1047.47

106.14

4620.00

5434.22

4113.62

132.10

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ

78008.07

5928.57

6820.02

5928.57

115.04

31423.55

34253.91

31423.56

109.01

ਆਰਆਈਐੱਲ

60940.96

4389.74

5109.62

4389.74

116.40

23967.89

25891.76

23967.89

108.03

ਐੱਨਈਐੱਲ

17067.11

1538.83

1710.41

1538.83

111.15

7455.67

8362.15

7455.67

112.16

ਕੁੱਲ

241841.91

18499.26

18438.58

16149.67

114.17

97568.88

95077.05

82459.22

115.30

 ਨੋਟ: ਰਾਊਂਡ ਆਵ੍ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਵੇ।        *ਆਰਜ਼ੀ

 

3.1 ਸੀਪੀਐੱਸ ਰਿਫਾਇਨਰੀਜ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਸਤ 20 (13.59%) ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ 20 (17.10%). ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਗਸਤ 21 ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਟੀਚੇ (10.2%) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ - ਅਗਸਤ '21 ਟੀਚੇ (10.36%) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

•ਆਈਓਸੀਐੱਲ-ਗੁਹਾਟੀ: ਕਰੂਡ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ (ਸੀਡੀਯੂ) ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਈ।

• ਆਈਓਸੀਐੱਲ-ਬਰੌਨੀ ਅਤੇ ਦਿਗਬੋਈ: ਐੱਮ ਐਂਡ ਆਈ ਸ਼ਟਡਾਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਈ।

•ਆਈਓਸੀਐੱਲ-ਗੁਜਰਾਤ, ਮਥੁਰਾ, ਪਾਣੀਪਤ: ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਈ।

• ਆਈਓਸੀਐੱਲ-ਪਰਾਦੀਪ: ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਈ।

• ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ-ਕੋਚੀ: ਸੀਡੀਯੂ -2 ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਈ।

• ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ, ਮੁੰਬਈ: ਕੱਚੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬੰਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।

• ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ, ਵਿਸਕਾ: ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੱਚੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਈ।

• ਸੀਪੀਸੀਐੱਲ-ਮਨਾਲੀ: ਰਿਫਾਇਨਰੀ -3 ਐੱਮ ਐਂਡ ਆਈ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਲੌਕਡਾਨ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ।

• ਐੱਮਆਰਪੀਐੱਲ-ਮੰਗਲੌਰ: ਸੈਕੰਡਰੀ ਯੂਨਿਟ ਥ੍ਰੂਪੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਈ।

3.2 ਜੇਵੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਗਸਤ ਦੇ 21 ਦੇ ਟੀਚੇ (11.32%) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ - ਅਗਸਤ ਦੇ 21 ਦੇ ਟੀਚੇ (10.1%) ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਅਰਥਾਤ ਅਗਸਤ '(14.12%) ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ' (34.4%) ਦੀ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

3.3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੀ ਕੱਚੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਅਗਸਤ '20 (15.04%) ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ '(9.01%)।

4. ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਗਸਤ 2021 ਦੌਰਾਨ 19560.19 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ 9.05% ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2.72% ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ, 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਤ ਉਤਪਾਦਨ 100237.95 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12.26% ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 3.25% ਘੱਟ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ-ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਸੂਚੀ-V ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਗਸਤ -2021 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ-ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ, 2021 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਾਰਣੀ -4 ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ -4 ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ

ਸਾਰਣੀ 4: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ (ਟੀਐੱਮਟੀ)

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ

ਟੀਚਾ

ਮਈ (ਮਹੀਨਾ)

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ (ਸੰਯੁਕਤ)

2021-22 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ)*

2021-22

2020-21

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਦੀ %

2021-22

2020-21

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਦੀ % ਤੋਂ ਵੱਧ

ਟੀਚਾ*

ਪੈਦਾਵਾਰ*

ਪੈਦਾਵਾਰ.

ਟੀਚਾ*

ਪੈਦਾਵਾਰ*

ਪੈਦਾਵਾਰ

ਸੀਪੀਐੱਸਈ

137873.44

10447.41

9650.59

8356.41

115.49

55522.01

49993.81

42542.18

117.52

ਆਈਓਸੀਐੱਲ

66984.33

4740.85

4832.05

3811.73

126.77

27776.41

26125.73

21230.02

123.06

ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ

29279.04

2514.21

2309.51

1705.24

135.44

12645.65

11120.41

8434.52

131.84

ਐੱਚਪੀ ਸੀਐੱਲ

16019.55

1332.71

691.69

1319.97

52.40

5620.10

3850.15

6319.91

60.92

ਸੀਪੀਸੀਐੱਲ

9279.11

721.72

607.20

486.72

124.76

3364.68

3172.50

2362.23

134.30

ਐੱਨ ਆਰਐੱਲ

2749.06

240.06

207.85

227.83

91.23

1107.37

1043.35

1075.74

96.99

ਐੱਮਆਰਪੀਐੱਲ

13502.33

892.58

995.82

797.80

124.82

4984.07

4653.66

3090.84

150.56

ਓਐੱਨਜੀਸੀ

60.02

5.27

6.47

7.13

90.74

23.74

28.02

28.93

96.86

ਜੇਵੀਜ਼

16361.00

1410.00

1604.49

1354.88

118.42

6868.00

7647.47

5684.08

134.54

ਬੀਓਆਰ ਐੱਲ

6095.00

523.00

554.54

363.62

152.51

2493.00

2498.72

1710.19

146.11

ਐੱਚਐੱਮ ਈਐੱਲ

10266.00

887.00

1049.94

991.26

105.92

4375.00

5148.75

3973.89

129.56

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ

93222.97

7843.65

7970.12

7843.65

101.61

39311.32

40879.68

39311.32

103.99

ਆਰਆਈਐੱਲ

76683.16

6361.44

6285.64

6361.44

98.81

32056.96

32772.92

32056.96

102.23

ਐੱਨਈਐੱਲ

16539.81

1482.21

1684.48

1482.21

113.65

7254.36

8106.76

7254.36

111.75

ਕੁੱਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ

247457.41

19701.06

19225.19

17554.94

109.51

101701.34

98520.96

87537.59

112.55

ਫਰੈਕਸ਼ਨੇਟਰਸ

4516.39

406.30

335.00

381.89

87.72

1902.44

1716.99

1750.11

98.11

ਕੁੱਲ

251973.80

20107.36

19560.19

17936.83

109.05

103603.77

100237.95

89287.69

112.26

  ਨੋਟ: ਰਾਊਂਡ ਆਵ੍ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਵੇ।        *ਆਰਜ਼ੀ

 

 ਚਿੱਤਰ 4: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ 

1. 1. ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਅਰਥਾਤ ਅਗਸਤ '(9.51%) ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ' (12.55%) ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਗਸਤ 21 (2.42%) ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ - ਅਗਸਤ 21 ਦੇ ਟੀਚੇ (3.13%) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

2. ਫਰੈਕਸ਼ਨਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਅਰਥਾਤ ਅਗਸਤ '(12.28%) ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ' (1.89%) ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਗਸਤ 21 ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਟੀਚੇ (17.55%) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ - ਅਗਸਤ 21 ਦੇ ਟੀਚੇ (9.75%) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਅੰਤਿਕਾ I ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਅੰਤਿਕਾ II ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਅੰਤਿਕਾ III ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਅੰਤਿਕਾ IV ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਅੰਤਿਕਾ V ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

********

ਵਾਈਬੀ

 [1] ਕੰਡੇਨਸੇਟ ਸਮੇਤ (Release ID: 1757321) Visitor Counter : 65


Read this release in: Tamil , English , Hindi