ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਦਸੰਬਰ, 2020 ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

Posted On: 21 JAN 2021 1:08PM by PIB Chandigarh

1. ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ

 

ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2555.66 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ ਜੋ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 6.85% ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 3.59% ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸੰਚਿਤ ਉਤਪਾਦਨ 22982.16 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ ਜੋ 

ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5.27% ਅਤੇ 5.72% ਘੱਟ ਹੈ। 

 ਯੂਨਿਟ-ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ-ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ Annexure-I ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਕਾਈ-ਅਧਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸੰਚਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਅੰਕ ਸਾਰਣੀ -1 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਚਿੱਤਰ -1 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

 ਟੇਬਲ -1: ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ (ਟੀਐੱਮਟੀ ਵਿੱਚ)

 

 

   ਤੇਲ     ਕੰਪਨੀ

 

    ਟੀਚਾ

ਦਸੰਬਰ (ਮਹੀਨਾ)

     

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ (ਸੰਚਿਤ)

     
 

2020-21 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਾਰਚ)

2020

 

2019

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ%

2020

 

2019

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ%

   

ਟੀਚਾ

ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ*

ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ

 

ਟੀਚਾ

ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ*

ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ

 

ਓਐੱਨਜੀਸੀ

20931.68

1785.15

1700.54

1748.65

97.25

15807.95

15209.09

15386.96

98.84

ਓਆਈਐੱਲ

3121.00

267.73

241.35

207.74

116.18

2334.19

2226.69

2354.74

94.56

ਪੀਐੱਸਸੀ ਖੇਤਰ

8265.00

690.72

613.76

694.44

88.38

6117.65

5546.38

6633.86

83.61

     ਕੁੱਲ

32317.68

2743.60

2555.66

2650.83

96.41

24259.79

22982.16

24375.57

94.28

ਨੋਟ:  ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਔਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।     *: ਆਰਜ਼ੀ

 

 ਚਿੱਤਰ -1: ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ


 

ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 

1.  ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 1700.54 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ ਜੋ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 4.74% ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.75% ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸੰਚਿਤ ਉਤਪਾਦਨ 15209.09 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.79% ਅਤੇ 1.16% ਘੱਟ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 

 • ਮੋਬਾਈਲ ਔਫਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ (ਐੱਮਓਪੀਯੂ) (ਸਾਗਰ ਸਮਰਾਟ) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ WO -16 ਕਲੱਸਟਰ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਫ ਪਾਈਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ (ਜੀਪੀਸੀ) ਯਾਰਡ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ / ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ

 • ਖੂਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਈਐੱਸਪੀ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਤਨਾ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ 

 • ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਲੱਸਟਰ -8 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖੂਹ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ।

 

 1. ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਓਆਈਐੱਲ (ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ) ਦੁਆਰਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 241.35 ਟੀਐੱਮਟੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ 16.18% ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 9.85% ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਓਆਈਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸੰਚਿਤ ਉਤਪਾਦਨ 2226.69 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.61% ਅਤੇ 5.44% ਘੱਟ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 

• ਵਰਕਓਵਰ ਖੂਹਾਂ, ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ।

• ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਧਾਂ/ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਆਦਿ ਬਾਘਜਨ ਬਲਓਆਊਟ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ / ਅੰਦੋਲਨ ਆਦਿ।


 

 1. ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਐੱਸਸੀ (ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ / ਜੇਵੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 613.76 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 11.14% ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ 11.62% ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ / ਜੇਵੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ -ਦਸੰਬਰ, 2020 5546.38 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9.34% ਅਤੇ 16.39% ਘੱਟ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 

 • ਆਰਜੇ-ਓਨ-90/1 (ਕੈਰਨ ਐੱਨਰਜੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ): ਮੰਗਲਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਪੌਲੀਮਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ (ਭਾਗਯਮ ਐਂਡ ਐਸ਼ਵਰਿਆ) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਏਬੀਐੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ -2 ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਹੁੱਕ-ਅੱਪ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਕਾਰਾਮ, ਕਾਮ -1 ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਵੀ ਫੀਲਡਾਂ ‘ਤੇ ਖੂਹ ਅਤੇ ਸਤਹਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ।

 • ਬੀ -80 (ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਇਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ): ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

 • ਰਾਵਵਾ (ਕੇਰਨ ਐੱਨਰਜੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ): ਉਤਪਾਦਕ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।

 • ਸੀਬੀ-ਓਐੱਨਐੱਨ-2004/2 (ਆਇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਕੋਵਿਡ-19 ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ, ਰਿਗ ਮੋਬੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਡਰਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰੂਡ ਦੀ ਔਫਟੈਕ ਘੱਟੀ।

 • ਸੀਬੀ-ਓਐੱਨਐੱਨ-2004/2 (ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ): ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

 • ਸੀਬੀ-ਓਐੱਨਐੱਨ -2003/1 (ਸਨ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ): ਕੋਵਿਡ-19 ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਡਰਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕਰੂਡ ਦੀ ਔਫਟੈਕ ਘੱਟੀ। 

2. ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ

 

 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2424.90 ਐੱਮਐੱਮਐੱਸਸੀਐੱਮ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਸਿਕ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 22.94% ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 7.11% ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ 21128.92 ਐੱਮਐੱਮਐੱਸਸੀਐੱਮ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13.38% ਅਤੇ 11.30% ਘੱਟ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੈਕਸਚਰ -2 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਕਾਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੰਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਰਣੀ -2 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਚਿੱਤਰ -2 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।
 

 ਟੇਬਲ -2: ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ (inMMSCM)

 

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ

ਟੀਚਾ

ਦਸੰਬਰ (ਮਹੀਨਾ)

     

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ (ਸੰਚਿਤ)

     
 

2020-21 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਾਰਚ)

2020

 

2019

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ%

2020

 

2019

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ%

   

ਟੀਚਾ

ਉਤਪਾਦਨ*

ਉਤਪਾਦਨ

 

ਟੀਚਾ

ਉਤਪਾਦਨ*

ਉਤਪਾਦਨ

 

ਓਐੱਨਜੀਸੀ

23982.98

2053.29

1857.73

1998.37

92.96

18030.02

16544.32

17918.28

92.33

ਓਆਈਐੱਲ

2761.73

261.47

201.63

195.57

103.10

2006.85

1869.83

2047.37

91.33

ਪੀਐੱਸਸੀ ਖੇਤਰ

6826.82

832.18

365.55

416.44

87.78

4356.90

2714.77

3854.29

70.44

ਕੁੱਲ

33571.53

3146.94

2424.90

2610.38

92.89

24393.77

21128.92

23819.94

88.70

ਨੋਟ:  ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਔਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।     *: ਆਰਜ਼ੀ

 

ਚਿੱਤਰ -2: ਮਾਸਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ: 1. ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 1857.73 ਐੱਮਐੱਮਐੱਸਸੀਐੱਮ ਸੀ ਜੋ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 9.52% ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 7.04% ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ 16544.32 ਐੱਮਐੱਮਐੱਸਸੀਐੱਮ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8.24% ਅਤੇ 7.67% ਘੱਟ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 

 • ਐਮਓਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ WO16 ਕਲੱਸਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ।

 • ਹਾਜ਼ਿਰਾ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਘੱਟ ਰਵਾਨਗੀ।

 • ਭੰਡਾਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਬੀ ਔਫਸ਼ੋਰ ਐਸੇਟਸ (ਈਓਏ) ਵਸੀਠਾ/ਐੱਸ1 ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟ।

 • ਕਾਵੇਰੀ ਐਸੇਟ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਔਫਟੇਕ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ। 

 1. ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਓਆਈਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ 201.63 ਐੱਮਐੱਮਐੱਸਸੀਐੱਮ ਸੀ ਜੋ ਮਾਸਿਕ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 22.89% ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ 3.10% ਵੱਧ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਓਆਈਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ 1869.83 ਐੱਮਐੱਮਐੱਸਸੀਐੱਮ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.83% ਅਤੇ 8.67% ਘੱਟ ਹੈ।ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਉਤਸ਼ਾਹ/ਗੈਸ ਦੀ ਮੰਗ।

 • ਬਾਘਜਨ ਬਲੋਆਊਟ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ / ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਧ/ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਆਦਿ।

 

 

 1. ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਸਸੀ (ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ) ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ / ਜੇਵੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ 365.55 ਐਮਐਮਐਸਸੀਐਮ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 56.07% ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ 12.22% ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਜੇਵੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ 2714.77 ਐੱਮਐੱਮਐੱਸਸੀਐੱਮ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 37.69% ਅਤੇ 29.56% ਘੱਟ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 

 • ਕੇਜੀ-ਡੀਡਬਲਯੂਐੱਨ -98/3 (ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ): ਕੋਵਿਡ -19 ਕਾਰਨ ਆਰ-ਕਲੱਸਟਰ (ਡੀ34) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ।

 • ਆਰਜੇ-ਓਨ/6 (ਫੋਕਸ ਐੱਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ): ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਈ ਗਈ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ।

 • ਆਰਜੇ-ਓਐੱਨ -90/1 (ਕੈਰਨ ਐੱਨਰਜੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ): ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਰਾਗੇਸ਼ਵਰੀ ਡੀਪ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ।

 • ਕੇਜੀ-ਡੀਡਬਲਯੂਐੱਨ-98/2 (ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ): ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ।

 • ਰਾਣੀਗੰਜ ਈਸਟ (ਏਸਾਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਐਕਸਪਲੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ): ਸੀਮਤ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਲੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ।

 


 

3.ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ ਥ੍ਰੂਪੁੱਟ)


 

ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 21024.40 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 4.02% ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਦਸੰਬਰ, 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 0.93% ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਿਤ ਕਰੂਡ ਥਰੂਪੁੱਟ 160361.50 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14.46% ਅਤੇ 15.77% ਘੱਟ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੌਰਾਨ, ਦਸੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੂਡ ਥਰੂਪੁੱਟ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ-ਵੇਰਵੇ ਅਨੈਕਸਚਰ- III ਅਤੇ ਅਨੈਕਸਚਰ- IV ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਰੂਡ ਥਰੂਪੁੱਟ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਟੇਬਲ -3 ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਚਿੱਤਰ -3 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।


 

ਟੇਬਲ 3: ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ ਥਰੂਪੁੱਟ) (ਟੀਐੱਮਟੀ ਵਿੱਚ)

 

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ

ਟੀਚਾ

ਦਸੰਬਰ (ਮਹੀਨਾ)

     

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ (ਸੰਚਿਤ)

     
 

2020-21 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਾਰਚ)

2020

 

2019

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ%

2020

 

2019

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ%

   

ਟੀਚਾ

ਉਤਪਾਦਨ*

ਉਤਪਾਦਨ

 

ਟੀਚਾ

ਉਤਪਾਦਨ*

ਉਤਪਾਦਨ

 

ਸੀਪੀਐੱਸਈ

147377.43

13137.98

12141.04

11662.07

104.11

109338.26

89728.63

107892.33

83.16

ਆਈਓਸੀਐੱਲ

72400.04

6368.54

5987.56

5363.46

111.64

54069.45

44758.57

52316.44

85.55

ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ

33000.00

2750.00

2529.29

2753.80

91.85

24750.00

17895.11

23339.76

76.67

ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ

16999.28

1570.56

1284.48

1246.17

103.07

13070.92

12025.70

12639.36

95.14

ਸੀਪੀਸੀਐੱਲ

10290.00

920.00

766.27

936.78

81.80

7610.00

5604.29

7625.26

73.50

ਐੱਨਆਰਐੱਲ

2549.86

218.27

259.78

0.00

0

1916.16

1990.50

1759.48

113.13

ਐੱਮਆਰਪੀਐੱਲ

12074.42

1305.00

1306.56

1354.75

96.44

7874.42

7395.96

10146.38

72.89

ਓਐੱਨਜੀਸੀ

63.83

5.61

7.11

7.10

100.07

47.30

58.50

65.65

89.11

ਜੇਵੀਜ਼

14772.00

1428.00

1652.06

1827.67

90.39

10603.00

12523.87

14969.09

83.66

ਬੀਓਆਰਐੱਲ

7800.00

660.00

625.34

717.45

87.16

5860.00

4291.59

5821.02

73.73

ਐੱਚਐੱਮਈਐੱਲ

6972.00

768.00

1026.72

1110.23

92.48

4743.00

8232.29

9148.07

89.99

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ%

89515.16

7340.11

7231.30

7340.11

98.52

67523.48

58109.00

67523.48

86.06

ਆਰਆਈਐੱਲ

68894.99

5635.15

5687.66

5635.15

100.93

51975.64

45610.26

51975.63

87.75

ਐੱਨਈਐੱਲ

20620.18

1704.96

1543.64

1704.96

90.54

15547.85

12498.74

15547.85

80.39

ਕੁੱਲ

251664.61

21906.09

21024.40

20829.85

100.93

187464.74

160361.50

190384.89

84.23

 

ਨੋਟ:  ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਔਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।     *: ਆਰਜ਼ੀ

 

ਚਿੱਤਰ 3: ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ ਥਰੂਪੁੱਟ) 

 

3.1 ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 12141.04 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ, 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 4.11% ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 7.59% ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦਾ ਸੰਚਿਤ ਥਰੂਪੁੱਟ 89728.63 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਥਰੂਪੁੱਟ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਥਰੂਪੁੱਟ ਨਾਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 17.93% ਅਤੇ 16.84% ਘੱਟ 

ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 

 

 • ਆਈਓਸੀਐੱਲ-ਬਰੌਨੀ, ਕੋਯਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਨੀਪਤ: ਕੋਵਿਡ -19 ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਕਰੂਡ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 • ਆਈਓਸੀਐੱਲ-ਹਲਦੀਆ: ਗੈਸ ਟਰਬਾਈਨ -3 (ਜੀਟੀ -3)/ਭਾਫ ਟਰਬਾਈਨ ਗੈਸ (ਐੱਸਟੀਜੀ -2) ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਕਰੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 • ਆਈਓਸੀਐੱਲ-ਡਿਗਬੋਈ: ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਕਰੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 • ਆਈਓਸੀਐੱਲ-ਬੋਂਗਾਏਗਾਓਂ: ਕਰੂਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ/ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਕਰੂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ

 • ਆਈਓਸੀਐੱਲ-ਪਾਰਾਦੀਪ: ਇੰਡਮੈਕਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਘੱਟ ਹੋਈ।

 • ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ-ਕੋਚੀ: ਡੀਜ਼ਲ ਹਾਈਡਰੋਟਰੀਟਿੰਗ (ਡੀਐੱਚਡੀਟੀ) ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  ਘੱਟ ਹੋਈ।

 • ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ-ਮੁੰਬਈ: ਫਲੁਇਡ ਕੈਟੈਲੇਟਿਕ ਕਰੈਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (ਐੱਫਸੀਸੀ) ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੂਡ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਹੋਈ।

 • ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ-ਵਿਸ਼ਾਖ: ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਈ।

 • ਸੀਪੀਸੀਐੱਲ-ਮਨਾਲੀ ਅਤੇ ਐੱਮਆਰਪੀਐੱਲ-ਮੰਗਲੌਰ: ਕੋਵਿਡ -19 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਈ।


 

 3.2 ਜੇਵੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੌਰਾਨ 1652.06 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 15.69% ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਦਸੰਬਰ, 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 9.61% ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਿਤ ਕਰੂਡ ਥਰੂਪੁੱਟ 12523.87 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 18.12% ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16.34% ਘੱਟ ਹੈ।

 

 3.3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੀ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 7231.30 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ ਜੋ 7231.30 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.48% ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਿਤ ਕਰੂਡ ਥਰੂਪੁੱਟ 58109.0 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.94% ਘੱਟ ਹੈ।

 

 4. ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ

 

 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 21480.30 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 6.80% ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2.78% ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਿਤ ਉਤਪਾਦਨ 169070.85 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12.10% ਅਤੇ 13.50 ਘੱਟ ਹੈ।  ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ-ਵਾਈਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ Annexure-V ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ-ਵਾਈਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਸੰਚਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਣੀ -4 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ -4 ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।


 

 

 ਚਿੱਤਰ 4: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ

  

 

 ਸਾਰਣੀ 4: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ (ਟੀਐੱਮਟੀ)

 

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ

ਟੀਚਾ

ਦਸੰਬਰ (ਮਹੀਨਾ)

     

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ (ਸੰਚਿਤ)

     
 

2020-21 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਾਰਚ)

2020

 

2019

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ%

2020

 

2019

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ%

   

ਟੀਚਾ

ਉਤਪਾਦਨ*

ਉਤਪਾਦਨ

 

ਟੀਚਾ

ਉਤਪਾਦਨ*

ਉਤਪਾਦਨ

 

ਸੀਪੀਐੱਸਈ

138753.95

12406.92

11445.19

11117.10

102.95

103010.83

84944.67

101786.49

83.45

ਆਈਓਸੀਐੱਲ

68760.50

6025.96

5756.96

5143.08

111.94

51327.50

42921.67

49783.77

86.22

ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ

31319.00

2632.00

2399.72

2716.22

88.35

23505.00

17151.93

22233.91

77.14

ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ

15914.53

1467.26

1157.16

1227.28

94.29

12240.04

11160.24

11783.72

94.71

ਸੀਪੀਸੀਐੱਲ

9527.02

855.28

683.29

855.19

79.90

7034.82

5130.58

6983.44

73.47

ਐੱਨਆਰਐੱਲ

2554.46

220.10

256.32

4.14

-

1912.54

2014.72

1702.20

118.36

ਐੱਮਆਰਪੀਐੱਲ

10618.44

1201.06

1184.93

1164.31

101.77

6946.47

6509.45

9237.92

70.46

ਓਐੱਨਜੀਸੀ

60.00

5.27

6.80

6.90

98.61

44.46

56.08

61.53

91.15

ਜੇਵੀਜ਼

13590.40

1318.48

1515.95

1656.54

91.51

9740.08

11623.20

13990.11

83.08

ਬੀਓਆਰਐੱਲ

6958.40

588.48

578.73

642.14

90.13

5228.08

3769.93

5313.56

70.95

ਐੱਚਐੱਮਈਐੱਲ

6632.00

730.00

937.22

1014.40

92.39

4512.00

7853.27

8676.56

90.51

ਨਿਜੀ

102154.50

8910.70

8146.49

8910.70

91.42

76096.20

69302.56

76096.20

91.07

ਆਰਆਈਐੱਲ

82374.12

7277.40

6610.23

7277.40

90.83

61235.66

57172.73

61235.66

93.37

ਐੱਨਈਐੱਲ

19780.38

1633.30

1536.26

1633.30

94.06

14860.54

12129.83

14860.54

81.62

ਕੁੱਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ

254498.86

22636.10

21107.63

21684.34

97.34

188847.11

165870.42

191872.80

86.45

ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨੇਟਰਜ਼

4523.28

411.41

372.66

409.91

90.91

3487.60

3200.43

3591.56

89.11

ਕੁੱਲ

259022.13

23047.51

21480.30

22094.25

97.22

192334.71

169070.85

195464.36

86.5

 

ਨੋਟ:  ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਔਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।     *: ਆਰਜ਼ੀ


 

Oil’s Refineries ਆਇਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੌਰਾਨ 21107.63 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 6.75% ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2.66% ਘੱਟ ਹੈ।  

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਚਿਤ ਉਤਪਾਦਨ 165870.42  ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12.17% ਅਤੇ 13.55% ਘੱਟ ਹੈ।

 

ਫਰੈਕਸ਼ਨੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 372.66 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 9.42% ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 9.09% ਘੱਟ ਹੈ। ਫਰੈਕਸ਼ਨੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਿਤ ਉਤਪਾਦਨ 3200.43 ਟੀਐੱਮਟੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8.23% ਅਤੇ 10.89% ਘੱਟ ਹੈ।


 

 ਸਾਰੇ ਅਨੇਕਸਚਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

Click here to see all Annexures 

               ***********


 

 ਵਾਈਬੀ / ਐੱਸਕੇ

 (Release ID: 1691077) Visitor Counter : 142


Read this release in: Tamil , English , Hindi , Manipuri