பெட்ரோலியம் மற்றம் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம்

2020 டிசம்பர் மாத எரிபொருள் உற்பத்தி

Posted On: 21 JAN 2021 1:08PM by PIB Chennai

2020 டிசம்பர் மாதத்தில், கச்சா எண்ணெய், 2555.66 டிஎம்டி உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. இது இலக்கை விட 6.85 சதவீதமும், 2019-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தை விட 3.59 சதவீதமும் குறைவாகும். 2020 ஏப்ரல் முதல் டிசம்பர் வரையிலான மொத்த கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி 22982.16 டிஎம்டி ஆகும். இது இலக்கை விட 5.27 சதவீதம் குறைவாகும். கடந்த ஆண்டு இதே மாதத்தின் உற்பத்தியை விட இது 5.72 சதவீதம் குறைவாகும்.

இயற்கை எரிவாயு, 2020 டிசம்பர் மாதத்தில் 2424.90 எம்எம்எஸ்சிஎம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. இது மாத இலக்கை விட 22.94 சதவீதமும், 2019-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தை விட 7.11 சதவீதமும் குறைவாகும். 2020 ஏப்ரல் முதல் டிசம்பர் வரையிலான மொத்த இயற்கை எரிவாயு உற்பத்தி 21128.92 எம்எம்எஸ்சிஎம் ஆகும். இது இலக்கை விட 13.38 சதவீதம் குறைவாகும். கடந்த ஆண்டு இதே மாதத்தின் உற்பத்தியை விட இது 11.30 சதவீதம் குறைவாகும்.

2020 டிசம்பர் மாதத்தில், பெட்ரோலியப் பொருட்கள், 21480.30 டிஎம்டி உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. இது மாத இலக்கை விட 6.80 சதவீதமும், 2019-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தை விட 2.78 சதவீதமும் குறைவாகும். 2020 ஏப்ரல் முதல் டிசம்பர் வரையிலான மொத்த பெட்ரோலியப் பொருட்கள் உற்பத்தி 169070.85 டிஎம்டி ஆகும். இது இலக்கை விட 12.10 சதவீதம் குறைவாகும். கடந்த ஆண்டு இதே மாதத்தின் உற்பத்தியை விட இது 13.50 சதவீதம் குறைவாகும்.

மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக் குறிப்பைக் காணவும்:

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1690790

******

(Release ID: 1690790)(Release ID: 1690880) Visitor Counter : 158


Read this release in: English , Hindi , Manipuri , Punjabi