ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ‌ మంత్రిత్వ శాఖ

గత మూడేళ్లలో ఏర్పాటు చేయబడిన నూతన వైద్య కళాశాలలు

Posted On: 15 SEP 2020 3:04PM by PIB Hyderabad

మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా పర్యవేక్షణలో, బోర్డ్ ఆఫ్ గవర్నర్స్ నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, గత మూడేళ్ళలో, 47 వైద్య కళాశాలలు గుర్తించబడ్డాయి.  జాబితా క్రింద ఇవ్వబడింది:

గత మూడు (3) సంవత్సరాల కాలంలో  ఎం.సి.ఐ / కేంద్ర ప్రభుత్వం  గుర్తించిన వైద్య కళాశాలల జాబితా.

 1.  

ESIC Medical College & Hospital, Bangalore

With an annual intake of 100 MBBS students on or after  Jan., 2017.

 1.  

Govt. Medical College, Sivagangai

With an annual intake of 100 MBBS students on or after  Feb.,  2017.

 1.  

Govt. Medical College, Kannauj

With an annual intake of 100 MBBS students on or after  Feb.,  2017.

 1.  

Karpagam Faculty of Medical Sciences & Research, Coimbatore

With an annual intake of 150 MBBS students on or after  Feb.,  2017.

 1.  

Maharishi Markandeshwar Medical College & Hospital, Kumarhatti, Solan, Himachal Pradesh

With an annual intake of 150 MBBS students or  after December, 2017. 

 1.  

Indian Institute of Medical Sciences and Research, Jalna, Maharashtra

With an annual intake of 100 MBBS students on or after Jan., 2018

 1.  

Kamineni Academy of Medical Sciences & Research Center, Hyderabad, Andhra Pradesh

With an annual intake of 150 MBBS students on or after Feb.,  2018

 1.  

BGS Global Institute of Medical Sciences, Bangalore, Karnataka

With an annual intake of 150 MBBS students on or after Jan.,  2018

 1.  

ESIC Medical College, Gulbarga, Karnataka

With an annual intake of 100 MBBS students on or after Jan.,   2018

 1.  

Government Thiruvannamalai Medical College, Thiruvannamalai

With an annual intake of 100 MBBS students on or after Feb.,  2018

 1.  

Velammal Medical College Hospital and Research Institute, Madurai

With an annual intake of 150 MBBS students on or after Feb.,  2018

 1.  

IQ City Medical College, Burdwan

With an annual intake of 150 MBBS students on or after Feb.,  2018

 1.  

Hi-Tech Medical College & Hospital, Rourkela, Orissa

With an annual intake of 100 MBBS students/batches on or after May, 2017

 1.  

Malla Reddy Institute of Medical Sciences, Hyderabad

With an annual intake of 150 MBBS students/batches on or after   2017

 1.  

Hamdard Institute of Medical Sciences & Research, New Delhi

 

With an annual intake of 100 MBBS students on or after December, 2016 at Hamdard Institute of Medical Sciences & Research, New Delhi

 1.  

ESIC Medical College, Joka

With an annual intake of 100 MBBS students on or after January, 2018

 1.  

ICARE Institute of Medical Sciences and Research & B.C. Roy Hospital, Haldia

With an annual intake of 100 MBBS students on or after February, 2017

 1.  

North Delhi Medical College, MalkaGanj, New Delhi  

With an annual intake of 50 MBBS students on or after December, 2017

 1.  

ESIC Medical College, Chennai

With an annual intake of 100 MBBS students on or after Feb., 2018.

 1.  

Govt. Medical College, Nizamabad

With an annual intake of 100 MBBS students on or after Feb., 2018

 1.  

Malla Reddy Medical College for Women, Telangana

With an annual intake of 150 MBBS students on or after Feb., 2018

 1.  

Shridevi Institute of Medical Sciences, Tumkur

With an annual intake of 150 MBBS students on or after Jan., 2018

 1.  

DM Wayanad Institute of Medical Sciences, Wayanad, Kerala

With an annual intake of 150 MBBS students on or after Feb., 2018

 1.  

The Oxford Medical College, Hospital & Research Centre, Bangalore

With an annual intake of 150 MBBS students on or after Jan., 2019.

 1.  

SMBT Institute of Medical Sciences & Research Centre, Nashik, Maharashtra

With an annual intake of 150 MBBS students on or after Jan., 2019.

 1.  

SVIMS-Sri Padmavathi Medical College for Women, Tirupati.

With an annual intake of 150 MBBS students on or after Jan., 2019.

 1.  

Mayo Institute of Medical Sciences, Barabank, U.P.

With an annual intake of 150 MBBS students on or after March, 2017.

 1.  

Mount Zion Medical College, Pathanamthitta, Kerala

With an annual intake of 100 MBBS students on or after Feb., 2019

 1.  

F.H. Medical College, Firozabad, Uttar Pradesh.

With an annual intake of 150 MBBS students on or after Feb., 2019.

 1.  

Govt. Medical College, Manjeri, Kerala 

With an annual intake of 100 MBBS students on or after Feb., 2018.

 1.  

Viswabharthi Medical College, Kurnool.

With an annual intake of 150 MBBS students on or after Feb., 2019.

 1.  

Pacific Medical College, Udipur.

With an annual intake of 150 MBBS students on or after Jan., 2019

 1.  

Govt. Medical College(Institute of Integrated Medical Sciences) Palakkad, Kerala

With an annual intake of 100 MBBS students on or after Feb.,  2019

 1.  

Govt. Medical College, Rajnandgaon(Renamed as Bharat Ratna Late Sh. Atal Bihar Vajpyee Memorial Medical College, Rajnandgaon)

With an annual intake of 100 MBBS students on or after March, 2019

 1.  

Integral Institute of Medical Sciences & Research, Lucknow

With an annual intake of 100 MBBS students on or after March, 2018

 1.  

RUHS College of Medical Sciences, Jaipur

With an annual intake of 100 MBBS students on or after February, 2019

 1.  

Rajshree Medical Research Institute, Bareilly

With an annual intake of 150 MBBS students on or after February, 2019

 1.  

Tezpur Medical College & Research, Assam

With an annual intake of 100 MBBS students on or after December, 2018.

 1.  

P.K Das Instt. Of Medical Sciences, Palakkad, Kerala

With an annual intake of 150 MBBS students on or afterFebruary, 2019.

 1.  

Al-Azhar Medical College & Super Speciality Hospital, Thodupuzza, Kerala

With an annual intake of 150 MBBS students on or after February, 2019.

 1.  

B.K.L.Walawalkar Rural Medical College, Ratnagiri, Maharashtra 

With an annual intake of 100 MBBS students on or after Jan., 2020

 1.  

Gadag Institute of Medical Sciences, Gadag

With an annual intake of 150 MBBS students on or after Jan., 2020

 1.  

Gulbarga Institute of Medical Sciences, Gulbarga

With an annual intake of 150 MBBS students on or after Jan., 2020

 1.  

ESIC Medical College, Faridabad

With an annual intake of 150 MBBS students on or after Dec.,  2020

 1.  

Manyavar Kanshi Ram Ji Government Allopathic Medical College, Jalaun (Orai), Uttar Pradesh

With an annual intake of 100 MBBS students on or after Feb., 2018

 1.  

GMERS  Medical College, Himmatnagar, Gujarat

With an annual intake of 150 MBBS students on or after Jan. 2020.

 1.  

Koppal Institute of Medical Sciences, Koppal, Karnataka

With an annual intake of 150 MBBS students on or after Jan. 2020.

 

Details of 75 Up-gradation projects under PMSSY

 

S. No.

State

Name of GMC

Phase

Fund released by this Ministry for Construction work

(Rs. in Crore)

Fund released by this Ministry for Medical Equipment

(Rs. in Crore)

1

Andhra Pradesh

1. Sri Venkateshwara Institute of Medical Sciences, Tirupati

I

-

58.31

2.Siddhartha Medical College, Vijayawada

III

64.43

44.50

3.Govt. Medical College, Anantpur

III

66.33

50.26

2

Assam

1.Guwahati Medical College, Guwahati

III

57.06

46.50

2.Assam Medical College, Dibrugarh

III

60.84

46.50

3

Bihar

1.Srikrishna Medical College, Muzaffarapur

III

45.07

32

2.Govt. Medical College, Darbhanga

III

46.26

32

3.Patna Medical College & Hospital, Patna

IV

28.44

25.38

4.Government Medical College, Bhagalpur

IV

36.12

45.30

5.Government Medical College, Gaya

IV

35.07

51.78

6. IGIMS, Patna

V(B)

11.93

-

4

Chhattisgarh

1.Government Medical College, Bilaspur

IV

32.21

51.05

2.Government Medical College, Jagdalpur

IV

32.21

50.75

5

Delhi

1.UCMS-GTB hospital

IV

-

-

6

Goa

1.Goa Medical College, Panaji

III

103.72

-

7

Gujarat

1. BJ Medical College, Ahmadabad

I

7

84.57

2.Govt. Medical College, Rajkot

III

39.08

52.10

3.Government Medical College, Surat

IV

-

42.35

4.Government Medical College, Bhavnagar

IV

47.53

37.28

8

Haryana

1.Pandit BD Sharma Postgraduate Institute of Medical Sciences, Rohtak

II

56.82

48.10

9

Himachal Pradesh

1. Government Medical College, Tanda

II

52.28

52.48

2. Indira Gandhi Govt. Medical College, Shimla

III

71.22

2.17

10

Jammu & Kashmir

1. Government Medical College, Jammu

I

71.05

41.37

2.Government Medical College, Srinagar

I

68.70

41.58

11

Jharkhand

1.Rajendra Institute of Medical Sciences (RIMS), Ranchi

I

59.20

35.05

2.Patliputra Medical College, Dhanbad

III

47.71

55.71

12

Karnataka

1.Bangalore Medical College, Bangalore

I

53.50

40.14

2.Vijayanagar Institute of Medical Sciences, Bellary

III

40.02

54.98

3.Karnataka Institute of Medical Sciences, Hubli

III

58.13

39.79

13

Kerala

1.Medical College, Thiruvananthapuram

I

46.89

45

2.Kozhikode Medical College

III

43.93

36.09

3.T.D. Medical College, Alappuzha

III

53.53

37.21

4. SCTIMST, Trivandrum

V(A)

30.94

79.71

14

Madhya Pradesh

1.Govt. Medical College, Rewa

III

58.81

44.38

2. NetajiSubhash Chandra Bose Medical College, Jabalpur

III

59.71

46.03

3. GR Medical College, Gwalior

III

56.67

39.71

4. Government Medical College, Indore

IV

71.99

29.21

15

Maharashtra

1. Grant Medical College & Sir JJ Group of Hospitals, Mumbai

I

-

92.69

2. Government Medical College, Nagpur

II

-

120.25

3. Govt. Medical College, Aurangabad

III

53.70

45.05

4.Govt. Medical College, Latur

III

53.98

42.64

5.Govt. Medical College, Akola

III

41.74

52.25

6. ShriVasantraoNaik Govt. Medical College, Yavatmal.

III

34.81

67.15

16

Odisha

1.MKCG Medical College, Behrampur

III

71.94

36

2.VSS Medical College, Burla.

III

45.72

46.63

3.Government Medical College, Cuttack

IV

14.61

33.85

17

Punjab

1. Government Medical College, Amritsar

II

25.61

64.53

2. Govt. Medical College, Patiala

III

58.22

34.80

18

Rajasthan

1.SP Medical College, Bikaner

III

56.62

43.94

2.RNT Medical College, Udaipur

III

48.01

53.86

3.Govt. Medical College, Kota

III

52.90

38.94

4.Government Medical College, Jaipur

IV

57.77

27.36

19

Tamil Nadu

1.Government Medical College, Salem

I

84.91

4.29

2.Government Medical College, Madurai

II

71.10

28.67

3.Thanjavur Medical College, Thanjavur

III

65.72

39.01

4.Tirunelveli Medical College, Tirunelveli

III

66.81

44.17

20

Telangana

1. Nizam Institute of Medical Sciences, Hyderabad

I

82.32

7.68

2.Rajiv Gandhi Institute of Medical Sciences, Adilabad

III

62.58

41

3.Kakatiya Medical College, Warangal

III

63.65

42.50

21

Tripura

1.Agartala Govt. Medical College, Tripura

III

80.65

12.66

22

Uttar Pradesh

1. SGPGIMS, Lucknow

I

45.76

42.53

2. Trauma Centre (TC) in IMS, BHU, Varanasi

I

64.60

33.08

3.Jawaharlal Nehru Medical College of Aligarh Muslim University, Aligarh

II

79.35

21.50

4.Govt. Medical College, Jhansi

III

63.20

38.29

5.Govt. Medical College, Gorakhpur

III

78.12

40

6.MLN Medical College, Allahabad

III

56.12

44.69

7.LLR Medical College, Meerut

III

64.36

52.27

8.Government Medical College, Agra

IV

32.36

27.65

9.Government Medical College, Kanpur

IV

40.54

40.87

10.SSB at Institute of Medical Sciences, BHU, Varanasi

V(A)

80.76

31.38

11.RIO at Institute of Medical Sciences, BHU, Varanasi

V(B)

26.66

-
 

24

West Bengal

1.Kolkata Medical College, Kolkata

I

73.56

11.43

2.BS Medical College, Bankura

III

66.98

45

3.Govt. Medical College, Malda

III

43.08

54.95

4.North Bengal Medical College, Darjeeling

III

52.47

50

 

The Minister of State (Health and Family Welfare), Sh Ashwini Kumar Choubey stated this in a written reply in the Rajya Sabha here today.

 

*****(Release ID: 1654486) Visitor Counter : 168