ಗಣಿ ಸಚಿವಾಲಯ
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ 

Posted On: 02 AUG 2023 2:25PM by PIB Bengaluru

ಖನಿಜ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಗಳ (ಎಂಸಿಡಿಆರ್) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು ಈ ಖನಿಜಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಖನಿಜಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಉಕ್ಕು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ನಂತಹ ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆದಾರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. 2014-15 ರಿಂದ 2022-23ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಖನಿಜಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರಗಳನ್ನು (ಸಿಎಜಿಆರ್) ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖನಿಜ ಪರಿಶೋಧನಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ಎನ್ ಎಂಇಟಿ) ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

25 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲದೆ, 14 ಖಾಸಗಿ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 11 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಖಾಸಗಿ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಂಜೂರಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನುಬಂಧ

LS USQ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾಗ (a) ಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಅನುಬಂಧ.†2239 ಎನ್ಎಂಇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 02.08.2023 ರಂದು ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ

2014-15 ರಿಂದ 2022-23 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಎಂಸಿಡಿಆರ್ ಖನಿಜಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಖನಿಜ ಹೆಸರು

ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ (ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್)

CAGR

(%)

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

2022-23 (ಪಿ)

ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು

129.32

158.11

194.58

201.42

206.49

244.08

205.04

253.97

257.86

9.0

ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು

293.27

307.00

314.67

340.42

379.97

359.46

349.12

387.19

406.16

4.2

ಕ್ರೋಮೈಟ್

2.16

2.92

3.73

3.48

3.97

3.93

2.83

3.79

3.56

6.4

ಚಿನ್ನದ ಅದಿರು

0.45

0.56

0.58

0.55

0.57

0.60

0.44

0.47

0.63

4.4

ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸತುವಿನ ಅದಿರು

9.36

10.45

11.88

12.61

13.75

14.48

15.46

16.34

16.74

7.5

ಬಾಕ್ಸೈಟ್

22.49

28.12

24.75

22.79

23.69

21.83

20.38

22.29

23.84

0.7

ಸೀಸದ ಸಾಂದ್ರತೆ

0.20

0.26

0.27

0.31

0.36

0.35

0.38

0.37

0.38

8.4

ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅದಿರು

2.37

2.17

2.40

2.60

2.83

2.91

2.70

2.65

2.83

2.2

ಸತುವಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ

1.49

1.47

1.48

1.54

1.46

1.45

1.51

1.59

1.67

1.4

ಮೂಲ:ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಮೈನ್ಸ್ (ಎಂಸಿಡಿಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್)

P: ತಾತ್ಕಾಲಿಕ

ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.

***(Release ID: 1945009) Visitor Counter : 80


Read this release in: English , Urdu , Hindi , Tamil