వాణిజ్యం, పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ

జనవరి 2022 సూచికతో పోలిస్తే 2023 జనవరిలో 7.8 శాతం (తాత్కాలిక) పెరిగిన ఎనిమిది ప్రధాన పరిశ్రమల (ICI) సంయుక్త సూచిక


గత సంవత్సరం సంబంధిత నెల కంటే 2023 జనవరిలో పెరిగిన ఎరువులు, బొగ్గు, విద్యుత్తు, ఉక్కు, సహజ వాయువు, సిమెంట్ మరియు రిఫైనరీ ఉత్పత్తుల ఉత్పత్తి

జనవరి, 2023 కోసం ఎనిమిది ప్రధాన పరిశ్రమల సూచిక (బేస్: 2011-12=100)

Posted On: 28 FEB 2023 4:55PM by PIB Hyderabad

జనవరి 2022 సూచికతో పోల్చితే 2023 జనవరిలో ఎనిమిది ప్రధాన పరిశ్రమల (ICI) సంయుక్త సూచిక 7.8 శాతం (తాత్కాలిక) పెరిగింది. జనవరి 2023 గత సంవత్సరం సంబంధిత నెల కంటే ఎరువులుబొగ్గువిద్యుత్ఉక్కుసహజ వాయువుసిమెంట్ మరియు రిఫైనరీ ఉత్పత్తుల ఉత్పత్తి పెరిగింది. ICI అనేది ఎనిమిది ప్రధాన పరిశ్రమలు అయిన బొగ్గుముడి చమురుసహజ వాయువురిఫైనరీ ఉత్పత్తులుఎరువులుఉక్కుసిమెంట్ మరియు విద్యుత్ వంటి వాటి యొక్క సంయుక్త మరియు వ్యక్తిగత పనితీరు ఆధారంగా అంచనా వేస్తుంది. పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి సూచిక (IIP)లో చేర్చిన వస్తువుల బరువులో 40.27 శాతం ఎనిమిది ప్రధాన పరిశ్రమలు కలిగి ఉన్నాయి. వార్షిక మరియు నెలవారీ సూచికలు మరియు వృద్ధి రేట్ల వివరాలు వరుసగా అనుబంధం I & IIలో అందించడం జరిగింది.

2. ఏప్రిల్-జనవరి 2022-23లో ICI యొక్క సంచిత వృద్ధి రేటు గత సంవత్సరం సంబంధిత కాలంతో పోలిస్తే 7.9 శాతం (తాత్కాలికం)గా నమోదు అయింది.

3. ఎనిమిది ప్రధాన పరిశ్రమల సూచిక యొక్క సంగ్రహ నివేదిక క్రింద ఇవ్వడం జరిగింది:

 

బొగ్గు - బొగ్గు ఉత్పత్తి (బరువు: 10.33 శాతం) జనవరి, 2022 కంటే జనవరి, 2023లో 13.4 శాతం పెరిగింది. ఏప్రిల్ నుండి జనవరి 2022-23 మధ్య కాలంలో దాని సంచిత సూచిక మునుపటి సంవత్సరం ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 16.1 శాతం పెరిగింది.

ముడి చమురు - ముడి చమురు ఉత్పత్తి (బరువు: 8.98 శాతం) జనవరి 2022 కంటే జనవరి, 2023లో 1.1 శాతం క్షీణించింది. దీని సంచిత సూచీ ఏప్రిల్ నుండి జనవరి, 2022-23లో మునుపటి సంవత్సరం ఇదే కాలంలో 1.3 శాతం క్షీణించింది.

సహజ వాయువు - సహజ వాయువు ఉత్పత్తి (బరువు: 6.88 శాతం) జనవరి, 2023లో జనవరి, 2023లో 5.3 శాతం పెరిగింది. దీని సంచిత సూచీ ఏప్రిల్ నుండి జనవరి, 2022-23లో మునుపటి సంవత్సరం ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 1.4 శాతం పెరిగింది.

పెట్రోలియం రిఫైనరీ ఉత్పత్తులు - పెట్రోలియం రిఫైనరీ ఉత్పత్తి (బరువు: 28.04 శాతం) జనవరి, 2022 సంవత్సరం కంటే జనవరి, 2023లో 4.5 శాతం పెరిగింది. దీని సంచిత సూచీ ఏప్రిల్ నుండి జనవరి, 2022-23లో మునుపటి కాలానికి సంబంధించి 5.4 శాతం పెరిగింది.

ఎరువులు - ఎరువుల ఉత్పత్తి (బరువు: 2.63 శాతం) జనవరి, 2022 కంటే జనవరి, 2023లో 17.9 శాతం పెరిగింది. దీని సంచిత సూచిక ఏప్రిల్ నుండి జనవరి, 2022-23లో మునుపటి సంవత్సరం ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 10.5 శాతం పెరిగింది.

ఉక్కు - ఉక్కు ఉత్పత్తి (బరువు: 17.92 శాతం) జనవరి, 2022 కంటే జనవరి, 2023లో 6.2 శాతం పెరిగింది. దీని సంచిత సూచీ ఏప్రిల్ నుండి జనవరి, 2022-23లో మునుపటి సంవత్సరం ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 7.1 శాతం పెరిగింది.

సిమెంట్ - సిమెంట్ ఉత్పత్తి (బరువు: 5.37 శాతం) జనవరి, 2022 కంటే జనవరి, 2023లో 4.6 శాతం పెరిగింది. దీని సంచిత సూచిక ఏప్రిల్ నుండి జనవరి, 2022-23లో మునుపటి సంవత్సరం సంబంధిత కాలంతో పోలిస్తే 10.0 శాతం పెరిగింది.

విద్యుత్తు - విద్యుత్ ఉత్పత్తి (బరువు: 19.85 శాతం) జనవరి, 2022 కంటే జనవరి, 2023లో 12.0 శాతం పెరిగింది. దీని సంచిత సూచిక ఏప్రిల్ నుండి జనవరి, 2022-23లో మునుపటి సంవత్సరం సంబంధిత కాలంతో పోలిస్తే 10.1 శాతం పెరిగింది.

గమనిక 1: నవంబర్ 2022, డిసెంబర్ 2022 మరియు జనవరి 2023కి సంబంధించిన డేటా తాత్కాలికమైనది. మూలాధార ఏజెన్సీల నుండి నవీనీకరించిన డేటా ప్రకారం కోర్ పరిశ్రమల సూచిక సంఖ్యలు సవరిస్తారు / ఖరారు చేస్తారు.

 

గమనిక 2: ఏప్రిల్, 2014 నుండిపునరుత్పాదక వనరుల నుండి విద్యుత్ ఉత్పత్తి డేటా కూడా చేర్చడం జరిగింది.

 

గమనిక 3: పైన సూచించిన పరిశ్రమల వారీగా బరువులు IIP నుండి తీసుకున్న వ్యక్తిగత పరిశ్రమ బరువు మరియు 100కి సమానమైన ICI యొక్క మిశ్రమ బరువుకు దామాషా ప్రాతిపదికన పెంచడం జరుగుతుంది.

 

గమనిక 4: మార్చి 2019 నుండిఫినిష్డ్ స్టీల్ ఉత్పత్తిలో ‘కోల్డ్ రోల్డ్ (CR) కాయిల్స్’ అంశం క్రింద హాట్ రోల్డ్ పిక్ల్డ్ అండ్ ఆయిల్డ్ (HRPO) అనే కొత్త స్టీల్ ఉత్పత్తి కూడా చేర్చారు.

 

గమనిక 5: ఫిబ్రవరి, 2023కి సంబంధించిన సూచిక విడుదల శుక్రవారం 31 మార్చి, 2023న జరుగుతుంది.

 

అనుబంధం I

ఎనిమిది ప్రధాన పరిశ్రమల పనితీరు

వార్షిక సూచీ పెరుగుదల రేటు

బేస్ సంవత్సరం: 2011-12=100

సూచీ

విభాగం

బొగ్గు

ముడి చమురు

సహజ వాయువు

రిఫైనరీ ఉత్పత్తులు

ఎరువులు

ఉక్కు

సిమెంట్

విద్యుత్

మొత్తం సూచీ

బరువు

10.33

8.98

6.88

28.04

2.63

17.92

5.37

19.85

100.00

2012-13

103.2

99.4

85.6

107.2

96.7

107.9

107.5

104.0

103.8

2013-14

104.2

99.2

74.5

108.6

98.1

115.8

111.5

110.3

106.5

2014-15

112.6

98.4

70.5

108.8

99.4

121.7

118.1

126.6

111.7

2015-16

118.0

97.0

67.2

114.1

106.4

120.2

123.5

133.8

115.1

2016-17

121.8

94.5

66.5

119.7

106.6

133.1

122.0

141.6

120.5

2017-18

124.9

93.7

68.4

125.2

106.6

140.5

129.7

149.2

125.7

2018-19

134.1

89.8

69.0

129.1

107.0

147.7

147.0

156.9

131.2

2019-20

133.6

84.5

65.1

129.4

109.8

152.6

145.7

158.4

131.6

2020-21

131.1

80.1

59.8

114.9

111.6

139.4

130.0

157.6

123.2

2021-22

142.3

77.9

71.3

125.1

112.4

163.0

156.9

170.1

136.1

Apr-Jan  2021-22*

132.3

78.4

71.8

123.4

113.9

160.9

151.7

169.0

133.8

Apr-Jan  2022-23*

153.6

77.4

72.8

130.0

125.8

172.3

166.8

186.0

144.4

     * తాత్కాలికం

 

పెరుగుదల రేట్లు (Y-o-Y ఆధారంగా శాతాల్లో)

విభాగం

బొగ్గు

ముడి చమురు

సహజ వాయువు

రిఫైనరీ ఉత్పత్తులు

ఎరువులు

ఉక్కు

సిమెంట్

విద్యుత్

మొత్తం ఎదుగుదల

బరువు

10.33

8.98

6.88

28.04

2.63

17.92

5.37

19.85

100.00

2012-13

3.2

-0.6

-14.4

7.2

-3.3

7.9

7.5

4.0

3.8

2013-14

1.0

-0.2

-12.9

1.4

1.5

7.3

3.7

6.1

2.6

2014-15

8.0

-0.9

-5.3

0.2

1.3

5.1

5.9

14.8

4.9

2015-16

4.8

-1.4

-4.7

4.9

7.0

-1.3

4.6

5.7

3.0

2016-17

3.2

-2.5

-1.0

4.9

0.2

10.7

-1.2

5.8

4.8

2017-18

2.6

-0.9

2.9

4.6

0.0

5.6

6.3

5.3

4.3

2018-19

7.4

-4.1

0.8

3.1

0.3

5.1

13.3

5.2

4.4

2019-20

-0.4

-5.9

-5.6

0.2

2.7

3.4

-0.9

0.9

0.4

2020-21

-1.9

-5.2

-8.2

-11.2

1.7

-8.7

-10.8

-0.5

-6.4

2021-22

8.5

-2.6

19.2

8.9

0.7

16.9

20.8

8.0

10.4

Apr-Jan  2021-22*

10.3

-2.6

21.2

9.3

-0.3

19.9

24.7

8.5

11.6

Apr-Jan  2022-23*

16.1

-1.3

1.4

5.4

10.5

7.1

10.0

10.1

7.9

     *తాత్కాలిక,YoY మునుపటి సంవత్సరం సంబంధిత ఆర్థిక సంవత్సరంలో లెక్కించడం జరుగుతుంది 

ఎనిమిది ప్రధాన పరిశ్రమల పనితీరు

నెలలవారీ సూచీ ఎదుగుదల రేటు

బేస్ సంవత్సరం: 2011-12=100

సూచీ

విభాగం

బొగ్గు

ముడి చమురు

సహజ వాయువు

రిఫైనరీ ఉత్పత్తులు

ఎరువులు

ఉక్కు

సిమెంట్

విద్యుత్

మొత్తం సూచీ

బరువు

10.33

8.98

6.88

28.04

2.63

17.92

5.37

19.85

100.00

Jan-22

174.8

79.1

71.4

135.8

115.2

174.5

176.4

165.6

144.8

Feb-22

174.4

71.6

64.9

124.9

102.4

165.0

167.7

160.8

137.1

Mar-22

210.8

79.6

72.6

142.5

107.7

182.4

198.8

191.0

158.0

Apr-22

147.7

77.8

70.9

134.7

96.1

164.0

170.9

194.5

144.6

May-22

156.3

80.3

73.5

137.3

126.0

172.0

165.4

199.9

149.6

Jun-22

148.0

76.9

70.9

130.3

126.4

158.2

177.4

196.9

143.9

Jul-22

132.7

77.3

72.6

129.8

127.6

166.8

155.4

188.9

141.1

Aug-22

127.5

76.7

73.0

123.6

130.9

170.5

152.0

191.3

139.9

Sep-22

127.5

75.2

72.1

120.2

127.0

172.8

158.7

187.4

138.6

Oct-22

145.8

77.4

73.0

123.5

129.5

177.3

155.2

169.3

138.8

Nov-22*

167.4

75.8

71.8

119.7

129.2

175.7

164.1

166.7

139.4

Dec-22*

184.3

78.2

74.5

139.3

129.9

180.5

184.8

179.4

151.6

Jan-23*

198.3

78.3

75.2

142.0

135.8

185.4

184.6

185.5

156.0

         *Provisional

 

                                            పెరుగుదల రేట్లు (Y-o-Y ఆధారంగా శాతాల్లో)

విభాగం

బొగ్గు

ముడి చమురు

సహజ వాయువు

రిఫైనరీ ఉత్పత్తులు

ఎరువులు

ఉక్కు

సిమెంట్

విద్యుత్

మొత్త ఎదుగుదల

బరువు

10.33

8.98

6.88

28.04

2.63

17.92

5.37

19.85

100.00

Jan-22

8.2

-2.4

11.7

3.7

-2.0

3.8

14.1

0.9

4.0

Feb-22

6.6

-2.2

12.5

8.8

-1.4

5.6

4.2

4.5

5.9

Mar-22

0.3

-3.4

7.6

6.1

15.3

4.1

9.0

6.1

4.8

Apr-22

30.1

-0.9

6.4

9.2

8.8

2.5

7.4

11.8

9.5

May-22

33.5

4.6

7.0

16.7

22.9

15.1

26.2

23.5

19.3

Jun-22

32.1

-1.7

1.2

15.1

8.2

3.3

19.7

16.5

13.1

Jul-22

11.4

-3.8

-0.3

6.2

6.2

7.5

0.7

2.3

4.8

Aug-22

7.7

-3.3

-0.9

7.0

11.9

5.8

2.1

1.4

4.2

Sep-22

12.1

-2.3

-1.7

6.6

11.8

7.7

12.4

11.6

8.3

Oct-22

3.8

-2.2

-4.2

-3.1

5.4

5.8

-4.2

1.2

0.7

Nov-22*

12.2

-1.1

-0.7

-9.3

6.4

11.7

29.0

12.7

5.7

Dec-22*

12.2

-1.2

2.6

3.7

7.3

6.3

9.5

10.4

7.0

Jan-23*

13.4

-1.1

5.3

4.5

17.9

6.2

4.6

12.0

7.8

తాత్కాలిక,YoY మునుపటి సంవత్సరం సంబంధిత నెలలో లెక్కించడం జరుగుతుంది

***(Release ID: 1903203) Visitor Counter : 144


Read this release in: English , Marathi , Hindi