वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

आठ प्रमुख उद्योगांच्या एकत्रित निर्देशांकात (आयसीआय) जानेवारी 2022 च्या निर्देशांकाच्या तुलनेत जानेवारी 2023 मध्ये 7.8 टक्क्यांनी (तात्पुरती) वाढ


खते, कोळसा, वीज, पोलाद, नैसर्गिक वायू, सिमेंट आणि रिफायनरी उत्पादनात जानेवारी 2023 मध्ये गेल्या वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत वाढ

जानेवारी, 2023 साठीचा आठ प्रमुख उद्योगांचा निर्देशांक (आधारित: 2011-12=100)

Posted On: 28 FEB 2023 6:55PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2023

आठ प्रमुख उद्योगांच्या एकत्रित निर्देशांकात (आयसीआय) जानेवारी 2022 च्या निर्देशांकाच्या तुलनेत जानेवारी 2023 मध्ये 7.8 टक्क्यांनी (तात्पुरती) वाढ झाली आहे. खते, कोळसा, वीज, पोलाद, नैसर्गिक वायू, सिमेंट आणि रिफायनरी उत्पादनात जानेवारी 2023 मध्ये गेल्या वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत ही वाढ झाली आहे. आठ प्रमुख उद्योगांच्या उत्पादनाची एकत्रित आणि वैयक्तिक कामगिरी आयसीआय मोजते. उदा.  कोळसा, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, रिफायनरी उत्पादने, खते, पोलाद, सिमेंट आणि वीज. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकामधे (आयआयपी) समाविष्ट केलेल्या वस्तूंच्या भारांकाच्या 40.27 टक्के हे आठ प्रमुख उद्योगातील आहेत.  वार्षिक आणि मासिक निर्देशांक आणि वाढीचा तपशील अनुक्रमे परिशिष्ट I आणि II मध्ये दिले आहे.

2.  एप्रिल-जानेवारी 2022-23 दरम्यान आयसीआयचा एकत्रित वाढीचा दर गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 7.9 टक्के (तात्पुरता) होता.

3.   आठ प्रमुख उद्योगांच्या निर्देशांकाचा सारांश खाली दिला आहे:

कोळसा - कोळसा उत्पादन (भारांक: 10.33 टक्के) जानेवारी 2022 च्या तुलनेत जानेवारी 2023 मध्ये 13.4 टक्क्यांनी वाढले. त्याचा एकत्रित निर्देशांक एप्रिल ते जानेवारी 2022-23 या कालावधीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 16.1 टक्क्यांनी वाढला.

कच्चे तेल - कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात (भारांक: 8.98 टक्के) जानेवारी, 2022 च्या तुलनेत जानेवारी, 2023 मध्ये 1.1 टक्क्यांनी घट झाली. त्याचा एकत्रित निर्देशांक एप्रिल ते जानेवारी, 2022-23 या कालावधीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 1.3 टक्क्यांनी घसरला.  

नैसर्गिक वायू - नैसर्गिक वायूचे उत्पादन (भारांक: 6.88 टक्के) जानेवारी, 2022 च्या तुलनेत जानेवारी, 2023 मध्ये 5.3 टक्क्यांनी वाढले. त्याचा एकत्रित निर्देशांक एप्रिल ते जानेवारी, 2022-23 या कालावधीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 1.4 टक्क्यांनी वाढला.  

पेट्रोलियम रिफायनरी उत्पादने - पेट्रोलियम रिफायनरी उत्पादन (भारांक: 28.04 टक्के) जानेवारी, 2023 मध्ये जानेवारी, 2022 च्या तुलनेत 4.5 टक्क्यांनी वाढले. त्याचा एकत्रित निर्देशांक एप्रिल ते जानेवारी 2022-23 या कालावधीत मागील कालावधीच्या तुलनेत 5.4 टक्क्यांनी वाढला.  

खते - खतांचे उत्पादन (भारांक: 2.63 टक्के) जानेवारी, 2022 च्या तुलनेत जानेवारी, 2023 मध्ये 17.9 टक्क्यांनी वाढले. त्याचा एकत्रित निर्देशांक एप्रिल ते जानेवारी, 2022-23 या कालावधीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 10.5 टक्क्यांनी वाढला.

पोलाद - पोलाद उत्पादन (भारांक: 17.92 टक्के) जानेवारी, 2022 च्या तुलनेत जानेवारी, 2023 मध्ये 6.2 टक्क्यांनी वाढले. त्याचा एकत्रित निर्देशांक एप्रिल ते जानेवारी, 2022-23 या कालावधीत मागील वर्षाच्या समान कालावधीच्या तुलनेत 7.1 टक्क्यांनी वाढला.

सिमेंट - सिमेंट उत्पादन (भारांक: 5.37 टक्के) जानेवारी, 2022 च्या तुलनेत जानेवारी, 2023 मध्ये 4.6 टक्क्यांनी वाढले. त्याचा एकत्रित निर्देशांक एप्रिल ते जानेवारी, 2022-23 या कालावधीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 10.0 टक्क्यांनी वाढला.

वीज - वीज निर्मिती (भारींक: 19.85 टक्के) जानेवारी, 2022 च्या तुलनेत जानेवारी, 2023 मध्ये 12.0 टक्क्यांनी वाढली. त्याचा एकत्रित निर्देशांक एप्रिल ते जानेवारी, 2022-23 या कालावधीत मागील वर्षाच्या समान कालावधीच्या तुलनेत 10.1 टक्क्यांनी वाढला.

टीप 1: नोव्हेंबर, 2022, डिसेंबर, 2022 आणि जानेवारी, 2023 साठीची आकडेवारी तात्पुरती आहे. स्त्रोत संस्थेकडून अद्ययावत आकडेवारीनुसार प्रमुख उद्योगांचे निर्देशांक सुधारित/अंतिम केले जातात.

टीप 2: एप्रिल, 2014 पासून, नवीकरणीय स्त्रोतांकडून वीज निर्मिती आकडेवारी देखील समाविष्ट केली आहे.

टीप 3: वर दर्शवलेले उद्योगनिहाय भारांक हे आयआयपीमधून घेतलेले वैयक्तिक उद्योग भारांक आहे आणि प्रमाणानुसार आयसीआयचे एकत्रित भारांक 100 च्या बरोबरीचे आहे.

टीप 4: मार्च 2019 पासून, तयार पोलादाच्या उत्पादनात 'कोल्ड रोल्ड (सीआर) कॉइल्स' अंतर्गत हॉट रोल्ड पिकल्ड अँड ऑइल्ड (एचआरपीओ) नावाचे नवीन पोलाद उत्पादन देखील समाविष्ट केले गेले आहे.

टीप 5: फेब्रुवारी, 2023 साठीचे निर्देशांक शुक्रवार 31 मार्च, 2023 रोजी जारी केले जातील.

Annex I

Performance of Eight Core Industries

Yearly Index & Growth Rate

Base Year: 2011-12=100

Index

Sector

Coal

Crude Oil

Natural Gas

Refinery Products

Fertilizers

Steel

Cement

Electricity

Overall Index

Weight

10.33

8.98

6.88

28.04

2.63

17.92

5.37

19.85

100.00

2012-13

103.2

99.4

85.6

107.2

96.7

107.9

107.5

104.0

103.8

2013-14

104.2

99.2

74.5

108.6

98.1

115.8

111.5

110.3

106.5

2014-15

112.6

98.4

70.5

108.8

99.4

121.7

118.1

126.6

111.7

2015-16

118.0

97.0

67.2

114.1

106.4

120.2

123.5

133.8

115.1

2016-17

121.8

94.5

66.5

119.7

106.6

133.1

122.0

141.6

120.5

2017-18

124.9

93.7

68.4

125.2

106.6

140.5

129.7

149.2

125.7

2018-19

134.1

89.8

69.0

129.1

107.0

147.7

147.0

156.9

131.2

2019-20

133.6

84.5

65.1

129.4

109.8

152.6

145.7

158.4

131.6

2020-21

131.1

80.1

59.8

114.9

111.6

139.4

130.0

157.6

123.2

2021-22

142.3

77.9

71.3

125.1

112.4

163.0

156.9

170.1

136.1

Apr-Jan  2021-22*

132.3

78.4

71.8

123.4

113.9

160.9

151.7

169.0

133.8

Apr-Jan  2022-23*

153.6

77.4

72.8

130.0

125.8

172.3

166.8

186.0

144.4

     *Provisional

 

Growth Rates (on Y-o-Y basis in per cent)

Sector

Coal

Crude Oil

Natural Gas

Refinery Products

Fertilizers

Steel

Cement

Electricity

Overall Growth

Weight

10.33

8.98

6.88

28.04

2.63

17.92

5.37

19.85

100.00

2012-13

3.2

-0.6

-14.4

7.2

-3.3

7.9

7.5

4.0

3.8

2013-14

1.0

-0.2

-12.9

1.4

1.5

7.3

3.7

6.1

2.6

2014-15

8.0

-0.9

-5.3

0.2

1.3

5.1

5.9

14.8

4.9

2015-16

4.8

-1.4

-4.7

4.9

7.0

-1.3

4.6

5.7

3.0

2016-17

3.2

-2.5

-1.0

4.9

0.2

10.7

-1.2

5.8

4.8

2017-18

2.6

-0.9

2.9

4.6

0.0

5.6

6.3

5.3

4.3

2018-19

7.4

-4.1

0.8

3.1

0.3

5.1

13.3

5.2

4.4

2019-20

-0.4

-5.9

-5.6

0.2

2.7

3.4

-0.9

0.9

0.4

2020-21

-1.9

-5.2

-8.2

-11.2

1.7

-8.7

-10.8

-0.5

-6.4

2021-22

8.5

-2.6

19.2

8.9

0.7

16.9

20.8

8.0

10.4

Apr-Jan  2021-22*

10.3

-2.6

21.2

9.3

-0.3

19.9

24.7

8.5

11.6

Apr-Jan  2022-23*

16.1

-1.3

1.4

5.4

10.5

7.1

10.0

10.1

7.9

     *Provisional,YoY is calculated over the corresponding financial year of previous year

 

Performance of Eight Core Industries

Monthly Index & Growth Rate

Base Year: 2011-12=100

Index

Sector

Coal

Crude Oil

Natural Gas

Refinery Products

Fertilizers

Steel

Cement

Electricity

Overall Index

Weight

10.33

8.98

6.88

28.04

2.63

17.92

5.37

19.85

100.00

Jan-22

174.8

79.1

71.4

135.8

115.2

174.5

176.4

165.6

144.8

Feb-22

174.4

71.6

64.9

124.9

102.4

165.0

167.7

160.8

137.1

Mar-22

210.8

79.6

72.6

142.5

107.7

182.4

198.8

191.0

158.0

Apr-22

147.7

77.8

70.9

134.7

96.1

164.0

170.9

194.5

144.6

May-22

156.3

80.3

73.5

137.3

126.0

172.0

165.4

199.9

149.6

Jun-22

148.0

76.9

70.9

130.3

126.4

158.2

177.4

196.9

143.9

Jul-22

132.7

77.3

72.6

129.8

127.6

166.8

155.4

188.9

141.1

Aug-22

127.5

76.7

73.0

123.6

130.9

170.5

152.0

191.3

139.9

Sep-22

127.5

75.2

72.1

120.2

127.0

172.8

158.7

187.4

138.6

Oct-22

145.8

77.4

73.0

123.5

129.5

177.3

155.2

169.3

138.8

Nov-22*

167.4

75.8

71.8

119.7

129.2

175.7

164.1

166.7

139.4

Dec-22*

184.3

78.2

74.5

139.3

129.9

180.5

184.8

179.4

151.6

Jan-23*

198.3

78.3

75.2

142.0

135.8

185.4

184.6

185.5

156.0

         *Provisional

 

                                                                   Growth Rates (on Y-o-Y basis in per cent)

Sector

Coal

Crude Oil

Natural Gas

Refinery Products

Fertilizers

Steel

Cement

Electricity

Overall Growth

Weight

10.33

8.98

6.88

28.04

2.63

17.92

5.37

19.85

100.00

Jan-22

8.2

-2.4

11.7

3.7

-2.0

3.8

14.1

0.9

4.0

Feb-22

6.6

-2.2

12.5

8.8

-1.4

5.6

4.2

4.5

5.9

Mar-22

0.3

-3.4

7.6

6.1

15.3

4.1

9.0

6.1

4.8

Apr-22

30.1

-0.9

6.4

9.2

8.8

2.5

7.4

11.8

9.5

May-22

33.5

4.6

7.0

16.7

22.9

15.1

26.2

23.5

19.3

Jun-22

32.1

-1.7

1.2

15.1

8.2

3.3

19.7

16.5

13.1

Jul-22

11.4

-3.8

-0.3

6.2

6.2

7.5

0.7

2.3

4.8

Aug-22

7.7

-3.3

-0.9

7.0

11.9

5.8

2.1

1.4

4.2

Sep-22

12.1

-2.3

-1.7

6.6

11.8

7.7

12.4

11.6

8.3

Oct-22

3.8

-2.2

-4.2

-3.1

5.4

5.8

-4.2

1.2

0.7

Nov-22*

12.2

-1.1

-0.7

-9.3

6.4

11.7

29.0

12.7

5.7

Dec-22*

12.2

-1.2

2.6

3.7

7.3

6.3

9.5

10.4

7.0

Jan-23*

13.4

-1.1

5.3

4.5

17.9

6.2

4.6

12.0

7.8

       *Provisional,YoY is calculated over the corresponding month of previous year


 

N.Chitale/V.Ghode/P.Malandkar

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai(Release ID: 1903149) Visitor Counter : 65


Read this release in: English , Hindi , Telugu