മന്ത്രിസഭ
azadi ka amrit mahotsav

ജല സുരക്ഷാ സംരംഭത്തിനുള്ള സാങ്കേതിക സഹകരണത്തിനായി ഇന്ത്യയും ഓസ്‌ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രത്തിന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി

Posted On: 08 JUN 2022 4:46PM by PIB Thiruvananthpuram

നഗര  ജല പരിപാലനത്തിലെ  സാങ്കേതിക സഹകരണത്തിനായി  ഇന്ത്യയും ഓസ്‌ട്രേലിയയും തമ്മിൽ  2021 ഡിസംബറിൽ ഒപ്പുവച്ച ധാരണാപത്രത്തിന്  പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകി. 
 ഓസ്‌ട്രേലിയ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്‌സ് ആന്റ് ട്രേഡ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റും , കേന്ദ്ര ഭാവന നഗരകാര്യ  മന്ത്രാലയവും  തമ്മിലാണ്   ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചത്. 

ധാരണാപത്രം നഗര ജലസുരക്ഷയുടെ മേഖലയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഇത് നഗര ജല മാനേജ്മെന്റിന് എല്ലാ തലങ്ങളിലും സ്ഥാപന ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തും; ജല, ശുചിത്വ സേവനങ്ങളുടെ പ്രവേശനക്ഷമത, താങ്ങാനാവുന്ന വില, ഗുണനിലവാരം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുക; ജല സുരക്ഷിത നഗരങ്ങളുടെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക; കാലാവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ജല പരിപാലന രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക; ജല മാനേജ്‌മെന്റിൽ സാമൂഹിക  പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംരംഭങ്ങളിലൂടെ സാമൂഹിക ഉൾപ്പെടുത്തൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവയാണ് ധാരണാപത്രത്തിലെ സവിശേഷതകൾ .

നഗര ജലസുരക്ഷയുടെ പ്രധാന മേഖലകളിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ കൈവരിച്ച സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ധാരണാപത്രം ഇരുവിഭാഗങ്ങളെയും പ്രാപ്തരാക്കുകയും പഠന വിനിമയം, മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങൾ, സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ആത്മനിർഭർ ഭാരത് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സഹായിക്കും.

-ND-(Release ID: 1832271) Visitor Counter : 85