వాణిజ్యం, పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ

ఆల్-టైమ్ అత్యధిక వార్షిక సరుకుల ఎగుమతులను సాధించిన భారతదేశం, 2021-22 ఆర్ధిక సంవత్సరంలో 417.81 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లను తాకిన ఎగుమతులు, ఇది గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో USD 291.81 బిలియన్ల కంటే 43.18% పెరుగుదల


మొదటి సారిగా, నెలవారీ సరుకుల ఎగుమతులు USD 40 బిలియన్ల విలువను అధిగమించాయి, మార్చి 2022లో USD 40.38 బిలియన్లకు చేరాయి, ఇది మార్చి 2021 కంటే 14.53% పెరుగుదల


భారత విదేశీ వాణిజ్యం : ప్రాధమిక సమాచారం - మార్చి 2022

Posted On: 04 APR 2022 4:01PM by PIB Hyderabad

భారతదేశం 2021-22 ఆర్ధిక సంవత్సరంలో 417.81 బిలియన్ డాలర్ల  మునుపెన్నడూ లేనంత  అత్యధిక వార్షిక సరుకుల ఎగుమతులను సాధించింది,  2020-21 ఆర్ధిక సంవత్సరంలో USD 291.81 బిలియన్ల కంటే 43.18% పెరుగుదల, 2019-2020 ఆర్ధిక సంవత్సరంలో USD 313.3019 బిలియన్ల కంటే 33.33% పెరుగుదల.

మొట్టమొదటిసారిగా, భారతదేశ నెలవారీ సరుకుల ఎగుమతులు USD లలో  40 బిలియన్లను అధిగమించాయి, మార్చి 2022లో USD 40.38 బిలియన్లకు చేరుకున్నాయి, మార్చి 2021లో USD 35.26 బిలియన్ల కంటే 14.53% పెరుగుదల, మార్చి 2020లో USD 21.49 బిలియన్ల కంటే 87.89% పెరుగుదల.

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image0011JLU.pnghttps://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image002SXFY.png

మార్చి 2022లో భారతదేశ సరుకుల దిగుమతి USD 59.07 బిలియన్లు, మార్చి 2021లో USD 48.90 బిలియన్ల కంటే 20.79% పెరుగుదల, 2020 మార్చిలో USD 31.47 బిలియన్ల కంటే 87.68% పెరుగుదల.

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image003E0WK.pnghttps://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image004ROTR.png

 

ఏప్రిల్ 2021-మార్చి 2022లో భారతదేశ సరుకుల దిగుమతి USD 610.22 బిలియన్లు, ఏప్రిల్ 2020-మార్చి 2021లో USD 394.44 బిలియన్ల కంటే 54.71% పెరుగుదల, ఏప్రిల్ 2019-మార్చి 2020లో USD 474.71 బిలియన్ల USD 474.71 బిలియన్ల కంటే 28.55% పెరిగింది.

మార్చి 2022లో వాణిజ్య లోటు USD 18.69 బిలియన్లు కాగా, ఏప్రిల్ 2021-మార్చి 2022 మధ్య కాలంలో 192.41 బిలియన్ డాలర్లు. 

స్టేట్‌మెంట్ 1: మార్చి 2022లో మర్చండైజ్ వస్తువులలో భారతదేశం మొత్తం వాణిజ్యం

 

విలువ అమెరికన్ డాలర్లలో

% వృద్ధి

మార్చి-22

మార్చి-21

మార్చి-20

మార్చి-22 (ల నడుమ) మార్చి-21

మార్చి-22 (ల నడుమ) మార్చి-20

ఎగుమతులు

40.38

35.26

21.49

14.53

87.89

దిగుమతులు

59.07

48.90

31.47

20.79

87.68

లోటు/ అంతరం

18.69

13.64

9.98

36.97

87.23

 

స్టేట్‌మెంట్ 2: ఏప్రిల్ 2021-మార్చి 2022లో భారతదేశ వాణిజ్య వస్తువులలో మొత్తం వాణిజ్యం

 

విలువ అమెరికన్ డాలర్లలో

% వృద్ధి

ఏప్రిల్21-మార్చి22

ఏప్రిల్20-మార్చి21

ఏప్రిల్19-మార్చి20

ఏప్రిల్21-మార్చి22 (ల నడుమ) ఏప్రిల్20-మార్చి21

ఏప్రిల్21-మార్చి22 (ల నడుమ) ఏప్రిల్19-మార్చి20

ఎగుమతులు

417.81

291.81

313.36

43.18

33.33

దిగుమతులు

610.22

394.44

474.71

54.71

28.55

లోటు/ అంతరం

192.41

102.63

161.35

87.49

19.25

 

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image005XSBM.png

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image0066YRB.png

 

మార్చి 2022లో పెట్రోలియంయేతర ఎగుమతుల విలువ 33.00 USD బిలియన్లు, మార్చి 2021లో USD 31.65 బిలియన్ల పెట్రోలియంయేతర ఎగుమతులపై 4.28% సానుకూల వృద్ధిని నమోదు చేసింది. మార్చి 2020లో 18.97 బిలియన్ల USD కంటే 73.94% సానుకూల వృద్ధిని నమోదు చేసింది..

మార్చి 2022లో పెట్రోలియంయేతర దిగుమతుల విలువ USD 40.66 బిలియన్‌లుగా ఉంది, మార్చి 2021లో పెట్రోలియంయేతర దిగుమతులు USD 38.63 బిలియన్‌ల కంటే 5.26% సానుకూల వృద్ధిని సాధించింది. మార్చి 21లో పెట్రోలియంయేతర దిగుమతుల కంటే 89.79% సానుకూల వృద్ధిని సాధించింది.

 

ప్రకటన 3: మార్చి 2022లో మర్చండైజ్ నాన్-పిఒఎల్ ట్రేడ్

 

విలువ అమెరికన్ డాలర్లలో

% వృద్ధి

 

మార్చి-22

మార్చి-21

మార్చి-20

మార్చి-22 (ల నడుమ) మార్చి-21

మార్చి-22 (ల నడుమ) మార్చి-20

ఎగుమతులు

33.00

31.65

18.97

4.28

73.94

దిగుమతులు

40.66

38.63

21.42

5.26

89.79

 

ఏప్రిల్ 2021-మార్చి 2022లో పెట్రోలియం యేతర ఎగుమతుల సంచిత విలువ USD 352.76 బిలియన్లు, ఏప్రిల్ 2020-మార్చి 2021లో USD 266.00 బిలియన్ల కంటే 32.62% పెరుగుదల. ఏప్రిల్ 2020 బిలియన్ల USD 272 కంటే 29.66% పెరుగుదల. .

ఏప్రిల్ 2021-మార్చి 2022లో పెట్రోలియంయేతర దిగుమతుల సంచిత విలువ USD 449.54 బిలియన్లు, ఏప్రిల్ 2020-మార్చి 2021లో చమురుయేతర దిగుమతులు 311.75 బిలియన్లతో పోలిస్తే 44.2% పెరుగుదల. ఏప్రిల్ 2019-మార్చి 2020లో USD 344.16 బిలియన్ల చమురు దిగుమతుల ద్వారా 30.62% వృద్ధి నమోదు.

 

ప్రకటన 4: మర్చండైజ్ నాన్-పిఒఎల్ ట్రేడ్ ఏప్రిల్ 2021-మార్చి 2022

 

విలువ అమెరికన్ డాలర్లలో

% వృద్ధి

 

ఏప్రిల్21-మార్చి22

ఏప్రిల్20-మార్చి21

ఏప్రిల్19-మార్చి20

ఏప్రిల్21-మార్చి22 (ల నడుమ) ఏప్రిల్20-మార్చి21

ఏప్రిల్21-మార్చి22 (ల నడుమ) ఏప్రిల్19-మార్చి20

ఎగుమతులు

352.76

266.00

272.07

32.62

29.66

దిగుమతులు

449.54

311.75

344.16

44.20

30.62

 

మార్చి 2022లో పెట్రోలియం యేతర, ఇంకా  -రత్నాలు లేని ఆభరణాల ఎగుమతుల విలువ USD 29.38 బిలియన్లు, మార్చి 2021లో USD 28.03 బిలియన్ల పెట్రోలియం యేతర   రత్నాలు లేని ఆభరణాల ఎగుమతుల కంటే 4.79% సానుకూల వృద్ధిని నమోదు చేసింది. మార్చి 2020లో USD 16.95 బిలియన్ల పెట్రోలియంయేతర   రత్నాలు లేని ఆభరణాల ఎగుమతులపై 73.28% వృద్ధి నమోదు అయ్యింది.

మార్చి 2022లో చమురుయేతర, రత్నాలు ఆభరణాలు కాని ఇతర (బంగారం, వెండి , విలువైన లోహాలు) దిగుమతుల విలువ USD 36.18 బిలియన్లు, మార్చి 2021లో 27.58 బిలియన్ డాలర్ల చమురుయేతర రత్నాలు ఆభరణాలు కాని ఇతర దిగుమతులపై 31.21% సానుకూల వృద్ధిని సాధించింది. మార్చి 2020లో USD 18.70 బిలియన్ల చమురుయేతర రత్నాలు ఆభరణాలు కాని ఇతర దిగుమతులపై 93.52% సానుకూల వృద్ధి సాధించింది.

ప్రకటన 5: మార్చి 2022లో మర్చండైజ్ నాన్-పిఒఎల్ నాన్-జిజె ట్రేడ్

 

విలువ అమెరికన్ డాలర్లలో

% వృద్ధి

 

మార్చి-22

మార్చి-21

మార్చి-20

మార్చి-22 (ల నడుమ) మార్చి-21

మార్చి-22 (ల నడుమ) మార్చి-20

ఎగుమతులు

29.38

28.03

16.95

4.79

73.28

దిగుమతులు

36.18

27.58

18.70

31.21

93.52

ఏప్రిల్ 2021-మార్చి 2022లో నాన్-పెట్రోలియం , రత్నాలు పొదగని ,  ఆభరణాల ఎగుమతుల సంచిత విలువ USD 313.82 బిలియన్లు, ఏప్రిల్ 239లో పెట్రోలియం ,  నాన్-రత్నాలు ,  ఆభరణాల ఎగుమతుల సంచిత విలువ USD 239 కంటే 30.77% పెరుగుదల. 2020-మార్చి 2021 ,  ఏప్రిల్ 2019-మార్చి 2020లో USD 236.17 బిలియన్ల పెట్రోలియం, నాన్-రత్నాలు, ఆభరణాల ఎగుమతుల సంచిత విలువ కంటే 32.88% పెరుగుదల.

 ఏప్రిల్ 2021-మార్చి 2022లో చమురుయేతర, రత్నాలు ఆభరణాలు కాని ఇతర (బంగారం, వెండి , విలువైన లోహాలు) దిగుమతులు USD 369.19 బిలియన్‌లుగా ఉన్నాయి, ఇది 43.39% సానుకూల వృద్ధిని నమోదు చేసింది, ఇది USD 257.47 బిలియన్ల చమురుయేతర ,  రత్నాలు ఆభరణాలు కాని ఇతర దిగుమతులతో పోలిస్తే. ఏప్రిల్ 2020-మార్చి 2021లో ,  ఏప్రిల్ 2019-మార్చి 2020లో USD 290.74 బిలియన్ల కంటే 26.98% సానుకూల వృద్ధి.

 

ప్రకటన 6: మర్చండైజ్ నాన్-పిఒఎల్ నాన్-జిజె ట్రేడ్ ఏప్రిల్ 2021-మార్చి 2022

 

విలువ అమెరికన్ డాలర్లలో

% వృద్ధి

 

ఏప్రిల్21-మార్చి22

ఏప్రిల్20-మార్చి21

ఏప్రిల్19-మార్చి20

ఏప్రిల్21-మార్చి22 (ల నడుమ) ఏప్రిల్20-మార్చి21

ఏప్రిల్21-మార్చి22 (ల నడుమ) ఏప్రిల్19-మార్చి20

ఎగుమతులు

313.82

239.98

236.17

30.77

32.88

దిగుమతులు

369.19

257.47

290.74

43.39

26.98

మార్చి 2022లో మొత్తం ఎగుమతుల్లో 81% కవర్ చేసే మొదటి 10 ప్రధాన వినిమయ వస్తు సముదాయాలు –

 

స్టేట్‌మెంట్ 7: మార్చి 2022లో మొదటి 10 ప్రధాన వినిమయ వస్తువుల  గ్రూప్‌ల ఎగుమతులు

 

ఎగుమతుల విలువ (మిలియన్ డాలర్లలో )

వాటా (%)

వృద్ధి (%)

ప్రధాన వినిమయ వస్తు సముదాయాలు

మార్చి-22

మార్చి-21

మార్చి-22

మార్చి-22 (ల నడుమ) మార్చి-21

ఇంజనీరింగ్ వస్తువులు

10470.80

9298.36

25.93

12.61

పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు

7377.07

3609.36

18.27

104.39

రత్నాలు ,  ఆభరణాలు

3624.34

3613.01

8.98

0.31

సేంద్రీయ ,  అకర్బన రసాయనాలు

2649.59

2288.87

6.56

15.76

డ్రగ్స్ ,  ఫార్మాస్యూటికల్స్

2261.65

2295.05

5.60

-1.46

ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు

1740.56

1400.67

4.31

24.27

అన్ని టెక్స్‌ టైల్స్ రెడీమేడ్ దుస్తులు

1661.50

1425.95

4.11

16.52

కాటన్ నూలు/ఫ్యాబ్స్/మేడప్‌లు, చేనేత ఉత్పత్తులు మొదలైనవి.

1290.26

1105.05

3.20

16.76

అన్నం

985.48

1116.54

2.44

-11.74

ప్లాస్టిక్ ,  లినోలియం

811.53

719.54

2.01

12.78

మొత్తం 10 ప్రధాన వస్తువుల సమూహాలు

32872.78

26872.40

81.41

22.33

మిగిలినవి

7506.82

8384.20

18.59

-10.46

మొత్తం ఎగుమతులు

40379.59

35256.60

100.00

14.53

  

మార్చి 2022లో మొత్తం దిగుమతుల్లో 81% విలువ చేసే మొదటి 10 ప్రధాన వినిమయ వస్తు సముదాయాలు 

 

స్టేట్‌మెంట్ 8: మార్చి 2022లో మొదటి 10 ప్రధాన వస్తువుల గ్రూప్‌ల దిగుమతులు

 

దిగుమతులు (మిలియన్ డాలర్లలో )

వాటా (%)

వృద్ధి (%)

ప్రధాన వినిమయ వస్తు సముదాయాలు

మార్చి-22

మార్చి-21

మార్చి-22

మార్చి-22 (ల నడుమ) మార్చి-21

పెట్రోలియం, క్రూడ్ , ఉత్పత్తులు

18406.97

10271.38

31.16

79.21

ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు

8293.79

5864.15

14.04

41.43

బొగ్గు, కోక్ , బ్రికెట్లు మొదలైనవి.

4390.95

1735.74

7.43

152.97

మెషినరీ, ఎలక్ట్రికల్ , నాన్-ఎలక్ట్రికల్

3457.83

3513.68

5.85

-1.59

ముత్యాలు, విలువైన , సెమీ విలువైన రాళ్ళు

3337.02

2547.27

5.65

31.00

సేంద్రీయ , అకర్బన రసాయనాలు

2720.91

2102.57

4.61

29.41

రవాణా పరికరాలు

1993.64

2210.75

3.38

-9.82

కృత్రిమ రెసిన్లు, ప్లాస్టిక్ పదార్థాలు మొదలైనవి.

1861.93

1719.92

3.15

8.26

కూరగాయల నూనె

1674.59

1076.81

2.84

55.51

ఎరువులు, ముడి , తయారీ

1615.96

204.16

2.74

691.50

మొత్తం 10 ప్రధాన వస్తువుల సమూహాలు

47753.59

31246.42

80.85

52.83

మిగిలినవి

11312.37

17652.44

19.15

-35.92

మొత్తం దిగుమతులు

59065.96

48898.86

100.00

20.79

 

 ఏప్రిల్ 2021-మార్చి 2022లో మొత్తం ఎగుమతుల్లో 80% కవర్ చేసే మొదటి 10 ప్రధాన వినిమయ వస్తు సముదాయాలు 

  

ప్రకటన 9: ఏప్రిల్ 2021-మార్చి 2022లో మొదటి 10 ప్రధాన వస్తువుల గ్రూప్‌ల ఎగుమతులు

 

ఎగుమతుల విలువ (మిలియన్ డాలర్లలో )

వాటా (%)

వృద్ధి (%)

ప్రధాన వినిమయ వస్తు సముదాయాలు

ఏప్రిల్21-మార్చి22

ఏప్రిల్20-మార్చి21

ఏప్రిల్21-మార్చి22

ఏప్రిల్21-మార్చి22 (ల నడుమ) ఏప్రిల్20-మార్చి21

ఇంజనీరింగ్ వస్తువులు

111632.94

76719.60

26.72

45.51

పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు

65044.80

25804.37

15.57

152.07

రత్నాలు ఆభరణాలు

38942.88

26022.82

9.32

49.65

సేంద్రీయ అకర్బన రసాయనాలు

29152.67

22088.48

6.98

31.98

డ్రగ్స్, ఫార్మాస్యూటికల్స్

24475.36

24444.03

5.86

0.13

అన్ని టెక్స్‌ టైల్స్,  రెడీమెడ్ దుస్తులతో కలిపి

15936.70

12272.21

3.81

29.86

ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు

15588.06

11093.29

3.73

40.52

కాటన్ నూలు/ఫ్యాబ్స్/మేడప్‌లు, చేనేత ఉత్పత్తులు మొదలైనవి.

15244.20

9827.89

3.65

55.11

ప్లాస్టిక్ , లినోలియం

9783.35

7462.85

2.34

31.09

వరి ధాన్యం

9625.50

8829.21

2.30

9.02

మొత్తం 10 ప్రధాన వినిమయ వస్తు సముదాయాలు

335426.46

224564.75

80.28

49.37

మిగిలినవి

82382.75

67243.73

19.72

22.51

మొత్తం ఎగుమతులు

417809.21

291808.48

100.00

43.18

 

ఏప్రిల్ 2021-మార్చి 2022లో మొత్తం దిగుమతుల్లో 77% కవర్ చేసే మొదటి 10 ప్రధాన వినిమయ వస్తు సముదాయాలు 

  

 

స్టేట్‌మెంట్ 10: ఏప్రిల్ 2021-మార్చి 2022లో మొదటి 10 ప్రధాన వస్తువుల గ్రూప్‌ల దిగుమతులు

 

దిగుమతులు (మిలియన్ డాలర్లలో )

వాటా (%)

వృద్ధి (%)

ప్రధాన వినిమయ వస్తు సముదాయాలు

ఏప్రిల్21-మార్చి22

ఏప్రిల్20-మార్చి21

ఏప్రిల్21-మార్చి22

ఏప్రిల్21-మార్చి22 (ల నడుమ) ఏప్రిల్20-మార్చి21

పెట్రోలియం, ముడి, ఉత్పత్తులు

160683.24

82683.87

26.33

94.33

ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు

73067.90

54287.93

11.97

34.59

బంగారం

46140.66

34603.92

7.56

33.34

మెషినరీ, ఎలక్ట్రికల్, నాన్-ఎలక్ట్రికల్

39853.08

30084.48

6.53

32.47

బొగ్గు, కోక్, బ్రికెట్లు మొదలైనవి.

31514.97

16274.53

5.16

93.65

ముత్యాలు, విలువైన, ఓ మాదిరి  విలువైన రాళ్ళు

30927.82

18887.96

5.07

63.74

సేంద్రీయ, అకర్బన రసాయనాలు

30222.86

19825.35

4.95

52.45

రవాణా పరికరాలు

20206.07

18649.18

3.31

8.35

కృత్రిమ రెసిన్లు, ప్లాస్టిక్ పదార్థాలు మొదలైనవి.

20104.96

13510.01

3.29

48.82

కూరగాయల నూనె

18931.51

11089.11

3.10

70.72

మొత్తం 10 ప్రధాన వినిమయ వస్తు సముదాయాలు

471653.07

299896.33

77.29

57.27

మిగిలినవి

138568.35

94539.54

22.71

46.57

మొత్తం దిగుమతులు

610221.42

394435.87

100.00

54.71

 

*******

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Release ID: 1813631) Visitor Counter : 250


Read this release in: English , Marathi , Hindi