वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय

आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये भारताने केली 417.81 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सएवढी, आतापर्यंतची सर्वाधिक वार्षिक निर्यात, आधीच्या आर्थिक वर्षातील 291.81 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या निर्यातीत 43.18% ने वाढ


प्रथमच मासिक निर्यात 40 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सहून अधिक, मार्च 2022 मध्ये निर्यात 40.38 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवर, मार्च 2021 मधील निर्यातीपेक्षा 14.53 % अधिक

भारताने केलेला व्यापारः मार्च 2022 ची प्राथमिक आकडेवारी

Posted On: 04 APR 2022 7:50PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 4 एप्रिल 2022

 

आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये भारताने 417.81 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या मालाची निर्यात केली आहे, ही आतापर्यंतची सर्वाधिक वार्षिक  निर्यात आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 या वर्षातील 291.81 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्सच्या निर्यातीहून 43.18% ने तर आर्थिक वर्ष 2019-20 या वर्षातील 313.36 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्सच्या निर्यातीहून 33.33%  नी जास्त आहे.

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image0011JLU.png  https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image002SXFY.png

आतापर्यत प्रथमच भारताची मासिक माल निर्यात 40 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्सहून जास्त आहे.  मार्च 2022 मध्ये 40.38 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स मूल्याएवढी निर्यात  झाली. मार्च 2021 मधील 35.26 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्सच्या निर्यातीहून 14.53% ने जास्त तर मार्च 2020 मधील  21.49 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्सच्या निर्यातीहून ती 87.89% ने जास्त आहे.

भारताने मार्च 2022 मध्ये 59.07 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या मालाची आयात केली, जी मार्च 2021 मधील 48.90 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्सच्या आयातीहून  20.79% ने अधिक  तर मार्च 2020 मधील  31.47 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्सच्या आयातीहून 87.68% ने अधिक  आहे.

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image003E0WK.png https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image004ROTR.png

एप्रिल 2021 ते मार्च2022 मध्ये भारताने 610.22 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्सच्या मालाची आयात केली.  एप्रिल 2020 ते मार्च2021 या वर्षातील 394.44 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्सच्या निर्यातीहून ती 54.71% ने, तर एप्रिल 2019 ते मार्च 2020 या वर्षातील 474.71 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्सच्या निर्यातीहून 28.55% ने अधिक  आहे.

मार्च 2022 मधील व्यापारातील तूट ही 18.69 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्स तर एप्रिल2021 ते मार्च 2022 या वर्षातील व्यापारी तूट 192.41 अब्ज  ड़ॉलर्स होती.

Statement 1: India’s Total Trade in Merchandise goods in March2022

 

Value in Billion USD

% Growth

Mar-22

Mar-21

Mar-20

Mar-22 over Mar-21

Mar-22 over Mar-20

Exports

40.38

35.26

21.49

14.53

87.89

Imports

59.07

48.90

31.47

20.79

87.68

Deficit

18.69

13.64

9.98

36.97

87.23

 

Statement 2: India’s Total Trade in Merchandise goods in Apr 2021-Mar2022

 

Value in Billion USD

% Growth

Apr21-Mar22

Apr20-Mar21

Apr19-Mar20

Apr21-Mar22 over Apr20-Mar21

Apr21-Mar22 over Apr19-Mar20

Exports

417.81

291.81

313.36

43.18

33.33

Imports

610.22

394.44

474.71

54.71

28.55

Deficit

192.41

102.63

161.35

87.49

19.25

 

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image005XSBM.png  https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image0066YRB.png

मार्च2022 मध्ये 33.00 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या बिगर -पेट्रोलियम मालाची निर्यात झाली . मार्च 2021 मध्ये झालेल्या बिगर  पेट्रोलियम मालाच्या 31.65 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या निर्यातीहून ती 4.28 टक्केनी जास्त तर मार्च 2020 मध्ये झालेल्या बिगर  पेट्रोलियम मालाच्या 18.97 अमेरिकन डॉलर्सच्या निर्यातीहून ती 73.94% ने जास्त आहे.

भारताने मार्च2022 मध्ये 40.66 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या बिगर -पेट्रोलियम मालाची आयात केली. मार्च 2021 मध्ये झालेल्या बिगर  पेट्रोलियम मालाच्या 38.63 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या आयातीहून ती 5.26% टक्केनी जास्त तर मार्च 2020 मध्ये झालेल्या बिगर  पेट्रोलियम मालाच्या 21.42 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या निर्यातीहून ती 89.79% ने जास्त आहे.

Statement 3: Merchandise Non-POL Trade in March 2022

 

Value in Billion USD

% Growth

 

Mar-22

Mar-21

Mar-20

Mar-22 over Mar-21

Mar-22 over Mar-20

Exports

33.00

31.65

18.97

4.28

73.94

Imports

40.66

38.63

21.42

5.26

89.79

 

भारताने एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 मध्ये एकूण 352.76 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या बिगर पेट्रोलियम मालाची एकूण निर्यात केली. एप्रिल 2020 ते मार्च 2021 या वर्षात झालेल्या बिगर  पेट्रोलियम मालाच्या 266.00 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या निर्यातीहून ती 32.62% अधिक  तर एप्रिल 2019 ते मार्च 2020 मध्ये झालेल्या बिगर  पेट्रोलियम मालाच्या 272.07 अब्ज अमेरिकी  डॉलर्स मूल्य मालाच्या  निर्यातीहून ती 29.66% ने जास्त आहे.

भारताने एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 मध्ये एकूण 449.54 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या बिगर -पेट्रोलियम मालाची आयात केली. एप्रिल 2020 ते मार्च 2021 या वर्षात

झालेल्या बिगर  पेट्रोलियम मालाच्या  311.75   अब्ज  अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या आयातीहून ती 44.2 टक्केनी जास्त तर एप्रिल 2019 ते मार्च 2020 मध्ये झालेल्या बिगर  पेट्रोलियम मालाच्या 344.16 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या निर्यातीहून ती 30.62% ने जास्त आहे.

Statement 4: Merchandise Non-POL Trade Apr 2021-Mar 2022

 

Value in Billion USD

% Growth

 

Apr21-Mar22

Apr20-Mar21

Apr19-Mar20

Apr21-Mar22 over Apr20-Mar21

Apr21-Mar22 over Apr19-Mar20

Exports

352.76

266.00

272.07

32.62

29.66

Imports

449.54

311.75

344.16

44.20

30.62

 

भारताने  मार्च 2022 मध्ये जडजवाहीर आणि दागिने व पेट्रोलियम उत्पादने वगळता इतर मालाची 29.38 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्स किमतीची निर्यात केली.    जडजवाहीर आणि दागिने व पेट्रोलियम उत्पादने वगळता इतर मालाच्या मार्च 2021 मध्ये झालेल्या 28.03 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्सच्या निर्यातीहून ती 4.79 टक्के जास्त आहे तर जडजवाहीर आणि दागिने व पेट्रोलियम उत्पादने वगळता इतर मालाच्या  मार्च 2020 मध्ये झालेल्या 16.95 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्सच्या निर्यातीहून ती 73.28 टक्के जास्त आहे.

तेल, सोने, चांदी व मौल्यवान धातू वगळता इतर मालाची मार्च 2022मधील आयात 36.18 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्सएवढी म्हणजे मार्च 2021 मधील तेल, सोने, चांदी व मौल्यवान धातू वगळता इतर मालाच्या 27.58 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्सच्या आयातीहून 31.21 टक्केनी तर मार्च 2020 मध्ये तेल, सोने, चांदी व मौल्यवान धातू वगळता इतर मालाच्या 18.70 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्सच्या आयातीहून ती 93.52 टक्केनी जास्त आहे.   

Statement 5: Merchandise Non-POL Non-GJ Trade in March 2022

 

Value in Billion USD

% Growth

 

Mar-22

Mar-21

Mar-20

Mar-22 over Mar-21

Mar-22 over Mar-20

Exports

29.38

28.03

16.95

4.79

73.28

Imports

36.18

27.58

18.70

31.21

93.52

 

भारताने एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 मध्ये एकूण 313.82 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या तेल, सोने, चांदी व मौल्यवान धातू वगळता इतर मालाची निर्यात केली. एप्रिल 2020 ते मार्च 2021 या वर्षात झालेल्या तेल, सोने, चांदी व मौल्यवान धातू वगळता इतर मालाच्या 239.98 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या निर्यातीहून 30.77 टक्केनी जास्त तर एप्रिल 2019 ते मार्च 2020 मध्ये झालेल्या बिगर  पेट्रोलियम मालाच्या 236.17 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्सच्या निर्यातीहून ती 32.88% ने जास्त आहे.

भारताने एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 मध्ये एकूण 369.19 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या तेल, सोने, चांदी व मौल्यवान धातू वगळता इतर मालाची आयात केली. एप्रिल 2020 ते मार्च 2021 या वर्षात झालेल्या तेल, सोने, चांदी व मौल्यवान धातू वगळता इतर मालाच्या 257.47 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या आयातीहून ती 43.39 टक्केनी जास्त तर एप्रिल 2019 ते मार्च 2020 मध्ये झालेल्या तेल, सोने, चांदी व मौल्यवान धातू वगळता इतर मालाच्या 290.74 अब्ज  अमेरिकन डॉलर्सच्या आयातीहून ती 26.98% ने जास्त आहे.

Statement 6: Merchandise Non-POL Non-GJ Trade Apr 2021-Mar 2022

 

Value in Billion USD

% Growth

 

Apr21-Mar22

Apr20-Mar21

Apr19-Mar20

Apr21-Mar22 over Apr20-Mar21

Apr21-Mar22 over Apr19-Mar20

Exports

313.82

239.98

236.17

30.77

32.88

Imports

369.19

257.47

290.74

43.39

26.98

 

मार्च 2022 मध्ये झालेल्या एकूण निर्यातीपैकी 81 टक्के निर्यात असणाऱ्या दहा प्रमुख उत्पादनांचा गट

Statement 7: Exports of Top 10 Major Commodity Groups in March 2022

 

Value of Export (Million US$)

Share (%)

Growth (%)

Major Commodity Group

Mar-22

Mar-21

Mar-22

Mar-22 over Mar-21

Engineering goods                                          

10470.80

9298.36

25.93

12.61

Petroleum products                                         

7377.07

3609.36

18.27

104.39

Gems and Jewellery                                         

3624.34

3613.01

8.98

0.31

Organic and Inorganic chemicals                            

2649.59

2288.87

6.56

15.76

Drugs and Pharmaceuticals                                  

2261.65

2295.05

5.60

-1.46

Electronic goods                                           

1740.56

1400.67

4.31

24.27

RMG of all Textiles                                        

1661.50

1425.95

4.11

16.52

Cotton Yarn/Fabs./Madeups, Handloom products etc.          

1290.26

1105.05

3.20

16.76

Rice                                                       

985.48

1116.54

2.44

-11.74

Plastic and Linoleum                                       

811.53

719.54

2.01

12.78

Total of 10 Major Commodity Groups

32872.78

26872.40

81.41

22.33

Rest

7506.82

8384.20

18.59

-10.46

Total Exports

40379.59

35256.60

100.00

14.53

 

मार्च 2022 मध्ये झालेल्या एकूण आयातीपैकी 81 टक्के आयात असणाऱ्या दहा प्रमुख उत्पादनांचा गट

Statement 8: Imports of Top 10 Major Commodity Groups in March 2022

 

Import (Million US$)

Share (%)

Growth (%)

Major Commodity Group

Mar-22

Mar-21

Mar-22

Mar-22 over Mar-21

Petroleum, Crude & products

18406.97

10271.38

31.16

79.21

Electronic goods

8293.79

5864.15

14.04

41.43

Coal, Coke & Briquettes, etc.

4390.95

1735.74

7.43

152.97

Machinery, electrical & non-electrical

3457.83

3513.68

5.85

-1.59

Pearls, precious & Semi-precious stones

3337.02

2547.27

5.65

31.00

Organic & Inorganic Chemicals

2720.91

2102.57

4.61

29.41

Transport equipment

1993.64

2210.75

3.38

-9.82

Artificial resins, plastic materials, etc.

1861.93

1719.92

3.15

8.26

Vegetable Oil

1674.59

1076.81

2.84

55.51

Fertilisers, Crude & manufactured

1615.96

204.16

2.74

691.50

Total of 10 Major Commodity Groups

47753.59

31246.42

80.85

52.83

Rest

11312.37

17652.44

19.15

-35.92

Total Imports

59065.96

48898.86

100.00

20.79

 

एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 मध्ये झालेल्या एकूण निर्यातीपैकी 80 टक्के निर्यात असणाऱ्या दहा प्रमुख  उत्पादनांचा गट

Statement 9: Exports of Top 10 Major Commodity Groups in April 2021-March 2022

 

Value of Export (Million US$)

Share (%)

Growth (%)

Major Commodity Group

Apr21-Mar22

Apr20-Mar21

Apr21-Mar22

Apr21-Mar22 over Apr20-Mar21

Engineering goods                                          

111632.94

76719.60

26.72

45.51

Petroleum products                                         

65044.80

25804.37

15.57

152.07

Gems and Jewellery                                         

38942.88

26022.82

9.32

49.65

Organic and Inorganic chemicals                            

29152.67

22088.48

6.98

31.98

Drugs and Pharmaceuticals                                  

24475.36

24444.03

5.86

0.13

RMG of all Textiles                                        

15936.70

12272.21

3.81

29.86

Electronic goods                                           

15588.06

11093.29

3.73

40.52

Cotton Yarn/Fabs./Madeups, Handloom products etc.          

15244.20

9827.89

3.65

55.11

Plastic and Linoleum                                       

9783.35

7462.85

2.34

31.09

Rice                                                       

9625.50

8829.21

2.30

9.02

Total of 10 Major Commodity Groups

335426.46

224564.75

80.28

49.37

Rest

82382.75

67243.73

19.72

22.51

Total Exports

417809.21

291808.48

100.00

43.18

 

एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 मध्ये झालेल्या एकूण निर्यातीपैकी 77 टक्के आयात  असणाऱ्या दहा प्रमुख  उत्पादनांचा गट

Statement 10: Imports of Top 10 Major Commodity Groups in April 2021-March 2022

 

Import (Million US$)

Share (%)

Growth (%)

Major Commodity Group

Apr21-Mar22

Apr20-Mar21

Apr21-Mar22

Apr21-Mar22 over Apr20-Mar21

Petroleum, Crude & products

160683.24

82683.87

26.33

94.33

Electronic goods

73067.90

54287.93

11.97

34.59

Gold

46140.66

34603.92

7.56

33.34

Machinery, electrical & non-electrical

39853.08

30084.48

6.53

32.47

Coal, Coke & Briquettes, etc.

31514.97

16274.53

5.16

93.65

Pearls, precious & Semi-precious stones

30927.82

18887.96

5.07

63.74

Organic & Inorganic Chemicals

30222.86

19825.35

4.95

52.45

Transport equipment

20206.07

18649.18

3.31

8.35

Artificial resins, plastic materials, etc.

20104.96

13510.01

3.29

48.82

Vegetable Oil

18931.51

11089.11

3.10

70.72

Total of 10 Major Commodity Groups

471653.07

299896.33

77.29

57.27

Rest

138568.35

94539.54

22.71

46.57

Total Imports

610221.42

394435.87

100.00

54.71

 

 

* * *

S.Kakade/V.Sahajrao/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com(Release ID: 1813378) Visitor Counter : 271


Read this release in: English , Hindi , Telugu