ഘന വ്യവസായ മന്ത്രാലയം

“നൂതന കെമിസ്ട്രി സെൽ ബാറ്ററി സംഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദേശീയ പരിപാടിയിൽ ഉത്പ്പാദനാധിഷ്ഠിത പ്രോത്സാഹന പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അനുമതി

Posted On: 12 MAY 2021 3:41PM by PIB Thiruvananthpuram

നൂതന കെമിസ്ട്രി സെൽ ബാറ്ററി സംഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദേശീയ പരിപാടിയി(എ സി സി ) ഉത്പ്പാദനാധിഷ്ഠിത  പ്രോത്സാഹന  പദ്ധതി  (പി എൽ ഐ ) നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ. നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന്   കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം  അംഗീകാരം നൽകി.  5 മുതൽ 50  വരെ ജിഗാ വാട്ട്  സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററികൾ നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള  പദ്ധതിയ്ക്ക്  പ്രോത്സാഹനമായി  18, 100  കോടി രൂപയാണ് അടങ്കൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് 

വൈദ്യുതോർജ്ജത്തെ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എനർജിയായി സംഭരിക്കാനും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വൈദ്യുതോർജ്ജത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന പുതു  തലമുറയിൽപ്പെട്ട  നൂതന സംഭരണ ​​സാങ്കേതികവിദ്യകളാണ് എസിസിയിൽ  ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് . പ്രധാന ബാറ്ററി ഉപഭോഗ മേഖലകളായ ഉപഭോക്തൃ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ, നൂതന വൈദ്യുത ഗ്രിഡുകൾ,സൗരോർജ്ജ  മേൽക്കൂര തുടങ്ങിയവ വരും വർഷങ്ങളിൽ ശക്തമായ വളർച്ച കൈവരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രബലമായ ബാറ്ററി സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വളർച്ചാ മേഖലകളെ നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും  പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. .

നിരവധി കമ്പനികൾ ഇതിനകം തന്നെ ബാറ്ററി പായ്ക്കുകളിൽ നിക്ഷേപം ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും, ആഗോള ശരാശരിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ സൗകര്യങ്ങളുടെ ശേഷി വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും, ഇന്ത്യയിലെ എസിസികളുടെ മൂല്യവർദ്ധനയ്‌ക്കൊപ്പം ഉൽ‌പാദനത്തിലും നിക്ഷേപം വളരെ കുറവാണ്. നിലവിൽ  ഇറക്കുമതിയിലൂടെയാണ്  ഇന്ത്യയിൽ    എ.സി.സികളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റപ്പെടുന്നത്. 
നൂതന കെമിസ്ട്രി സെൽ ബാറ്ററി സംഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദേശീയ പരിപാടി (എ സി സി )  ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ് ഇറക്കുമതിയിലെ  ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കും. ആത്മനിർഭർ ഭാരത് സംരംഭത്തെയും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കും. സുതാര്യമായ മത്സര ലേല  പ്രക്രിയയിലൂടെ എ സി സി ബാറ്ററി സംഭരണ ​​നിർമ്മാതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഉൽപ്പാദന സൗകര്യം രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യണം. അഞ്ചുവർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രോത്സാഹനം വിതരണം ചെയ്യും.

നിർദ്ദിഷ്ട ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത  വർദ്ധിക്കുകയും പ്രാദേശിക മൂല്യവർദ്ധനവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോത്സാഹന തുകയും  വർദ്ധിക്കും. തിരഞ്ഞെടുത്ത ഓരോ എസിസി ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ് നിർമ്മാതാക്കളും കുറഞ്ഞത് അഞ്ച്  ജിഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള എസിസി നിർമാണ സൗകര്യം സജ്ജീകരിക്കാനും അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രോജക്ട് തലത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം ആഭ്യന്തര മൂല്യവർദ്ധനവ് ഉറപ്പാക്കാനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. കൂടാതെ, ഗുണഭോക്തൃ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 25 % ആഭ്യന്തര മൂല്യവർദ്ധനവ് നേടുകയും രണ്ട്  വർഷത്തിനുള്ളിൽ (മദർ യൂണിറ്റ് തലത്തിൽ) 255  കോടി / ജിഗാവാട്ട് നിർബന്ധിത നിക്ഷേപം നടത്തുകയും അത് 60 % ആഭ്യന്തര മൂല്യവർദ്ധനയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും വേണം.

പദ്ധതിയിൽ  നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ / ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

ഇന്ത്യയിൽ 50  ജിഗാവാട്ട് എസിസി നിർമാണ സൗകര്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുക.
എസിസി ബാറ്ററി സംഭരണ ​​നിർമാണ പദ്ധതികളിൽ ഏകദേശം 45 ,000 കോടി രൂപയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപം.
ഇന്ത്യയിൽ ബാറ്ററി സംഭരണത്തിനായി ഡിമാൻഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സൗകര്യമൊരുക്കുക.
മേക് ഇൻ ഇന്ത്യ  സുഗമമാക്കുക: ആഭ്യന്തര മൂല്യം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുകയും അതിനാൽ ഇറക്കുമതി ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക.
ഈ പദ്ധതിയുടെ കാലയളവിൽ  എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചിലവ്  കുറച്ചതിന്റെ ഫലമായി 2 ,00 ,000  കോടി മുതൽ 2 ,50 ,000 കോടി രൂപ വരെ  സമ്പാദ്യം 
മലിനീകരണം കുറവാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെ  ആവശ്യത്തെ  എസിസികളുടെ നിർമ്മാണം സഹായിക്കും. ഇന്ത്യ പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജ അജണ്ട പിന്തുടരുമ്പോൾ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ്‌  ഗ്യാസ് (ജിഎച്ച്ജി) ബഹിർഗമനം  കുറയ്ക്കുന്നതിന് എസിസി പരിപാടി  ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്.
പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 20, 000 , കോടി രൂപയുടെ  ഇറക്കുമതി ലാഭം 
എസിസിയിൽ ഉയർന്ന നിർദ്ദിഷ്ട ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത  കൈവരിക്കുന്നതിന് ഗവേഷണത്തിനും വികസനത്തിനുമുള്ള പ്രേരണ.
പുതിയതും യോഗ്യവുമായ സെൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.


***(Release ID: 1717993) Visitor Counter : 286