ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ

2020 ರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್) ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಐಎಫ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ

Posted On: 11 NOV 2020 8:06PM by PIB Bengaluru

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿಎ) ಸಭೆ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು. ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, 2020 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್) ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅನುಮೋದಿಸಿತು.

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿನ ಇತರ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಮಗಳು ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿಯು ತನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಇಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕರಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು, ಇದು ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

  • ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು (ಐಬಿಯು) ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು
  • ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ (ಐಬಿಯು) ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ (1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ) ಅನುಮತಿ
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ (1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ) ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ (ಐಬಿಯು) ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ. ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಇರುವ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆ ವಹಿವಾಟು ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಲಿಬರಲೈಸ್ಡ್ ರೆಮಿಟನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ (ಎಲ್ಆರ್ಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ
  • ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಳ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳ ಖರೀದಿ, ರಫ್ತು ಕರಾರುಗಳ ಅಪವರ್ತನೀಯ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಐಬಿಯು ಅನುಮತಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ
  • ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಾದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ವಾಸಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ (ಐಎನ್ಆರ್‌) ಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದು

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುತ್ತದೆ.

***(Release ID: 1672098) Visitor Counter : 37


Read this release in: English , Urdu , Hindi , Manipuri