सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय

डिसेंबर 2023 मध्ये भारताच्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात 3.8% वाढ

Posted On: 12 FEB 2024 8:35PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली , 12 फेब्रुवारी 2024

औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाचे जलद अंदाज प्रत्येक महिन्याच्या 12 तारखेला (किंवा 12 तारखेला सुट्टी असल्यास आधीचा कामकाजाचा दिवस) सहा आठवड्यांच्या अंतराने जारी केला जातो आणि स्त्रोत संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीसह संकलित केला जातो, ही माहिती  उत्पादक कारखाने/ आस्थापनांकडून प्राप्त केली जाते.

डिसेंबर 2023 महिन्यासाठी, 2011-12 आधार वर्षासह औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाचा जलद अनुमान  151.5 आहे. डिसेंबर 2023 साठी खाण, उत्पादन आणि वीज क्षेत्रासाठी औद्योगिक उत्पादनाचे निर्देशांक अनुक्रमे 139.4, 150.6 आणि 181.6 आहेत.

औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाच्या सुधारणा  धोरणानुसार, आगामी जारी करण्यात येणाऱ्या या जलद अंदाजांमध्ये सुधारणा केली जाईल.

वापर-आधारित वर्गीकरणानुसार, डिसेंबर 2023 महिन्यासाठी प्राथमिक वस्तूंसाठी निर्देशांक 151.7, भांडवली वस्तूंसाठी 103.3, मध्यवर्ती वस्तूंसाठी 159.3 आणि पायाभूत सुविधा/बांधकाम वस्तूंसाठी 177.9 आहेत.डिसेंबर 2023 महिन्यासाठी ग्राहकोपयोगी  वस्तू आणि गैर-  ग्राहकोपयोगी  वस्तूंचे निर्देशांक अनुक्रमे 114.0 आणि 178.0 इतके नोंदवण्यात आले आहेत.

विभागीय, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआयसी-2008) च्या 2-अंकी स्तरावर आणि वापर-आधारित वर्गीकरणानुसार डिसेंबर 2023 महिन्याच्या औद्योगिक उत्पादनाच्या निर्देशांकाच्या जलद अंदाजांचे तपशील अनुक्रमे  I, II आणि III या तक्त्यांमध्ये दिले आहेत. तसेच, वापरकर्त्यांना औद्योगिक क्षेत्रातील बदल अधोरेखित करण्यासाठी, तक्ता IV हा उद्योग समूह (एनआयसी-2008 च्या 2-अंकी स्तरानुसार) आणि क्षेत्रांद्वारे मागील 12 महिन्यांचे महिन्यानुसार निर्देशांक दर्शवतो.

जानेवारी 2024 साठी निर्देशांक  मंगळवार, 12 मार्च 2024 रोजी जारी केला जाईल.

टीप:-

1. हे प्रसिद्धीपत्रक  मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर  देखील उपलब्ध आहे - http://www.mospi.gov.in

STATEMENT I: INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION - SECTORAL

(Base: 2011-12=100)

Month

Mining

Manufacturing

Electricity

General

(14.372472)

(77.63321)

(7.994318)

(100)

2022-23

2023-24

2022-23

2023-24

2022-23

2023-24

2022-23

2023-24

Apr

116.6

122.6

131.6

138.8

194.5

192.3

134.5

140.7

May

120.4

128.1

134.6

143.1

199.9

201.6

137.8

145.6

Jun

113.7

122.3

136.8

141.6

196.9

205.2

138.3

143.9

Jul

101.1

111.9

135.0

142.1

188.9

204.0

134.4

142.7

Aug

99.6

111.9

131.3

144.4

191.3

220.5

131.5

145.8

Sep

100.0

111.5

134.6

141.5

187.4

205.9

133.8

142.3

Oct

112.6

127.4

128.5

141.6

169.3

203.8

129.5

144.5

Nov

122.7

131.3

137.5

139.2

166.7

176.3

137.7

141.0

Dec*

132.6

139.4

144.9

150.6

179.4

181.6

145.9

151.5

Jan

136.1

 

145.5

 

186.6

 

147.4

 

Feb

129.2

 

137.6

 

174.0

 

139.3

 

Mar

154.2

 

147.5

 

188.0

 

151.7

 

Average

               
                 

Apr-Dec

113.3

122.9

135.0

142.5

186.0

199.0

135.9

144.2

 

               

Growth over the corresponding period of previous year#

       

 

               

Dec*

10.1

5.1

3.6

3.9

10.4

1.2

5.1

3.8

 

               

Apr-Dec

5.5

8.5

5.0

5.6

9.9

7.0

5.5

6.1

 

   

 

 

 

 

 

 

 

* Figures for Dec’23 are Quick Estimates.

NOTE: Indices for the months of Sep'23 and Nov'23 incorporate updated production data.

#The growth rates over corresponding period of previous year are to be interpreted considering the unusual circumstances on account of COVID 19 pandemic since March 2020

 

 

             STATEMENT II:  INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION - (2-DIGIT LEVEL)

 

(Base: 2011-12=100)

 

Industry

code

Description

Weight

Index

Cumulative Index

Percentage growth #

 

 

Dec'22

Dec'23*

Apr-Dec*

Dec'23*

Apr-Dec*

 

 

 

 

 

2022-23

2023-24

 

2023-24

10

Manufacture of food products

5.3025

155.5

157.4

126.3

128.6

1.2

1.8

11

Manufacture of beverages

1.0354

98.1

101.3

103.8

108.1

3.3

4.1

12

Manufacture of tobacco products

0.7985

90.6

82.1

88.3

81.2

-9.4

-8.0

13

Manufacture of textiles

3.2913

110.7

112.5

107.8

107.8

1.6

0.0

14

Manufacture of wearing apparel

1.3225

125.6

112.7

128.0

103.6

-10.3

-19.1

15

Manufacture of leather and related products

0.5021

98.4

94.5

94.7

94.0

-4.0

-0.7

16

Manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

0.1930

111.4

97.6

106.4

96.8

-12.4

-9.0

17

Manufacture of paper and paper products

0.8724

84.5

79.3

82.9

79.7

-6.2

-3.9

18

Printing and reproduction of recorded media

0.6798

100.0

97.5

91.4

89.4

-2.5

-2.2

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

11.7749

132.3

141.4

125.7

131.9

6.9

4.9

20

Manufacture of chemicals and chemical products

7.8730

129.5

129.3

129.9

127.3

-0.2

-2.0

21

Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products

4.9810

276.3

284.5

214.0

235.5

3.0

10.0

22

Manufacture of rubber and plastics products

2.4222

105.4

107.6

104.5

107.7

2.1

3.1

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

4.0853

142.8

144.8

132.3

140.8

1.4

6.4

24

Manufacture of basic metals

12.8043

201.9

216.7

186.9

210.0

7.3

12.4

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

2.6549

92.3

100.5

84.8

89.6

8.9

5.7

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

1.5704

117.7

111.6

139.7

119.9

-5.2

-14.2

27

Manufacture of electrical equipment

2.9983

109.1

113.6

97.3

103.7

4.1

6.6

28

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

4.7653

115.5

115.4

110.2

118.7

-0.1

7.7

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

4.8573

107.4

117.3

113.0

125.4

9.2