ભારે ઉદ્યોગ મંત્રાલય

FAME અને PLI યોજનાઓથી દેશમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનોના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન

Posted On: 09 DEC 2022 3:21PM by PIB Ahmedabad

કેન્દ્રીય ભારે ઉદ્યોગ રાજ્ય મંત્રી શ્રી કૃષ્ણ પાલ ગુર્જરે આજે રાજ્યસભામાં એક પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં માહિતી આપી હતી કે દેશમાં ઈલેક્ટ્રિક વાહનોના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા અને તેના ઉત્પાદન ખર્ચને અસરકારક બનાવવા માટે નીચેની ત્રણ યોજનાઓ ભારે ઉદ્યોગ મંત્રાલય દ્વારા ઘડવામાં આવી છે:

ભારતમાં હાઇબ્રિડ અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનું ઝડપી દત્તક અને ઉત્પાદન (FAME India): સરકારે 1લી એપ્રિલ, 2019થી શરૂ થતા ત્રણ વર્ષના સમયગાળા માટે FAME ઇન્ડિયા યોજનાના તબક્કા-2ને શરૂઆતમાં સૂચિત કર્યા છે, જેની કુલ બજેટરી સહાય રૂ. 10,000 કરોડ. આ યોજનાને વધુ 2 વર્ષ માટે 31મી માર્ચ, 2024 સુધી લંબાવવામાં આવી હતી. FAME-ઇન્ડિયા સ્કીમ તબક્કા-II હેઠળ, ઇલેક્ટ્રિક વાહનોના ખરીદદારોને ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની ખરીદી કિંમતમાં અપફ્રન્ટ ઘટાડા સ્વરૂપે પ્રોત્સાહનો આપવામાં આવે છે. પ્રોત્સાહન બેટરી ક્ષમતા સાથે જોડાયેલું છે એટલે કે રૂ. વાહનની કિંમતના 20% કેપ સાથે e-3W અને e-4W માટે 10,000/KWh. વધુમાં, e-2W માટે 11મી જૂન, 2021થી પ્રોત્સાહન/સબસિડી વધારીને રૂ. 10,000/KWhથી રૂ. 15,000/KWh વાહનની કિંમતના 20% થી 40% સુધીના કેપમાં વધારા સાથે અમલી કરાઈ છે.

ઓટોમોટિવ સેક્ટર માટે પ્રોડક્શન લિન્ક્ડ ઈન્સેન્ટિવ (PLI) સ્કીમ: સરકારે 15મી સપ્ટેમ્બર, 2021ના રોજ ઓટોમોટિવ સેક્ટર માટેની PLI સ્કીમને રૂ. 25,938 કરોડના અંદાજપત્રીય ખર્ચ સાથે મંજૂરી આપી હતી. આ PLI યોજના હેઠળ ઈલેક્ટ્રિક વાહનોને આવરી લેવામાં આવ્યા છે.

PLI સ્કીમ ફોર એડવાન્સ્ડ કેમિસ્ટ્રી સેલ (ACC): સરકારે 12મી મે, 2021ના રોજ દેશમાં ACC ના ઉત્પાદન માટે PLI સ્કીમને રૂ.ના અંદાજપત્રીય ખર્ચ સાથે મંજૂરી આપી હતી. 18,100 કરોડ. આ યોજના દેશમાં 50 GWh માટે સ્પર્ધાત્મક ACC બેટરી ઉત્પાદન સ્થાપિત કરવાની પરિકલ્પના કરે છે. વધુમાં, 5GWh વિશિષ્ટ ACC ટેક્નોલોજીઓ પણ આ યોજના હેઠળ આવરી લેવામાં આવી છે.

YP/GP/JD(Release ID: 1882126) Visitor Counter : 252


Read this release in: English , Urdu