वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय

जुलै, 2021 साठी भारतातील घाऊक किमतीचे निर्देशांक (आधार वर्ष : 2011-12)

Posted On: 16 AUG 2021 2:35PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 16 ऑगस्‍ट 2021

 

आर्थिक सल्लागार कार्यालय, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (DPIIT) जुलै, 2021 साठी (तात्पुरता) आणि मे 2021 साठी (अंतिम) घाऊक किंमत निर्देशांक (आधार वर्ष: 2011-12) जारी केला आहे.   प्रत्येक महिन्याच्या 14 तारखेला (किंवा पुढील कामकाजाच्या दिवशी) संदर्भ महिन्याच्या दोन आठवड्यांच्या कालावधीनंतर जारी केली जाते आणि संस्थात्मक स्त्रोतांकडून आणि देशभरातील निवडक उत्पादकांकडून प्राप्त डेटासह संकलित केली जाते. 10 आठवड्यांनंतर, निर्देशांक अंतिम केला जातो आणि अंतिम आकडे जाहीर केले जातात आणि नंतर गोठवले जातात.

जुलै 2020 च्या (-0.25%) शी तुलना करता जुलै  2021 या महिन्यासाठी चलनफुगवट्याचा वार्षिक दर 11.16%  (तात्पुरता) होता. लो बेस इफेक्ट आणि कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू, खनिज तेल, धातू अन्न उत्पादने, वस्त्र, रसायने आणि रासायनिक उत्पादनाच्या किमतीत वाढ झाल्याने आधीच्या वर्षाच्या याच महिन्याच्या तुलनेत जुलै  2021 मध्ये चलन फुगवट्याचा दर चढा राहिला. घाऊक किंमत निर्देशांक आणि चलन फुगवट्याच्या घटकामधला गेल्या तीन महिन्यातला वार्षिक बदल खाली दिला आहे :

Index Numbers & Annual Rate of Inflation (Y-o-Y in %) *

All Commodities/Major Groups

Weight (%)

May-21 (F)

Jun-21 (P)

Jul-21 (P)

Index

Inflation

Index

Inflation

Index

Inflation

ALL COMMODITIES

100.0

132.9

13.11

133.7

12.07

134.5

11.16

I PRIMARY ARTICLES

22.6

150.2

9.40

151.8

7.74

153.4

5.72

II FUEL & POWER

13.2

109.8

36.74

113.7

32.83

114.3

26.02

III MANUFACTURED PRODUCTS

64.2

131.5

11.25

131.5

10.88

132.0

11.20

FOOD INDEX

24.4

158.8

8.25

158.6

6.66

159.3

4.46

Note: P: Provisional, F: Final, * Annual rate of WPI inflation calculated over the corresponding month of previous year

जुलै, 2021 (जून, 2021 च्या तुलनेत) साठी घाऊक किंमत निर्देशांकातला महिन्यागणिक बदल 0.60% होता. घाऊक किंमत निर्देशांकाचा गेल्या सहा महिन्यातला मासिक बदल सारांश रूपाने खाली दिला आहे-

Month Over Month (M-o-M in %) change in WPI Index#

All Commodities/Major Groups

Weight

Feb-21

Mar-21

Apr-21

May-21

Jun-21 (P)

Jul-21 (P)

ALL COMMODITIES

100.00

1.26

1.41

1.62

0.68

0.60

0.60

I. PRIMARY ARTICLES

22.62

1.52

0.20

2.78

-0.86

1.07

1.05

II. FUEL & POWER

13.15

4.97

3.31

-0.27

0.83

3.55

0.53

III. MANUFACTURED PRODUCTS

64.23

0.56

1.51

1.56

1.23

0.00

0.38

FOOD INDEX

24.38

1.05

0.33

3.18

0.00

-0.13

0.44

Note: P: Provisional, # Monthly rate of change, based on month over month (M-o-M) WPI calculated over the preceding month

अधिक तपशीलवार माहितीसाठी, मूळ प्रसिद्धिपत्रक लिंकमध्ये पाहता येईल

हे प्रसिद्धिपत्रक, वस्तूंचे निर्देशांक आणि चलन फुगवट्याचे आकडे आमच्या http://eaindustry.nic.in या होम पेजवर उपलब्ध आहेत.

पुढच्या प्रसिद्धी पत्रकाची तारीख : घाऊक किमतीवर आधारित ऑगस्ट 2021 या महिन्यासाठीचा निर्देशांक 14/09/2021 ला जारी करण्यात येईल.

परिशिष्ट I

All India Wholesale Price Indices and Rates of Inflation (Base Year: 2011-12=100) for July, 2021

Commodities/Major Groups/Groups/Sub-Groups/Items

Weight

Index (Latest Month) *

Latest month over month

Cumulative Inflation (YoY)

WPI Based rate of Inflation (YoY)

2020-2021

2021-2022*

2020-2021

2021-2022*

July-2020

July 2021*

ALL COMMODITIES

100

134.5

1.42

0.60

-1.75

11.76

-0.25

11.16

I. PRIMARY ARTICLES

22.62

153.4

2.98

1.05

-0.41

8.16

1.61

5.72

A. Food Articles

15.26

161.3

3.80

0.69

3.04

2.95

4.54

0.00

Cereals

2.82

157.0

-0.43

-0.51

2.64

-2.79

0.69

-2.79

Paddy

1.43

161.3

0.12

-0.19

3.84

-1.54

3.69

-2.71

Wheat

1.03

153.6

-0.76

-1.66

5.29

-2.38

2.54

-2.35

Pulses

0.64

172.7

0.13

-2.70

11.84

10.67

10.24

8.34

Vegetables

1.87

190.3

25.15

15.12

-2.44

-6.54

8.20

-8.73

Potato

0.28

189.6

12.12

3.38

60.11

-31.18

69.07

-36.35

Onion

0.16

232.9

1.27

6.01

3.88

28.63

-25.56

72.01

Fruits

1.6

145.3

-0.13

-8.73

0.07

10.95

-3.03

-3.52

Milk

4.44

154.9

0.13

0.32

5.13

1.96

4.68

1.84

Eggs, Meat & Fish

2.4

164.0

-0.39

-0.97

3.53

9.53

5.27

7.97

B. Non-Food Articles

4.12

152.2

-1.04

2.35

-3.37

18.94

-3.81

22.94

Oil Seeds

1.12

216.9

-0.45

1.88

2.92

36.10

2.66

40.75

C. Minerals

0.83

171.0

0.12

-8.11

1.50

11.93

1.77

2.70

(D). CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS

2.41

99.6

4.87

7.91

-31.46

51.91

-18.58

40.28

   Crude Petroleum

1.95

100.3

7.83

9.74

-38.12

91.16

-19.74

65.51

II. FUEL & POWER

13.15

114.3

5.96

0.53

-15.51

28.95

-9.84

26.02

LPG

0.64

101.1

0.54

4.23

-14.22

35.96

-5.72

36.25

Petrol

1.6

114.3

9.94

7.63

-22.76

56.78

-14.22

56.58

HSD

3.1

120.4

10.61

5.15

-23.80

52.68

-15.02

52.02

III. MANUFACTURED PRODUCTS

64.23

132.0

0.08

0.38

0.13

10.69

0.59

11.20

Mf/o Food Products

9.12

155.9

0.22

0.00

5.04

13.80

4.95

13.13

Vegetable And Animal Oils and Fats

2.64

185.9

1.25

0.27

13.11

45.88

15.85

42.89

Mf/o Beverages

0.91

125.9

-0.40

-0.08

1.73

0.50

1.05

0.72

Mf/o Tobacco Products

0.51

161.0

-0.63

2.09

3.31

0.81

3.34

2.16

Mf/o Textiles

4.88

130.5

-0.62

0.85

-3.90

12.73

-5.05

15.59

Mf/o Wearing Apparel

0.81

140.8

-0.66

0.64

-0.36

1.80

-0.94

3.23

Mf/o Leather and Related Products

0.54

118.8

0.09

-0.08

-1.13

0.87

-0.51

0.93

Mf/o Wood and of Products of Wood and Cork

0.77

140.0

0.15

0.94

-0.69

3.99

-0.52

4.24

Mf/o Paper and Paper Products

1.11

132.7

-0.42

-0.08

-1.99

10.21

-1.80

10.68

Mf/o Chemicals and Chemical Products

6.47

128.8

0.17

0.55

-3.10

11.03

-2.11

11.13

Mf/o Pharmaceuticals, Medicinal Chemical and Botanical Products

1.99

135.1

0.54

-1.31

3.29

4.90

3.75

3.92

Mf/o Rubber and Plastics Products

2.3

120.5

-0.37

-0.41

-1.78

12.85

-1.65

12.30

Mf/o other Non-Metallic Mineral Products

3.2

121.9

-0.85

0.25

-0.02

2.97

-0.17

3.92

Cement, Lime and Plaster

1.64

125.0

-0.33

0.08

1.09

1.80

1.08

2.88

Mf/o Basic Metals

9.65

134.0

0.00

0.15

-4.09

26.80

-2.90

29.09

Mild Steel - Semi Finished Steel

1.27

115.3

0.53

-1.20

-1.58

21.68

0.00

21.50

Mf/o Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment

3.15

128.7

-0.44

1.90

-2.19

10.86

-1.39

13.59

Note: * = Provisional, Mf/o = Manufacture of

अखिल भारतीय घाऊक किंमत निर्देशांक आणि चलनवाढीचा दर (आधार वर्ष: 2011-12=100) जुलै  2021

परिशिष्ट -II

Commodities/Major Groups/Groups/Sub-Groups/Items

Weight

WPI based inflation figures for last 6 months

Feb-21

Mar-21

Apr-21

May-21

Jun-21*

Jul-21*

ALL COMMODITIES

100

4.83

7.89

10.74

13.11

12.07

11.16

I. PRIMARY ARTICLES

22.62

3.01

7.28

9.94

9.40

7.74

5.72

A. Food Articles

15.26

1.81

3.44

4.60

4.25

3.09

0.00

Cereals

2.82

-6.58

-4.08

-3.07

-2.58

-2.71

-2.79

Paddy

1.43

-0.37

1.38

-0.43

-0.55

-2.42

-2.71

Wheat

1.03

-10.58

-7.73

-3.16

-2.54

-1.45

-2.35

Pulses

0.64

10.25

13.14

10.74

12.09

11.49

8.34

Vegetables

1.87

-2.95

-5.19

-8.97

-7.18

-0.78

-8.73

Potato

0.28

-30.16

-33.40

-30.01

-26.11

-30.97

-36.35

Onion

0.16

31.28

5.15

-19.72

23.24

64.32

72.01

Fruits

1.6

9.40

16.18

23.54

17.81

5.57

-3.52

Milk

4.44

3.54

2.65

2.04

2.31

1.65

1.84

Eggs, Meat & Fish

2.4

0.65

5.59

10.88

10.79

8.59

7.97

B. Non-Food Articles

4.12

4.02

11.94

15.58

18.37

18.86

22.94

Oil Seeds

1.12

14.05

23.58

29.95

36.00

37.53

40.75

C. Minerals

0.83

17.09

19.96

20.64

13.25

11.91

2.70

(D). CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS

2.41

5.29

38.49

80.76

59.52

36.34

40.28

    Crude Petroleum

1.95

19.54

84.13

162.24

108.20

62.63

65.51

II. FUEL & POWER

13.15

2.03

9.75

21.27

36.74

32.83

26.02

LPG

0.64

1.42

10.82

21.46

60.49

31.44

36.25

Petrol

1.6

4.96

21.72

46.41

64.88

59.94

56.58

HSD

3.1

3.16

19.77

32.89

69.16

59.92

52.02

III. MANUFACTURED PRODUCTS

64.23

6.06

7.84

9.44

11.25

10.88

11.20

Mf/o Food Products

9.12

7.01

9.74

13.13

15.58

13.38

13.13

Vegetable And Animal Oils and Fats

2.64

27.15

35.51

44.54

51.95

44.28

42.89

Mf/o Beverages

0.91

0.56

0.32

0.56

0.32

0.40

0.72

Mf/o Tobacco Products

0.51

2.58

2.14

2.49

-0.81

-0.57

2.16

Mf/o Textiles

4.88

6.84

9.17

10.00

11.55

13.91

15.59

Mf/o Wearing Apparel

0.81

1.09

1.16

1.01

1.08

1.89

3.23

Mf/o Leather and Related Products

0.54

-1.19

0.09

0.42

1.01

1.11

0.93

Mf/o Wood and of Products of Wood and Cork

0.77

2.64

3.69

4.37

3.91

3.43

4.24

Mf/o Paper and Paper Products

1.11

4.49

8.55

10.12

9.77

10.30

10.68

Mf/o Chemicals and Chemical Products

6.47

6.30

8.74

11.11

11.17

10.72

11.13

Mf/o Pharmaceuticals, Medicinal Chemical and Botanical Products

1.99

0.84

2.85

3.38

6.45

5.88

3.92

Mf/o Rubber and Plastics Products

2.3

7.78

11.27

13.89

12.85

12.35

12.30

Mf/o other Non-Metallic Mineral Products

3.2

1.20

3.53

2.89

2.28

2.79

3.92

Cement, Lime and Plaster

1.64

0.34

3.87

1.71

0.16

2.46

2.88

Mf/o Basic Metals

9.65

13.18

16.98

20.19

29.24

28.90

29.09

Mild Steel - Semi Finished Steel

1.27

10.00

15.14

17.34

24.34

23.62

21.50

Mf/o Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment

3.15

5.32

5.64

6.79

12.15

10.98

13.59

Note: * = Provisional, Mf/o = Manufacture of

 

परिशिष्ट III

Commodities/Major Groups/Groups/Sub-Groups/Items

Weight

WPI Index for last 6 months

Feb-21

Mar-21

Apr-21

May-21

Jun-21*

Jul-21*

ALL COMMODITIES

100

128.1

129.9

132.0

132.9

133.7

134.5

I. PRIMARY ARTICLES

22.62

147.1

147.4

151.5

150.2

151.8

153.4

A. Food Articles

15.26

157.5

156.4

161.6

159.6

160.2

161.3

Cereals

2.82

154.8

155.1

157.7

158.5

157.8

157.0

Paddy

1.43

161.7

161.5

162.0

162.2

161.6

161.3

Wheat

1.03

149.6

150.3

156.1

157.4

156.2

153.6

Pulses

0.64

168.9

171.3

175.3

179.0

177.5

172.7

Vegetables

1.87

167.5

149.9

152.3

142.3

165.3

190.3

Potato

0.28

147.5

143.8

162.3

178.0

183.4

189.6

Onion

0.16

362.6

241.1

164.1

175.0

219.7

232.9

Fruits

1.6

152.4

160.1

191.0

179.3

159.2

145.3

Milk

4.44

154.9

155.2

154.7

154.9

154.4

154.9

Eggs, Meat & Fish

2.4

154.7

155.0

162.1

163.2

165.6

164.0

B. Non-Food Articles

4.12

137.0

139.7

143.2

145.0

148.7

152.2

Oil Seeds

1.12

175.3

185.0

195.7

208.9

212.9

216.9

C. Minerals

0.83

184.3

188.1

185.9

170.9

186.1

171.0

(D). CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS

2.41

85.6

89.6

90.2

92.2

92.3

99.6

    Crude Petroleum

1.95

83.2

88.2

88.9

91.4

91.4

100.3

II. FUEL & POWER

13.15

105.7

109.2

108.9

109.8

113.7

114.3

LPG

0.64

100.1

106.5

108.1

104.8

97.0

101.1

Petrol

1.6

88.8

97.5

97.8

101.4

106.2

114.3

HSD

3.1

94.8

103.6

101.0

106.4

114.5

120.4

III. MANUFACTURED PRODUCTS

64.23

126.0

127.9

129.9

131.5

131.5

132.0

Mf/o Food Products

9.12

146.6

149.8

154.2

157.3

155.9

155.9

Vegetable And Animal Oils and Fats

2.64

164.4

172.5

182.7

191.0

185.4

185.9

Mf/o Beverages

0.91

124.6

125.0

125.7

125.8

126.0

125.9

Mf/o Tobacco Products

0.51

159.0

157.8

160.3

159.3

157.7

161.0

Mf/o Textiles

4.88

124.9

127.4

128.7

128.5

129.4

130.5

Mf/o Wearing Apparel

0.81

139.6

140.0

140.3

139.9

139.9

140.8

Mf/o Leather and Related Products

0.54

116.7

117.6

118.2

119.5

118.9

118.8

Mf/o Wood and of Products of Wood and Cork

0.77

136.2

137.7

138.4

138.3

138.7

140.0

Mf/o Paper and Paper Products

1.11

125.7

130.7

132.8

132.6

132.8

132.7

Mf/o Chemicals and Chemical Products

6.47

123.1

125.6

128.0

128.4

128.1

128.8

Mf/o Pharmaceuticals, Medicinal Chemical and Botanical Products

1.99

132.8

133.4

134.7

136.9

136.9

135.1

Mf/o Rubber and Plastics Products

2.3

116.3

119.5

122.2

121.2

121.0

120.5

Mf/o other Non-Metallic Mineral Products

3.2

117.9

120.2

121.2

120.9

121.6

121.9

Cement, Lime and Plaster

1.64

119.8

123.6

124.7

124.0

124.9

125.0

Mf/o Basic Metals

9.65

121.1

124.0

128.6

133.5

133.8

134.0

Mild Steel - Semi Finished Steel

1.27

105.6

110.3

113.0

117.0

116.7

115.3

Mf/o Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment

3.15

120.7

121.8

122.6

126.5

126.3

128.7

Note: * = Provisional, Mf/o = Manufacture of

* * *

S.Tupe/S.Kane/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com(Release ID: 1746345) Visitor Counter : 264


Read this release in: English , Hindi , Tamil