ಗಣಿ ಸಚಿವಾಲಯ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖನಿಜ ಪರಿಶೋಧನಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ -  ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಪರಿಶೋಧನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು

Posted On: 28 JUL 2021 2:56PM by PIB Bengaluru

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಪರಿಶೋಧನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ 2015 ಪರಿಚ್ಛೇದ 9 ಸಿ (1) ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖನಿಜ ಪರಿಶೋಧನಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖನಿಜ ಪರಿಶೋಧನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು 2015 ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖನಿಜ ಪರಿಶೋಧನಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳನ್ನು, 2018 ಮಾರ್ಚ್ 7ರಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಈಗ, ಮಾರ್ಚ್ 28, 2021 ದಿನಾಂಕದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ -18 () ಯನ್ವಯ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ, 2021 ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎನ್ಎಂಇಟಿಯನ್ನುಲಾಭರಹಿತ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. .

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ವಿವರವಾದ ಪರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಖನಿಜಗಳಿಗೆ, ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಅನ್ವೇಷಿಸಲು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಅಥವಾ ಹುದುಗಿರುವ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು, ಭೌಗೋಳಿಕ, ನೆಲ ಮತ್ತು ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳ ಭೂ-ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು, ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಥವಾ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು. ಭಾರತದ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 22 ರಾಜ್ಯಗಳ 600 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಎಫ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಂಎಂಡಿಆರ್ ಕಾಯ್ದೆ, 1957 ಅನ್ನು ಎಂಎಂಡಿಆರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ 2015 ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 27, 2015 ರಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು 2015 ಜನವರಿ 12 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು, ಎಂಎಂಡಿಆರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ, 2015ರಲ್ಲಿ  ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:

i. ಖನಿಜಗಳು (ಖನಿಜ ವಿಷಯಗಳ ಪುರಾವೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2015.

ii. ಖನಿಜ (ಹರಾಜು) ನಿಯಮಗಳು, 2015

iii. ಖನಿಜ (ವಿಶೇಷವಲ್ಲದ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಪರವಾನಗಿಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2015.

iv. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖನಿಜ ಪರಿಶೋಧನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಯಮಗಳು, 2015.

v. ಗಣಿ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು (ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2015.

vi. ಖನಿಜ (ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಯ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2015.

vii. ಖನಿಜಗಳು (ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಜಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಶಕ್ತಿ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿಯಮಗಳು, 2016.

viii. ಖನಿಜಗಳು ನಿಯಮಗಳು, 2016 (ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏಕೈಕ ಬಳಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ix. ಪರಮಾಣು ಖನಿಜ ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿಯಮಗಳು, 2016.

x. ಖನಿಜ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಗಳು, 2017.

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗಣಿ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರು.

***(Release ID: 1740241) Visitor Counter : 40


Read this release in: English , Urdu