રેલવે મંત્રાલય

24 માર્ચ 2023થી 02 એપ્રિલ 2023ના રોજ પ્રતાપનગર-એકતાનગર-પ્રતાપનગર મેમુ ટ્રેનો રદ રહેશે

Posted On: 21 MAR 2023 8:30PM by PIB Ahmedabad

ચાંદોદ – એકતાનગર ના બીચ એન્જિનિયરિંગ કામ માટે બ્લોક લેવામાં આવી રહ્યો છે, જેના કારણે 24 માર્ચ 2023 થી 02 એપ્રિલ 2023 સુધી નીચે ની ટ્રેનો રદ કરવામાં આવશે.

1. ટ્રેન નંબર 09108 - એકતાનગર - પ્રતાપનગર મેમુ

2. ટ્રેન નંબર 09109 - પ્રતાપનગર - એકતાનગર મેમુ

3. ટ્રેન નંબર 09110 - એકતાનગર - પ્રતાપનગર મેમુ

4. ટ્રેન નંબર 09113 - પ્રતાપનગર - એકતાનગર મેમુ

GP/JD(Release ID: 1909310) Visitor Counter : 126