सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय

सप्टेंबर 2022 महिन्यासाठी औद्योगिक उत्पादन आणि वापराच्या –आधारे निर्देशांकाचा हंगामी अंदाज (आधारभूत 2011-12=100)

Posted On: 11 NOV 2022 9:30PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 11 नोव्‍हेंबर 2022

 

औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाचे हंगामी  अंदाज (आयआयपी) प्रत्येक महिन्याच्या 12 तारखेला (किंवा 12 तारखेला सुट्टी असल्यास त्याआधीच्या कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी) सहा आठवड्यांच्या अंतराने जारी केले जातात. उत्पादक कारखाने/ आस्थापना यांच्याकडून डेटा एजन्सी माहिती घेतात आणि  त्या माहितीचे संकलन केले जाते.

2.  सप्टेंबर 2022 च्या महिन्यासाठी, 2011-12 च्या आधारासह औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाचा (आयआयपी) हंगामी अंदाज 133.5 आहे, तर सप्टेंबर 2022 महिन्यासाठी खाण, उत्पादन आणि विद्युत क्षेत्रासाठी औद्योगिक उत्पादनाचे निर्देशांक  अनुक्रमे 99.5 , 134.3 आणि 187.4 आहेत.  ‘आयआयपी’च्या पुनरावलोकन धोरणानुसार या हंगामी अंदाजांचा सुधारित अंदाज जाहीर केला जाईल. 

3. वापराच्या-आधारित वर्गीकरणानुसार, सप्टेंबर 2022 महिन्यासाठी प्राथमिक वस्तूंसाठी 128.2, भांडवली वस्तूंसाठी 102.9, मध्यवर्ती वस्तूंसाठी 145.8 आणि पायाभूत सुविधा/बांधकाम वस्तूंसाठी 155.8 निर्देशांक आहेत. त्याचप्रमाणे  ग्राहकोपयोगी आणि बिगर –ग्राहकोपयोगी वस्तूंसाठी  सप्टेंबर 2022 चे निर्देशांक अनुक्रमे 125.1 आणि 136.9  आहेत.

4.  राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआयसी -2008) च्या 2-अंकी स्तरावर विभागीय आणि वापराच्या -आधारित वर्गीकरणानुसार सप्टेंबर 2022 च्या औद्योगिक उत्पादनाच्या निर्देशांकाच्या हंगामी अंदाजांचे तपशील अनुक्रमे परिशिष्‍ट  I, II आणि III मध्ये दिले आहेत. तसेच, ग्राहकांनी  औद्योगिक क्षेत्रातील बदलांची नोंद घ्‍यावी, यासाठी परिशिष्‍ट IV हे उद्योग समूह (एनआयसी-2008 च्या 2-अंकी स्तरानुसार) आणि विभागानुसार  मागील 12 महिन्यांचे निर्देशांक  प्रत्‍येक महिन्याला जाहीर केले जातात.

5. सप्टेंबर 2022 च्या आयआयपीच्या हंगामी  अंदाजांबरोबर , ऑगस्ट 2022 च्या निर्देशांकांची पहिली आवृत्ती जाहीर करण्‍यात आली आहे आणि जून 2022 च्या निर्देशांकांची अंतिम  आवृत्ती स्रोत एजन्सींकडून प्राप्त झालेल्या अद्ययावत  माहितीनुसार  जाहीर करण्‍यात आली आहे.  सप्टेंबर 2022 साठी हंगामी  अंदाज, ऑगस्ट 2022 साठी पहिली दुरूस्‍ती  आणि जून 2022 साठीची अंतिम आवृत्ती यांचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यानुसार अनुक्रमे 90 टक्के, 92 टक्के आणि 94 टक्के भारित प्रतिसाद दरांवर संकलन  करण्‍यात आले आहे.

6. ऑक्टोबर 2022 साठी निर्देशांकाचे प्रकाशन सोमवार, 12 डिसेंबर 2022 रोजी होईल.

टीप:-

1. हे प्रसिद्धी पत्रक हे  माहिती मंत्रालयाच्या संकेतस्‍थळावरही  उपलब्ध आहे - http://www.mospi.gov.in

2. हिंदीतील प्रसिद्धी पत्रक येथे उपलब्ध असेल:  https://www.mospi.gov.in/hi/web/mospi/home 

* * *

S.Patil/S.Bedekar/D.Rane

STATEMENT I: INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION - SECTORAL

(Base: 2011-12=100)

Month

Mining

Manufacturing

Electricity

General

(14.372472)

(77.63321)

(7.994318)

(100)

2021-22

2022-23

2021-22

2022-23

2021-22

2022-23

2021-22

2022-23

Apr

107.6

116.6

124.6

131.6

174.0

194.5

126.1

134.5

May

108.3

120.4

111.5

134.6

161.9

199.9

115.1

137.8

Jun

105.5

113.7

121.2

136.8

169.1

196.9

122.8

138.3

Jul

104.6

101.1

131.0

134.9

184.7

188.9

131.5

134.4

Aug

103.6

99.6

131.9

131.3

188.7

191.3

132.4

131.5

Sep*

95.1

99.5

131.9

134.3

167.9

187.4

129.5

133.5

Oct

109.8

 

136.4

 

167.3

 

135.0

 

Nov

111.8

 

128.9

 

147.9

 

128.0

 

Dec

120.4

 

139.8

 

162.5

 

138.8

 

Jan

124.9

 

139.2

 

165.6

 

139.3

 

Feb

123.3

 

129.9

 

160.8

 

131.4

 

Mar

144.4

 

145.3

 

191.0

 

148.8

 

Average

               
                 

Apr-Sep

104.1

108.5

125.4

133.9

174.4

193.2

126.2

135.0

                 

Growth over the corresponding period of previous year#

       
                 

Sep*

8.6

4.6

4.3

1.8

0.9

11.6

4.4

3.1

                 

Apr-Sep

22.2

4.2

25.9

6.8

12.8

10.8

23.8

7.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Figures for September 2022 are Quick Estimates.

Note: Indices for the months of Jun'22 and Aug'22 incorporate updated production data.

#The growth rates over corresponding period of previous year are to be interpreted considering the unusual circumstances on account of COVID 19 pandemic since March 2020

 

             STATEMENT II:  INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION - (2-DIGIT LEVEL)

(Base: 2011-12=100)

Industry

code

Description

Weight

Index

Cumulative Index

Percentage growth #

 

 

Sep'21

Sep'22*

Apr-Sep*

Sep'22*

Apr-Sep*

 

 

 

 

 

2021-22

2022-23

 

2022-23

10

Manufacture of food products

5.3025

110.3

116.2

115.7

119.8

5.3

3.5

11

Manufacture of beverages

1.0354

85.3

95.6

81.7

108.9

12.1

33.3

12

Manufacture of tobacco products

0.7985

95.6

95.0

79.7

88.2

-0.6

10.7

13

Manufacture of textiles

3.2913

121.4

106.8

115.1

108.8

-12.0

-5.5

14

Manufacture of wearing apparel

1.3225

158.7

124.2

116.1

134.2

-21.7

15.6

15

Manufacture of leather and related products

0.5021

110.4

92.7

99.0

97.4

-16.0

-1.6

16

Manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

0.1930

109.9

105.7

99.4

109.2

-3.8

9.9

17

Manufacture of paper and paper products

0.8724

76.9

81.9

81.3

84.2

6.5

3.6

18

Printing and reproduction of recorded media

0.6798

70.0

90.5

67.1

91.3

29.3

36.1

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

11.7749

108.5

119.1

113.5

126.6

9.8

11.5

20

Manufacture of chemicals and chemical products

7.8730

124.3

132.4

120.1

132.5

6.5

10.3

21

Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products

4.9810

238.5

197.4

224.5

200.3

-17.2

-10.8

22

Manufacture of rubber and plastics products

2.4222

108.4

105.4

104.7

105.1

-2.8

0.4

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

4.0853

115.7

126.5

120.4

131.8

9.3

9.5

24

Manufacture of basic metals

12.8043

174.7

184.8

169.4

182.1

5.8

7.5

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

2.6549

91.0

93.6

82.9

86.6

2.9

4.5

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

1.5704

163.5

162.0

130.2

146.1

-0.9

12.2

27

Manufacture of electrical equipment

2.9983

144.4

99.1

103.6

95.7

-31.4

-7.6

28

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

4.7653

113.5

119.5

99.8

111.1

5.3

11.3

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

4.8573

90.7

117.8

89.1

114.6

29.9

28.6

30

Manufacture of other transport equipment

1.7763

134.7

154.6

108.7

130.8

14.8

20.3

31

Manufacture of furniture

0.1311

173.2

234.4

150.7

217.4

35.3

44.3

32

Other manufacturing

0.9415

106.1

111.4

87.3

95.1

5.0

8.9

 

 

 

           

05

Mining

14.3725

95.1

99.5

104.1

108.5

4.6

4.2

10-32

Manufacturing

77.6332

131.9

134.3

125.4

133.9

1.8

6.8

35

Electricity

7.9943

167.9

187.4

174.4

193.2

11.6

10.8

 

 

 

           

 

General Index

100.00

129.5

133.5

126.2

135.0

3.1

7.0

* Figures for September 2022 are Quick Estimates.

             

#The growth rates over corresponding period of previous year are to be interpreted considering the unusual circumstances on account of COVID 19 pandemic since March 2020

 

STATEMENT III: INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION - USE-BASED

(Base :2011-12=100)

 

Primary goods

Capital goods

Intermediate goods

Infrastructure/ Construction goods

Consumer durables

Consumer non-durables

Month

(34.048612)

(8.223043)

(17.221487)

(12.338363)

(12.839296)

(15.329199)

 

2021-22

2022-23

2021-22

2022-23

2021-22

2022-23

2021-22

2022-23

2021-22

2022-23

2021-22

2022-23

Apr

126.5

139.5

79.0

88.5

139.6

149.5

144.0

149.7

103.3

110.7

140.0

138.9

May

122.8

144.7

61.9

94.9

129.1

151.7

129.5

153.3

71.6

113.9

135.6

137.5

Jun

122.4

139.3

81.2

104.4

132.7

146.6

137.9

150.8

100.1

125.3

141.8

145.9

Jul

128.5

131.7

92.4

97.7

143.7

149.1

144.4

149.9

118.7

121.4

145.9

141.8

Aug

127.2

129.4

91.1

95.0

144.7

146.5

148.3

151.4

121.6

118.6

148.3

134.2

Sep*

117.3

128.2

93.3

102.9

142.9

145.8

145.0

155.8

131.0

125.1

147.3

136.9

Oct

128.5

 

89.8

 

147.2

 

153.6

 

129.5

 

149.7

 

Nov

126.5

 

82.1

 

141.3

 

141.5

 

106.6

 

147.9

 

Dec

133.7

 

92.9

 

151.8

 

154.0

 

122.5

 

161.6

 

Jan

136.5

 

94.9

 

153.5

 

158.9

 

118.5

 

154.4

 

Feb

130.8

 

94.5

 

143.7

 

152.0

 

112.9

 

137.6

 

Mar

153.2

 

111.8

 

156.6

 

169.5

 

128.9

 

150.3

 

Average

                       
                         

Apr-Sep

124.1

135.5

83.2

97.2

138.8

148.2

141.5

151.8

107.7

119.2

143.2

139.2

                         

Growth over the corresponding period of previous year#

           
                         

Sep*

4.6

9.3

3.3

10.3

7.0

2.0

9.3

7.4

1.6

-4.5

-0.1

-7.1

                         

Apr-Sep

15.8

9.2

45.5

16.8

33.2

6.8

37.9

7.3

40.1

10.7

8.5

-2.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Figures for September 2022 are Quick Estimates.

Note: Indices for the months of Jun'22 and Aug'22 incorporate updated production data.

         

#The growth rates over corresponding period of previous year are to be interpreted considering the unusual circumstances on account of COVID 19 pandemic since March 2020

 

STATEMENT IV:  MONTHLY INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION - (2-DIGIT LEVEL)

(Base: 2011-12=100)

Ind

Description

Weight

Oct-21

Nov-21

Dec-21

Jan-22

Feb-22

Mar-22

Apr-22

May-22

Jun-22

Jul-22

Aug-22

Sep-22

code

 

 

                       

10

Manufacture of food products

5.3025

118.8

130.1

151.8

145.1

139.9

150.5

132.7

122.7

117.0

113.5

116.9

116.2

11

Manufacture of beverages

1.0354

86.8

85.2

92.0

91.5

94.4

116.1

118.2

126.2

119.5

101.9

92.1

95.6

12

Manufacture of tobacco products

0.7985

95.0

96.5

101.8

108.2

79.9

107.3

85.4

87.9

113.0

72.4

75.7

95.0

13

Manufacture of textiles

3.2913

125.6

117.9

124.9

122.6

113.0

118.5

114.1

111.5

107.8

107.1

105.5

106.8

14

Manufacture of wearing apparel

1.3225

163.6

133.8

161.8

154.7

155.0

191.7

129.4

142.4

156.9

134.5

118.0

124.2

15

Manufacture of leather and related products

0.5021

103.2

94.9

111.6

101.6

103.2

113.8

106.4

99.0

95.9

100.4

90.1

92.7

16

Manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

0.1930

110.5

104.3

115.2

106.0

112.5

118.2

106.2

113.1

112.0

111.8

106.2

105.7

17

Manufacture of paper and paper products

0.8724

86.5

79.7

81.4

82.1

78.8

86.1

86.4

86.3

82.6

85.1

83.1

81.9

18

Printing and reproduction of recorded media

0.6798

73.4

72.1

87.4

80.7

76.6

88.3

84.2

88.5

99.7

96.6

88.2

90.5

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

11.7749

123.9

129.0

129.6

130.4

120.3

139.2

131.1

134.4

129.3

126.4

119.5

119.1

20

Manufacture of chemicals and chemical products

7.8730

125.9

118.1

125.9

124.9

115.3

121.1

123.3

135.6

133.5

138.0

132.1

132.4

21

Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products

4.9810

236.7

227.2

237.5

223.3

186.3

201.0

191.1

188.0

216.5

217.6

191.4

197.4

22

Manufacture of rubber and plastics products

2.4222

103.8

97.6

102.7

105.2

100.9

109.0

104.9

105.1

105.1

106.2

103.6

105.4

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

4.0853

129.2

109.1

133.0

141.5

134.0

154.3

137.0

134.4

142.6

126.7

123.6

126.5

24

Manufacture of basic metals

12.8043

182.6

175.7

185.4

191.6

180.0

199.2

180.1

186.2

175.2

181.3

184.7

184.8

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

2.6549

88.9

80.2

95.8

88.5

91.0

97.9

77.9

83.2

91.1

86.5

87.4

93.6

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

1.5704

151.8

125.6

188.4

186.0

139.8

186.5

126.7

122.5

180.6

140.1

144.5

162.0

27

Manufacture of electrical equipment

2.9983

126.6

106.3

109.9

93.5

90.3

94.3

91.5

98.3

93.5

100.0

92.0

99.1

28

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

4.7653

106.2

91.0

104.3

101.8

103.1

128.0

99.5

105.9

115.5

113.8

112.3

119.5

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

4.8573

98.2

93.3

97.7

104.8

107.8

115.0

108.8

110.9

115.2

118.9

115.7

117.8

30

Manufacture of other transport equipment

1.7763

138.7

106.1

108.9

121.6

111.1

127.0

107.1

118.3

140.8

128.9

134.8

154.6

31

Manufacture of furniture

0.1311

183.8

180.0

215.4

190.4

198.4

232.4

203.9

205.8

208.2

212.8

239.3

234.4

32

Other manufacturing

0.9415

115.2

67.4

103.5

92.3

95.4

126.1

91.9

79.6

95.7

90.4

101.3

111.4

 

 

                         

5

Mining

14.3725

109.8

111.8

120.4

124.9

123.3

144.4

116.6

120.4

113.7

101.1

99.6

99.5

10-32

Manufacturing

77.6332

136.4

128.9

139.8

139.2

129.9

145.3

131.6

134.6

136.8

134.9

131.3

134.3

35

Electricity

7.9943

167.3

147.9

162.5

165.6

160.8

191.0

194.5

199.9

196.9

188.9

191.3

187.4

 

 

                         

 

General Index

100.0

135.0

128.0

138.8

139.3

131.4

148.8

134.5

137.8

138.3

134.4

131.5

133.5

Note: The figures for Jul'22, Aug’22 and Sep’22 are provisional

                       

The Indices are to be interpreted considering the unusual circumstances on account of COVID 19 pandemic since March 2020

* * *

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai(Release ID: 1875377) Visitor Counter : 114


Read this release in: Hindi , English , Urdu